GUS: wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2021 r. wyniosły 6,6 proc. PKB

KM/GUS
opublikowano: 29-07-2022, 16:32

Analiza GUS w ramach Narodowego Rachunku Zdrowia wskazuje na wzrost wydatków bieżących na ochronę zdrowia w 2021 r. o blisko 21 mld zł w porównaniu z 2020 r. Wyniosły one 172,9 mld zł i stanowiły 6,6 proc. PKB.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Fot. iStock

Zgodnie ze wstępnymi wynikami Narodowego Rachunku Zdrowia za 2020 r., wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły 151,9 mld zł, co stanowiło 6,5 proc. PKB (w roku 2019 – 6,4 proc. PKB), w tym bieżące wydatki publiczne wynosiły 109,8 mld zł za rok 2020, co stanowiło 4,7 proc. PKB (w roku 2019 – 4,6 proc. PKB).

W 2021 r. bieżące wydatki na ochronę zdrowia wyniosły według wstępnych szacunków 172 884,6 mln zł i były wyższe niż w roku 2020 o 21,0 mld zł, tj. o 13,8 proc. w stosunku do kwoty takich wydatków z 2020 r. Bieżące wydatki na ochronę zdrowia (publiczne i prywatne) według wstępnych szacunków NRZ stanowiły w 2021 r. 6,6 proc. PKB.

Źródło: GUS

Wzrost wydatków bieżących publicznych i prywatnych

Publiczne wydatki bieżące na ochronę zdrowia wyniosły w 2021 r. – 125,5 mld zł i były o 15,7 mld zł wyższe niż w 2020 r., a ich udział w PKB wyniósł 4,8 proc. Również bieżące wydatki prywatne zwiększyły się o 1,1 mld zł i wyniosły w 2021 r. 13,6 mld zł. Na wzrost wydatków bieżących na ochronę zdrowia wpływ miało m.in. zwiększenie bezpośrednich wydatków gospodarstw domowych, które wyniosły 33,8 mld zł, tj. o 4,1 mld (14%) więcej niż w roku 2020.

Struktura wydatków ze względu na funkcje

Wydatki bieżące na ochronę zdrowia w 2020 r. obejmowały m.in.:

  • usługi lecznicze – 58% (w roku 2019 – 58,9 proc.) - w tym: leczenie szpitalne – 30,9% (w roku 2019 – 32,3 proc.); leczenie ambulatoryjne – 24,8% (w roku 2019 – 24,7%)
  • artykuły medyczne, m.in. leki – 21,7 proc. (w roku 2019 – 21,8 proc.)
  • długoterminową opiekę zdrowotną – 8,3 proc. (w roku 2019 – 6,7 proc.)
  • usługi rehabilitacyjne – 4,2 proc. (w roku 2019 – 4,5 proc.).

Struktura wydatków ze względu na świadczeniodawców

W przypadku świadczeniodawców, największy strumień środków w 2020 r. trafił m.in. do:

  • szpitali – 40,4 proc. kwoty wydatków bieżących na ochronę zdrowia (w roku 2019 – 41,7 proc.), w tym do szpitali ogólnych – 30,5 proc. (w roku 2019 – 31,2 proc.)
  • placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej – 25,8 proc. (w roku 2019 – 24,9 proc.)
  • sprzedawców detalicznych i innych dostawców dóbr medycznych – 21,3 proc. (w roku 2019 – 21,4 proc.), w tym w większości do aptek, którym przekazano ponad 18,6 proc. ogółu środków (w roku 2019 – 19,1 proc.).

Struktura wydatków ze względu na źródło finansowania

W 2020 r. największy udział w finansowaniu opieki zdrowotnej miały środki pochodzące z obowiązkowych składek zdrowotnych – 61,1 proc. (w roku 2019 – 60,5 proc.).

Prawie jedną czwartą (21,7 proc.) wydatków na ochronę zdrowia stanowiły środki przekazywane do systemu opieki zdrowotnej w formie dobrowolnych transferów finansowych, dokonywanych przez krajowe jednostki instytucjonalne, m.in. gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa, instytucje niekomercyjne (w roku 2019 – 21,9 proc.). Natomiast 10,8 proc. stanowiły środki alokowane przez instytucje rządowe i samorządowe (w roku 2019 – 10,9 proc.).

Mniejszy, ale istotny udział miała kategoria: dobrowolne przedpłaty – 5,9 proc, (w roku 2019 –6,2 proc.). W tej pozycji uwzględnia się składki na dobrowolne, prywatne ubezpieczenia zdrowotne.

Nakłady publiczne na ochronę zdrowia w 2021 r.

Nakłady na finansowanie ochrony zdrowia w roku 2021 zaplanowano na kwotę 120,5 mld zł, ale ostatecznie zostały one zrealizowane w kwocie 141,3 mld zł.

Zgodnie z ustawą budżetową na 2021 r. oraz pierwotnym planem Narodowego Funduszu Zdrowia, zaplanowano na ten rok środki w wysokości 120,5 mld zł, które w ciągu roku zostały zwiększone, a ich ostateczne wykonanie wyniosło 141,3 mld zł (w tym 23,7 mld z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazanych NFZ), co stanowi 6,22 proc. PKB (z roku N-2). Podkreślenia wymaga, że środki te w roku 2021 były o około 25 mld zł wyższe (21,5 proc.) od nakładów, przekazanych na ochronę zdrowia w 2020 r.

Źródło: GUS

Wzrost nakładów na ochronę zdrowia w latach 2014-2021

W latach 2014-2021 odnotowany został stały wzrost nakładów na ochronę zdrowia. Dotyczy to zarówno corocznych planów nakładów według ustawy, jak ich wykonania, które prawie zawsze było większe od planu, z wyjątkiem roku 2014 (we wcześniejszym okresie także roku 2012 i 2013). Pomiędzy rokiem 2014 a 2021 nakłady na ochronę zdrowia według planu, wzrosły o 64,2 proc., natomiast według wykonania, zwiększyły się o 94 proc.. Największy roczny wzrost w tym okresie nakładów na ochronę zdrowia według wykonania, odnotowano w roku 2021 – o 21,5 proc.

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/wydatki-na-ochrone-zdrowia-w-latach-2019-2021,27,2.html

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.