GUS zbadał działalność innowacyjną przedsiębiorstw. Jak wypadła branża farmaceutyczna?

AS
opublikowano: 31-10-2022, 13:41

W latach 2019-2021 udział przedsiębiorstw aktywnych innowacyjnie w sektorze przedsiębiorstw przemysłowych wyniósł 26,3%, a w usługach – 22,2%, wynika z najnowszych danych GUS. Wśród nich są też podmioty działające na rynku farmaceutycznym.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
innowacje w zakresie procesów biznesowych wdrożyło ponad 54% przedsiębiorstw działających w obszarze farmaceutycznym.
innowacje w zakresie procesów biznesowych wdrożyło ponad 54% przedsiębiorstw działających w obszarze farmaceutycznym.
Fot. iStock
  • Według GUS, w latach 2019-2021 aktywność innowacyjną wykazało 26,3% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 22,2% przedsiębiorstw usługowych.
  • Nakłady na działalność innowacyjną poniesione w 2021 r. w przedsiębiorstwach przemysłowych wyniosły 19041,5 mln zł, a w przedsiębiorstwach usługowych – 22348,6 mln zł.
  • Innowacje wdrożyła ponad połowa przedsiębiorstw zajmujących się produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych.

Przedsiębiorstwo aktywne innowacyjnie to takie, które w badanym okresie wprowadziło przynajmniej jedną innowację produktową lub w procesach biznesowych lub realizowało w tym okresie przynajmniej jeden projekt innowacyjny, który został przerwany lub zaniechany w trakcie badanego okresu (niezakończony sukcesem), nie został do końca tego okresu ukończony (tzn. jest kontynuowany) lub został ukończony, ale innowacja nie została jeszcze wdrożona.

Firmy są mniej innowacyjne niż kilka lat temu

W latach 2019-2021 innowacje (nowe lub ulepszone produkty lub procesy biznesowe) wprowadziło 22,0% przedsiębiorstw przemysłowych i 19,7% przedsiębiorstw usługowych, tj. mniej niż w latach 2018-2020, kiedy to wprowadziło je odpowiednio 31,4% i 30,8% badanych przedsiębiorstw.

Innowacje produktowe częściej wprowadzały przedsiębiorstwa przemysłowe niż usługowe (odpowiednio 13,1% i 6,8%), natomiast w przypadku innowacji w procesach biznesowych odsetek przedsiębiorstw wdrażających je był na zbliżonym poziomie (odpowiednio 18,0% i 18,1%).

Spośród rodzajów innowacji w procesach biznesowych przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej wprowadzały nowe lub ulepszone metody wytwarzania produktów lub świadczenia usług (9,5%), a podmioty usługowe – nowe lub ulepszone zasady działania wewnątrz przedsiębiorstwa lub w relacji z otoczeniem (12,5%).

ZOBACZ TAKŻE: Finał konkursu Złoty Skalpel 2022 już 8 listopada

Najbardziej innowacyjne branże

Największy odsetek przedsiębiorstw przemysłowych, które wprowadziły innowacje produktowe lub w procesach biznesowych wystąpił w działach:

  • górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego (75,0%),
  • wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego (68,8%),
  • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (63,6%);

natomiast w usługach – w działach:

  • ubezpieczenia, reasekuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (81,3%),
  • badania naukowe i prace rozwojowe (56,0%).

Branża farmaceutyczna chętniej inwestuje w innowacje procesów biznesowych

Jak wynika z analizy GUS, ponad 47% podmiotów zajmujących się produkcją podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych wdrożyło innowacje produktowe. W tym samym okresie innowacje w zakresie procesów biznesowych wdrożyło ponad 54% przedsiębiorstw działających w obszarze farmaceutycznym.

Biorąc pod uwagę liczbę pracujących, największy udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw wprowadzających innowacje miały jednostki o liczbie pracujących 250 osób i więcej. Zarówno w przemyśle, jak i w usługach przedsiębiorstwa zaliczane do tej klasy wielkości najczęściej wprowadzały innowacje procesów biznesowych (odpowiednio 62,1% i 58,4%).

Nakłady na innowacje

Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2021 r. wyniosły 19 041,5 mln zł (o 6,6% mniej niż przed rokiem), natomiast w przedsiębiorstwach usługowych – 22 348,6 mln zł (o 21,5% więcej).

Źródło: https://stat.gov.pl

PRZECZYTAJ TAKŻE: Rozstrzygnięcie konkursu na innowacyjne wyroby medyczne - ABM ogłosiła listę rankingową

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.