Hospitalizacje i zgony z powodu COVID-19 w Polsce [raport NIZP-PZH]

Oprac. Monika Majewska
opublikowano: 09-02-2021, 15:54

Narodowy Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny opublikował roczny raport dotyczący stanu zdrowia Polaków. Poświęcono w nim rozdział dotyczący epidemii COVID-19. Z analizy ekspertów wynika, że z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 częściej hospitalizowani byli mężczyźni. Częściej też umierali z powodu COVID-19.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

8 lutego 2021 r. ukazał się raport NIZP-PZH zatytułowany "Sytuacja zdrowotna ludności polskiej i jej uwarunkowania 2020". Zawiera on rozdział poświęcony epidemii COVID-19 w Polsce, ale analizy dotyczące tej choroby znalazły się też w rozdziale poświęconym hospitalizacji.

Hospitalizacje z powodu COVID-19 w Polsce - struktura wieku i płci

Liczba hospitalizowanych poddana analizie liczyła 8904 osoby (ostatnie dane wprowadzone zostały do bazy w NIZP PZH 30.09.2020), co stanowi 43 proc. zarejestrowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i publikowanych przez NIZP-PZH w ramach meldunku dwutygodniowego o chorobach zakaźnych.

Z raportu wynika, że u osób hospitalizowanych w 138 szpitalach Polsce od marca do końca września 2020 r. z powodu COVID-19 było nieco więcej mężczyzn (51 proc.) niż kobiet (49 proc.). Średnia wieku przyjmowanych kobiet wyniosła 59,6 roku, a mężczyzn 55,6 roku, a więc hospitalizowani mężczyźni byli młodsi niż kobiety i różnica ta była statystycznie istotna - zaznaczyli autorzy analizy.

Mężczyźni byli hospitalizowani częściej niż kobiety prawie we wszystkich grupach wiekowych, z wyjątkiem najstarszych, powyżej 75. roku życia, a w grupie 85 i więcej lat kobiet było ponad dwa razy więcej.

Autorzy raportu dodali, że w grupie najmłodszej, 0-4 lat, było 122 pacjentów, a 5 noworodków urodzonych w szpitalu było zakażonych wirusem COVID-19.

Wśród leczonych w szpitalach w Polsce z powodu COVID-19 większość pochodziła z miast, a jedynie 16,5 proc. stanowili mieszkańcy wsi. Autorzy raportu postawili pytanie, czy jest to związane z mniejszą zapadalnością mieszkańców wsi, czy z gorszym dostępem do szpitala.

Przeanalizowano także czas pobytu w szpitalu z powodu COVID-19. Kobiety przebywały w nim minimalnie dłużej (12,3 dnia) niż mężczyźni (11,8 dnia), a mieszkańcy miast krócej (12 dni ) niż mieszkańcy wsi (14 dni).

Aż 948 pacjentów zostało wypisanych w dniu przyjęcia do szpitala, a u 34 proc. z nich uznano, że proces terapeutyczny uległ zakończeniu. 32 proc. skierowano do innego szpitala, a 24 proc. „skierowano do dalszego leczenia w innym niż szpital przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne”. 3 proc. z przebywających w szpitalu jeden dzień (bez noclegu) zmarła.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że znaczna grupa pacjentów „jednodniowych” jako główną przyczynę hospitalizacji miała wpisany kod ICD-10 U07.2, a więc nie miała potwierdzonego laboratoryjnie zakażenia COVID-19.

W wielu przypadkach lekarze nie wpisywali chorób współistniejących pacjentom przyjętym do szpitali z powodu COVID-19, co nie daje możliwości pełnego wnioskowania o spektrum chorób współistniejących u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 - stwierdzili autorzy analizy.

Zgony z powodu COVID-19 w Polsce - wiek i płeć zmarłych

Podczas leczenia w szpitalu z powodu COVID-19 zmarło 13 proc. hospitalizowanych, przy czym mieszkańcy wsi umierali częściej niż mieszkańcy miast (odpowiednio 16,7 proc. i 12,4 proc.). Z kolei odsetek zmarłych mężczyzn był wyższy niż zmarłych kobiet (odpowiednio 14 proc. i 12 proc) - czytamy w raporcie.

Wiek zmarłych różnił się istotnie od wieku pozostałych osób hospitalizowanych z powodu COVID-19 i wynosił odpowiednio – 57 lat i 75 lat. Dodano, że spośród osób pozostających w szpitalu tylko 1 dzień zmarło 3,4 proc., spośród pozostałych - 13 proc.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Koronawirus w Polsce: kto najczęściej umiera na COVID-19? [RAPORT]

Prof. Zatoński: Polska znajduje się wśród krajów o wysokim współczynniku umieralności z powodu COVID-19

Śmiertelność COVID-19 w Polsce i na świecie

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.