Giganci farmaceutyczni o polskim rynku: digitalizacja na plus, bezpieczeństwo prawne do poprawki

  • Marzena Sygut
opublikowano: 02-12-2021, 12:22

Aby poprawić sytuację w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, należy skoordynować działania administracji publicznej, biznesu i nauki - twierdzą przedstawiciele gigantów farmaceutycznych obecnych w Polsce. Pozytywnie oceniają digitalizację sektora ochrony zdrowia i Plan dla Chorób Rzadkich.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Polskie Ministerstwo Zdrowia dobrze ocenia współpracę z niemieckimi firmami farmaceutycznymi
Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

– Kontakty z firmami farmaceutycznymi pochodzącymi z Niemiec a obecnymi na polskim rynku, jak również z branżą wyrobów medycznych są bardzo dobre. Spotykamy się, mamy duże osiągnięcia - podkreślał Maciej Miłkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia, podczas debaty pt. „Perspektywy rozwoju ekosystemu innowacji w ramach polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej na przykładzie firm z sektora ochrony zdrowia”.

Miłkowski: współpraca z branżą układa się perfekcyjnie

Wiceminister zdrowia przypomniał m.in. problemy na polskim rynku z euthyroxem czy metforminą. - Firma Merck współpracowała wówczas perfekcyjnie. Dzięki temu wspólnie poradziliśmy sobie z tym problemem - zaznaczył wiceminister Miłkowski. - Oczekuję dalszej takiej współpracy.

Dodał, że polski resort zdrowia ma też bardzo dobre kontakty z innymi firmami. Wymienił m.in firmę Boehringer.

– Mam nadzieją, że z Boehringer Ingelheim niedługo sfinalizujemy bardzo poważną terapię dla pacjentów z niewydolnością serca - to pierwsze innowacyjne leki bardzo oczekiwane przez polskich pacjentów. Mam nadzieję, że być może już na wiosnę to się uda - podkreślił.

Chwalił też współprace z firmą Bayer. - Państwo są liderem, mają państwo najbardziej wartościowy produkt na rynku - Xarelto. Miałem nadzieję, że uda nam się wprowadzić odpowiedniki i poszerzony zostanie zakres wskazań, ale ze względu na poszerzone prawo wyłączności będziemy musieli trochę poczekać. Niemniej jednak współpraca z państwa firmą jest bardzo dobra i za nią dziękujemy - zaznaczył wiceminister.

Podkreślił też, że także mniejsze firmy z branży wyrobów medycznych poinformowały, że szykują duże inwestycje w Polsce. - Doceniamy to i jesteśmy chętni do współpracy - podkreślił Miłkowski.

Niemieckie firmy farmaceutyczne dostrzegają potencjał polskiego rynku

Bayer, Boehringer Ingelheim oraz Merck, uczestnicząc 30 listopada w konferencji, której organizatorem była Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska), byli zgodni, że w Polsce istnieje ogromny potencjał do rozwijania bilateralnej współpracy w kolejnych latach, a obszarem, w który warto inwestować, jest kapitał zdrowotny Polaków.

Wszyscy wskazywali Polskę jako atrakcyjne miejsce do inwestowania ze względu na położenie geograficzne, dostępność lokalnych partnerów i dostawców, coraz lepszą infrastrukturę oraz przede wszystkim ze względu na kapitał ludzki.

M.in. z tych powodów centra nowoczesnych usług biznesowych o proinnowacyjnym charakterze otworzyły w Polsce firmy Bayer, Boehringer Ingelheim i Merck, tworząc jakościowe miejsca pracy dla polskich specjalistów.

Polska się starzeje - potrzebuje innowacyjnych terapii

Uczestnicy konferencji zwracali też uwagę, że problemem, przed którym może stanąć Polska, jest starzejące się społeczeństwo, co staje się dużym wyzwaniem zdrowotnym z uwagi na wysoki współczynnik wielochorobowości obywateli w wieku powyżej 65. r.ż.

W tym kontekście kluczowe są skoordynowane działania na rzecz zapewnienia pacjentom dostępu do nowoczesnych terapii, wprowadzanie kolejnych rozwiązań z zakresu digitalizacji, a także współpraca sektora publicznego, biznesu i nauki na rzecz zwiększania innowacyjności i skuteczności działania polskiego systemu opieki zdrowotnej.

Giganci farmaceutyczni wskazują obszary do poprawki

Zdaniem Markusa Baltzera, prezesa zarządu Bayer w Polsce, doceniając pozytywne strony Polski, nie wolno zapominać o obszarach, które wymagają dalszej poprawy.

– Z badań AHK Polska wynika, że przedstawiciele biznesu negatywnie oceniają bezpieczeństwo prawne oraz przewidywalność i stabilność polityki gospodarczej. W perspektywie długofalowych inwestycji są to bardzo istotne czynniki. Dlatego tak ważne jest, by przedstawiciele administracji rządowej prowadzili dialog z biznesem i podejmowali inicjatywy ułatwiające prowadzenie inwestycji – podsumował.

Polska potrzebuje ekosystemu sprzyjającego rozwojowi VBH

Z kolei Michal Cuha, dyrektor generalny Boehringer Ingelheim w Polsce, zwrócił uwagę rolę badań klinicznych i zapewnienia dostępu do nowoczesnego leczenia polskim pacjentom.

– Tylko w Polsce w tym roku w już prowadzonych przez nas 40 badaniach klinicznych udział wzięło ok. 1300 pacjentów. Skupiamy się na poszukiwaniu rozwiązań w tych obszarach, w których dostrzegamy niezaspokojone potrzeby pacjentów, jak np. choroby rzadkie. Z dużym zainteresowaniem przyjęliśmy informację o wprowadzeniu planu dla chorób rzadkich w Polsce. Plan może przyczynić się do poprawy opieki i stanu zdrowia nawet 2-3 milionów Polaków cierpiących na którąś z 6-8 tysięcy chorób rzadkich. Na chwilę obecną terapie są dostępne tylko dla ułamka z nich – podsumował.

Chęć podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji polskich pacjentów wyraził również Markus Baltzer, prezes zarządu Bayer w Polsce.

- Wyzwaniem, przed jakim stoi Polska, jest zbudowanie ekosystemu sprzyjającego rozwojowi Value Based Healthcare - podkreślił.

Digitalizacja ochrony zdrowia to trafne posunięcie

Jako dobry przykład wskazał z kolei rozwiązania z zakresu digitalizacji, które zostały wypracowane i z powodzeniem wprowadzone w Polsce w czasie pandemii. - Warto wykorzystać te doświadczenia także w innych obszarach systemu ochrony zdrowia - mówił Baltzer.

Zaznaczył też, że pozytywnie ocenia „Polski Ład” w kontekście zwiększania finansowania ochrony zdrowia, które - w jego ocenie - przyczyni się m.in. do dalszego postępu transformacji cyfrowej oraz rozszerzania dostępu do nowoczesnych terapii, co przełoży się na lepsze leczenie polskich pacjentów.

Branża chwali działania ABM

Magdalena Bystranowska, prezes zarządu Merck Business Solutions Europe, zaznaczyła natomiast, że aby poprawić sytuację w sektorze ochrony zdrowia w Polsce, należy skoordynować działania zarówno administracji publicznej, biznesu, jak i nauki.

W tym kontekście przywołała projekt Warsaw Health Innovation Hub, do którego Merck dołączył w październiku 2021 r.

– Powołany przez Agencję Badań Medycznych projekt Warsaw Health Innovation Hub to pierwsza tego typu inicjatywa w Europie Środkowej, która stanowi platformę współpracy pomiędzy sektorem publicznym, biznesem i nauką.

– Jej celem jest m.in. zwiększanie innowacyjności i skuteczności działania polskiego systemu opieki zdrowotnej, a także wspieranie rozwoju sektorów biotechnologicznego i farmaceutycznego. Uważam, że to bardzo potrzebny i cenny projekt, i cieszę się, że Merck jest jego częścią – podsumowała.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Merck: w planach zakup spółki Acceleron Pharma za około 11,5 mld USD

MZ prowadzi rozmowy na temat zakupu obiecującego leku na COVID-19 - molnupiraviru

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.