GIF ogłasza strategię na lata 2022-2025. Projekt trafia do konsultacji

MS/GIF
opublikowano: 04-01-2022, 17:04

Główny Inspektorat Farmaceutyczny przygotował projekt strategii PIF na lata 2022-2025. Ma on służyć rozwojowi skutecznego nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi, dla zapewnienia pacjentom dostępności do leków najwyższej jakości.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Ewa Krajewska Głowna Inspektor Farmaceutyczna
FOT: GIF/Tomasz Puchalski

Na stronach Głównego Inspektora Farmaceutycznego znalazł się wyczekiwany projekt strategii PIF na lata 2022-2025. Uwagi do niego można składać do dnia 14 stycznia 2022 r. włącznie.

Jak wskazuje GIF prace nad Strategią rozpoczęły się od powołania zespołu ds. wypracowania Strategii Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Punktem wyjścia było przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron (SWOT) inspekcji farmaceutycznej, która wskazała na znaczący potencjał organizacji i potrzebę zmian. Analizę przeprowadzono dla każdej z czterech perspektyw: pacjenta, interesariusza, procesów wewnętrznych oraz rozwoju.

Pacjent punktem odniesienie GIF

Jako cel zasadniczy GIF zdecydował się wybrać perspektywę pacjenta, który jest ostatecznym odbiorcą usług i wartości dostarczanych przez inspekcję farmaceutyczną.

W ocenie GIF strategiczną wartość stanowi podniesienie bezpieczeństwa lekowego poprzez uszczelnienie i wzrost nadzoru nad polskim rynkiem farmaceutycznym, w ramach zadań i kompetencji przyznanych organom inspekcji farmaceutycznej przez ustawodawcę.

Na jakie cele wskazuje projekt?

Dokument określa też cele do realizacji. Celem nadrzędnym zdefiniowanym w strategii jest zapewnienie efektywnego nadzoru nad rynkiem skutkującego zwiększeniem zaufania społecznego do organów Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Cel ten ma być realizowany jako wypadkowa wartości związanych z wymienionymi grupami interesariuszy.

Cele z perspektywy pacjenta

W perspektywie pacjenta GIF koncentruje się na wartościach, które będzie można dostarczyć w wyniku strategicznych działań zgodnych ze zidentyfikowanymi celami, do których zalicza się:

 • Wzrost nadzoru nad dostępnością do produktów leczniczych
 • Rozwój komunikacji zewnętrznej

Cele z perspektywy interesariusza

W perspektywie interesariusza GIF skoncentrowało się na celach zmierzających do wzrostu satysfakcji interesariusza. Realizacja celów cząstkowych ma spowodować osiągnięcie celu strategicznego w aspekcie wzrostu zaufania społecznego do organów inspekcji farmaceutycznej. Jako cele w tej kategorii GIF wskazuje:

 • Poprawa obsługi interesariusza
 • Zapewnienie skutecznej i terminowej realizacji zadań
 • Jednolite orzecznictwo całej Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej

Cele z perspektywy procesów wewnętrznych:

W perspektywie procesów wewnętrznych GIF skupia się na działaniach mających służyć skutecznemu osiąganiu celów sformułowanych w perspektywie interesariuszy i pacjentów. Adaptacja nowoczesnych rozwiązań w obszarze zarządzania procesami ma pozytywnie wpłynąć na realizację strategii. W tej kategorii cele jakie stawia sobie GIF to:

 • Standaryzacja procesów
 • Automatyzacja procesów
 • Zwiększenie dostępu do baz danych wykorzystywanych przez administrację publiczną

Cele z perspektywy rozwoju

W perspektywie rozwoju kluczowy nacisk GIF położył na cele związane z zasobem ludzkim oraz systemami teleinformatycznymi. Profesjonalny zasób kadrowy został wskazany jako mocna strona, który w związku z trudną sytuacją finansową sektora publicznego należy szczególnie pielęgnować. Podobnie infrastruktura informatyczna jest ważnym, jednak niewystarczająco rozwiniętym elementem działania inspekcji farmaceutycznej. Tutaj GIF wskazuje na cele:

 • Inspekcja farmaceutyczna atrakcyjnym pracodawcą
 • Rozwój infrastruktury i systemów teleinformatycznych
 • Wzmocnienie wizerunkowe inspektora inspekcji farmaceutycznej
 • Rozwój Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL).

PRZECZYTAJ TAKŻE: Pionizacja Inspekcji Farmaceutycznej: zespół dopiero rozpoczął działanie

Będzie pionizacja PIF? Jej koncepcję opracuje GIF i  ministerialny zespół

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.