GIF z udziałem Rzecznika MŚP uchylił pięć decyzji ws. prowadzenia aptek

MS/MŚP
opublikowano: 21-09-2021, 09:02

W spółce jawnej prowadzącej apteki doszło do zmiany struktury własnościowej - do wspólników przystąpiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Śląski WIF wydał więc decyzję o cofnięciu pozwoleń na prowadzenie aptek. Ale GIF ją uchylił.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach wszczął postępowanie administracyjne z urzędu wobec przedsiębiorcy, wobec którego zaszło podejrzenie zaprzestania spełniania ustawowego warunku wymaganego do prowadzenia działalności aptek ogólnodostępnych.

WIF ustalił, że w spółce jawnej prowadzącej apteki doszło do zmiany struktury własnościowej. Do grona wspólników przystąpiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która w świetle przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, obowiązujących od 25 czerwca 2017 r., nie miała prawa otrzymać zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej.

GIF uchylił pięć decyzji w postępowaniach odwoławczych dotyczących cofnięcia udzielonych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych
FOT. iStock

W sprawie interweniował Rzecznik MŚP

Zmiany te były podstawą do cofnięcia pięciu udzielonych spółce zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

Działając na wniosek przedsiębiorcy, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw odniósł się do pięciu postępowań odwoławczych. W pismach interwencyjnych wskazał na brak podstaw do wydania decyzji dotyczących cofnięcia zezwoleń. Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonych decyzji i umorzenie postępowań pierwszej instancji w całości.

Główny Inspektor Farmaceutyczny w swoich decyzjach wskazał, że WIF wydając zaskarżone przez przedsiębiorcę decyzje nie uwzględnił stanu faktycznego, aktualnego na dzień ich wydania.

Zmiana naruszała prawo, ale została w porę cofnięta

Zdaniem GIF zmiana w strukturze własnościowej spółki jawnej polegająca na wstąpieniu w charakterze trzeciego wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiła naruszenie dyspozycji art. 99 ust. 4 pkt 1 i 2 Prawa farmaceutycznego. Jednak przed wydaniem decyzji przez WIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców jako wspólnik spółki jawnej.

W dniu wydawania decyzji przez WIF stan osobowy spółki jawnej był tożsamy ze stanem osobowym tej spółki w dniach udzielania zezwoleń.

GIF stwierdził, że w takiej sytuacji brak jest podstawy materialnoprawnej, która mogłaby stanowić uzasadnienie cofnięcia stronie zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych. GIF uchyli zaskarżone decyzje w przedmiocie cofnięcia zezwoleń i umorzył postępowania w całości.

PRZECZYTAJ TAKŻE: GIF o likwidacji Zespołu ds. Fałszowania Leków: mamy własną jednostkę zajmującą się kontrolą fałszywkami

Główny Inspektor Farmaceutyczny i Rzecznik MŚP będą współpracować. Jest porozumienie

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.