GUS: w 2021 r. wzrosła liczba świadczeń udzielanych w SOR-ach i izbach przyjęć

KM/GUS
opublikowano: 09-05-2022, 17:45

W 2021 r. o blisko 11 proc. wzrosła liczba osób, którym ratownicy medyczni udzielili pomocy w miejscu zdarzenia. Wzrost liczby pacjentów zanotowano też w izbach przyjęć i SOR-ach - o 5,3 proc. w trybie ambulatoryjnym, a o 14,1 proc. - w trybie stacjonarnym.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W 2021 r. w systemie ratownictwa medycznego funkcjonowało 241 szpitalnych oddziałów ratunkowych.
Fot. iStock

Jak poinformował GUS, w 2021 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia blisko 3,1 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało ponad 3,4 mln pacjentów. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie stacjonarnym leczonych było blisko 1,6 mln osób.

W ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2021 r. funkcjonowało 1 587 zespołów ratownictwa medycznego (o 6 więcej niż przed rokiem), z czego 1 250 podstawowych i 337 specjalistycznych. Podobnie jak w latach ubiegłych odnotowano spadek liczby zespołów specjalistycznych przy jednoczesnym wzroście liczby zespołów podstawowych.

Doraźnej pomocy medycznej udzielały również lotnicze zespoły ratownictwa medycznego z 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także 241 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Z systemem współpracowało 156 izb przyjęć, 17 centrów urazowych oraz 11 centrów urazowych dla dzieci.

Zespoły ratownictwa medycznego, lotnicze zespoły ratownictwa medycznego - statystyki interwencji w 2021 r.

Zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy medycznej poza szpitalem osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W ramach medycznych czynności ratunkowych wykonano prawie 3,1 mln wyjazdów/wylotów. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba wyjazdów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia zwiększyła się o 299,6 tys. Najwięcej (79,6%) wyjazdów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego stanowiły wyjazdy/wyloty do domu pacjenta (o 1,7 p. proc. więcej niż w 2020 r.).

Źródło: GUS

Liczba osób, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych, wyniosła blisko 3,1 mln (o 305 tys. więcej niż w roku poprzednim - wzrost o 11%), z czego 4,9% stanowiły dzieci i młodzież do 18 lat, a 48,4% – osoby w wieku 65 lat i więcej (w 2020 r. odsetek ten wyniósł odpowiednio 4,5% i 48,5%).

W Polsce na 1 tys. ludności przypadało 80 osób, którym zespoły ratownictwa medycznego udzieliły pomocy medycznej (w roku poprzednim wskaźnik ten wynosił 72 osoby). Najwięcej osób, które skorzystały z pomocy medycznej w miejscu zdarzenia w przeliczeniu na 1 tys. ludności, odnotowano w województwie zachodniopomorskim – 104 osoby, a najmniej w województwie wielkopolskim – 59 osób.

Źródło: GUS

Ile osób pracowało w zespołach ratownictwa medycznego w 2021 r.

Według stanu na koniec grudnia 2021 r. w skład zespołów ratownictwa medycznego wchodziło 12,9 tys. pracowników. Najliczniejszą grupę – prawie 11 tys. – stanowili ratownicy medyczni. Ponadto w zespołach pracowało ponad 1,1 tys. pielęgniarek systemu ratownictwa medycznego, ponad 400 lekarzy systemu ratownictwa medycznego i blisko 400 innych osób.

W porównaniu z 2020 r. liczba personelu medycznego wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego utrzymywała się na zbliżonym poziomie.

Szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć - statystyki interwencji w 2021 r.

Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) zapewniały świadczenia zdrowotne w dwóch trybach: ambulatoryjnym (niezakończonym hospitalizacją) oraz stacjonarnym. W izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych najwięcej świadczeń udzielono w trybie ambulatoryjnym.

W 2021 r. w izbach przyjęć lub SOR udzielono doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym ponad 3,4 mln osób (wzrost o 5,3% w porównaniu z 2020 r.). Liczba leczonych w trybie stacjonarnym wyniosła prawie 1,6 mln osób (wzrost o 14,1% do roku poprzedniego).

Dzieci stanowiły 17,2% ogólnej liczby leczonych w izbach przyjęć lub SOR, a osoby w wieku 65 lat i więcej – 27,7% (w 2020 r. odsetek ten wynosił odpowiednio 15,6% i 27,8%).

W skali kraju na 1 tys. ludności przypadało 130 osób, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w szpitalnych oddziałach ratunkowych lub izbach przyjęć (w roku poprzednim – 120 osób). Najwięcej osób, które skorzystały z pomocy w tego typu miejscach w przeliczeniu na 1 tys. ludności, odnotowano w województwie pomorskim – 158 osób, a najmniej w województwie śląskim – 90 osób.

Źródło: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/pomoc-dorazna-i-ratownictwo-medyczne-w-2021-roku,14,6.html

ZOBACZ TAKŻE: Lekarz, pielęgniarka, ratownik – komu Polacy ufają najbardziej?

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.