GIF ws. zakupu tlenu medycznego w hurtowniach farmaceutycznych. Wśród uprawnionych straż przeciwpożarowa

MS/GIF
opublikowano: 05-08-2022, 16:02

Każda jednostka ochrony przeciwpożarowej, niezależnie od tego czy jest włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, czy nie, jest podmiotem uprawnionym do nabycia w hurtowniach farmaceutycznych tlenu medycznego - wyjaśnia wątpliwości Główny Inspektorat Sanitarny.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Wszystkie jednostki straży przeciwpożarowej są uprawnione do nabywania tlenu medycznego w hurtowniach farmaceutycznych
Wszystkie jednostki straży przeciwpożarowej są uprawnione do nabywania tlenu medycznego w hurtowniach farmaceutycznych
FOT. Archiwum

Kto może kupić tle medyczny w hurtowniach farmaceutycznych

Wobec pojawiających się pytań dotyczących uprawnienia jednostek ochrony przeciwpożarowej do zaopatrywania się w produkty lecznicze w hurtowniach farmaceutycznych, Główny Inspektor Farmaceutyczny przedstawia swoje stanowisko.

Jak wyjaśnia jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym ochotnicze straże pożarne, włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, są uprawnione do nabywania w hurtowniach farmaceutycznych produktów leczniczych określonych w załącznikach 1-3 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej (§ 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 2022 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych)

Uprawnione do nabywania w hurtowniach farmaceutycznych tlenu medycznego są także jednostki ochrony przeciwpożarowej, w tym ochotnicze straże pożarne, niewłączone do krajowego systemu ratowniczo gaśniczego (§ 1 pkt 12 rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 2022 r.)

Stosownie do treści par. 1 pkt 10 rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 2022 r., podmiotami uprawnionymi do nabywania produktów leczniczych w hurtowniach farmaceutycznych są jednostki realizujące zadania, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2-7d ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Chodzi o podmioty, w których są ratownicy medyczni

Przywołane przepisy określają kategorie podmiotów i jednostek, w których swoje zadania zawodowe wykonuje ratownik medyczny.

Zgodnie z pkt 7 przywołanej regulacji, takimi jednostkami są jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (w tym jednostki ochotniczej straży pożarnej), włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

Zgodnie natomiast z par. 1 pkt 10 lit. c rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 2022 r., produkty lecznicze, które mogą być nabywane przez takie jednostki, określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 12 ustawy o PRM, tj. rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wykazu świadczeń zdrowotnych, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego w ramach zadań Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej, określające nazwy międzynarodowe (substancje czynne) oraz postaci produktów leczniczych, które mogą być podawane przez ratownika medycznego wykonującego zawód w określonych w rozporządzeniu jednostkach.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej, które są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, mogą zatem nabywać w hurtowaniach farmaceutycznych produkty lecznicze zawierające substancje czynne określone w załącznikach do ww. rozporządzenia.

Uprawnione są też podmioty, których działalność wymaga posiadania tlenu medycznego

W odniesieniu do jednostek ochrony przeciwpożarowej, które nie są włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zastosowanie znajduje przepis par. 1 pkt 12 rozporządzenia MZ z 7 kwietnia 2022 r., zgodnie z którym podmiotem uprawnionym do nabywania w hurtowniach farmaceutycznych tlenu medycznego jest każdy podmiot, którego działalność wymaga posiadania lub wykorzystania tlenu medycznego.

Mając na względzie to, że zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, udział w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym ma charakter dobrowolny, jak również to, że wykonywanie zadań ratowniczych, w tym z wykorzystaniem tlenu medycznego, przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w art. 15 tej ustawy, nie jest uzależnione od udziału takiej jednostki w tym systemie, każdą jednostkę ochrony przeciwpożarowej należy uznać za podmiot, którego działalność wymaga posiadania lub wykorzystania tlenu medycznego.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Ratownik medyczny: upał, czas wolny i alkohol włączają “nieśmiertelność”

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.