Głównym Inspektorem Farmaceutycznym będzie mógł zostać prawnik, ekonomista lub specjalista ds. zarządzania

MS/RCL
opublikowano: 04-01-2022, 12:57

Magister prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania będzie mógł pełnić funkcję Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Do tej pory osoba kandydująca na to stanowisko musiała mieć wykształcenie farmaceutyczne, minimalnie w stopniu magistra.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Zgodnie z propozycją ministra zdrowia, Głównym Inspektorem Farmaceutycznym będzie mógł zostać prawnik lub ekonomista
FOT. Pixabay

Kilka dni temu do konsultacji publicznych trafił olbrzymi projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w noweli obejmują aż 28 ustaw i dotyczą także farmaceutów.

Jedną z proponowanych zmian, zawartą w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120), jest ta z zakresu wymagań stawianych kandydatom na stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Głównym Inspektorem Farmaceutycznym może być tylko farmaceuta

Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami zawartymi w art. 111, ustęp 3. Stanowisko Głównego Inspektora Farmaceutycznego może zajmować osoba, która:

  1. posiada tytuł zawodowy magistra farmacji
  2. jest obywatelem polskim
  3. korzysta z pełni praw publicznych
  4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
  5. posiada kompetencje kierownicze
  6. posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym
  7. posiada wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
  8. złożyła oświadczenie, o którym mowa w art. 114a ust. 2.

Funkcję GIF będzie mógł pełnić prawnik lub ekonomista?

Proponowana przez ministra zdrowia nowela wprowadza nowe wymogi na tym stanowisku. Zgodnie z nimi Głównym Inspektorem Farmaceutycznym będzie mogła zostać osoba, która:

  • posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania
  • nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633), ani nie była ich współpracownikiem

Pozostałe wymogi pozostają bez zmian.

Zmienią się wymogi dotyczące wykształcenia prezesa URPL i GIS

Ministerstwo Zdrowia zamierza zmienić także wymogi dotyczące osób, które chcą zając stanowisko prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

W pierwszym wypadku obecnie funkcję tę może pełnić wyłącznie farmaceuta lub lekarz. Resort zdrowia chce, by ubiegać o nią mogły się również osoby posiadające wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania.

Natomiast stanowisko szefa GIS może piastować wyłącznie lekarz, a w proponowanej noweli także osoba, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Ustawa o wyrobach medycznych. Jakie zmiany wprowadzi rząd?

Pionizacja Inspekcji Farmaceutycznej: zespół dopiero rozpoczął działanie

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.