GUS: w 2021 r. liczba porad w AOS wrosła o ponad 14 proc., w POZ o blisko 10 proc. Coraz mniej teleporad

opublikowano: 24-06-2022, 12:52

W końcu 2021 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działalność prowadziło 22 tys. przychodni oraz 3,8 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. W ciągu roku udzielono 285,9 mln porad lekarskich i 30,7 mln porad stomatologicznych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
W 2021 r. w POZ udzielono o ponad 14 proc. teleporad mniej niż w poprzednim roku.
Fot. iStock

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, w miastach zlokalizowanych było 20,1 tys. podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, a na wsi – 5,6 tys. Najwięcej przychodni funkcjonowało na terenie województwa mazowieckiego (3219), a najmniej działało w województwie opolskim (520). Najwięcej praktyk realizujących świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych znajdowało się w województwie wielkopolskim (484), a najmniej w małopolskim (126).

Na jeden podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało średnio 1481 osób (o 17 osób mniej niż przed rokiem). Najwięcej ludności na jedną przychodnię i praktykę odnotowano w województwie kujawsko-pomorskim (1 812), a najmniej – w podlaskim (1248).

Ile porad ambulatoryjnych, a ile porad w POZ udzielono w 2021 r.

W 2021 r. w przychodniach i praktykach udzielono 316,7 mln porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – 285,9 mln porad lekarskich (wzrost o 11,4% w skali roku) i 30,7 mln porad stomatologicznych (wzrost o 16,1% w porównaniu z rokiem poprzednim).

W podstawowej opiece zdrowotnej udzielono 171,3 mln porad (wzrost o 9,7% w stosunku do 2020 r.), a w ramach specjalistycznej opieki lekarskiej – 114,6 mln (wzrost o 14,1% w skali roku).

W 2021 r. odnotowano duży wzrost porad udzielonych dzieciom i młodzieży

W podstawowej opiece zdrowotnej dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat udzielono 32,2 mln porad (wzrost w skali roku o 26,6%), natomiast osobom w wieku 65 lat i więcej – 59,5 mln (wzrost o 5,8% w porównaniu z rokiem poprzednim).

W opiece specjalistycznej odnotowano 13,9 mln porad lekarskich udzielonych dzieciom i młodzieży do 18 lat (o 22,0% więcej w stosunku do 2020 r.) oraz 33,5 mln świadczonych osobom w wieku 65 lat i więcej (o 14,1% więcej niż przed rokiem).

Spadek liczby teleporad w 2021 r.

W 2021 r. w formie teleporad zrealizowano 48,6 mln porad lekarskich w podstawowej opiece zdrowotnej (spadek w skali roku o 14,4%) oraz 14,6 mln w opiece specjalistycznej (spadek w skali roku o 10,7%). W opiece stomatologicznej 71,4 tys. porad było świadczonych na odległość.

Specjalistyczna opieka lekarska: najwięcej porad chirurgicznych

W specjalistycznej opiece lekarskiej największy udział miały porady świadczone w poradniach chirurgicznych (17,3%), a w dalszej kolejności w ginekologiczno-położniczych (10,9%) oraz okulistycznych (9,0%).

W 2021 r. przeciętna liczba porad ambulatoryjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 8,3. Najwyższą wartość tego wskaźnika odnotowano w województwie mazowieckim (9,3), a najniższą w województwie opolskim (6,9).

Źródło: GUS

ZOBACZ TAKŻE: Dane GUS: ubywa pielęgniarek i położnych. NIPiP: mamy do czynienia z katastrofą

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.