GIF o szczepieniach w aptece: lista wymogów dla personelu i lokalu

MS/GIF
opublikowano: 11-08-2021, 15:13

Na kierowniku apteki prowadzącej szczepienia ciąży obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu informacji o wykonywaniu przez aptekę szczepień przeciwko COVID-19 - przypomina GIF. Dobrą praktyką jest także poinformowanie, kto szczepi.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Główny Inspektor Farmaceutyczny 10 sierpnia 2021 r. wydał komunikat w sprawie wymogów jakim powinien odpowiadać lokal apteki, w którym wykonuje się szczepienia przeciwko COVID-19.

GIF przypomina o wymogach jakie powinny spełniać: apteki, aptekarze i właściciele aptek, w których wykonuje się szczepienia przeciwko COVID-19
iStock

W ten sposób GIF odniósł się do rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1035).

Główny Inspektor Farmaceutyczny zaleca wprowadzenie określonych rozwiązań wynikających z rozporządzenia oraz wskazuje dobre praktyki, które podniosą standard świadczonych usług oraz ułatwią dostosowanie lokalu apteki (pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego lub izby ekspedycyjnej) do sprawnego i bezpiecznego wykonania szczepień przeciw COVID-19.

Wymóg 1 - poszanowanie intymności i godności pacjenta

Zgodnie z prawem szczepienia w aptece mogą być wykonywane w pomieszczeniu administracyjno-szkoleniowym lub izbie ekspedycyjnej.

Apteka powinna też posiadać pisemną procedurę określającą sposób dostępu i zasady korzystania z ww. pomieszczeń podczas kwalifikacji i wykonywania szczepień.

Procedury powinny obejmować w szczególności informacje o:

 • sposobie zachowania rozdziału czasowego pomiędzy wykonywaniem czynności administracyjnych a wykonywaniem szczepień w tym pomieszczeniu
 • określeniu osób upoważnionych do przebywania w pomieszczeniu w czasie konsultacji/szczepienia (pacjent, opiekun pacjenta, farmaceuta wykonujący szczepienie)
 • zakazie wstępu dla osób nieupoważnionych w czasie konsultacji i wykonywania szczepienia
 • systemie informowania o trwającej konsultacji/szczepieniu w pomieszczeniu, np. znak „Zakaz wstępu: trwa konsultacja”, (dobra praktyka)
 • sposobie zapewnienia niezakłóconego wykonywania czynności w innych pomieszczeniach apteki, w szczególności sporządzania produktów leczniczych oraz przechowywania produktów leczniczych lub wyrobów medycznych, zgodnie z wymaganiami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa
 • osobach odpowiedzialnych za zapewnienie i stosowanie opisanych w niniejszej procedurze wymagań
 • sposobie postępowania z odpadami medycznymi powstałymi w miejscu ich wytwarzania

W odniesieniu do izby ekspedycyjnej zaleca się aby apteka posiadała wydzielony obszar przeznaczony do konsultacji i/lub szczepienia, zapewniający intymność i poszanowanie godności pacjenta, od obszaru przeznaczonego dla obsługi pozostałych pacjentów

W przypadku gdy niemożliwe jest wydzielenie obszaru izby ekspedycyjnej o specjalnym przeznaczeniu do szczepień apteka musi posiadać wyznaczony czas pracy przeznaczony wyłącznie do przeprowadzenia szczepień przeciwko COVID-19.

Ponadto zaleca się posiadanie przez aptekę pisemnej procedury określającej zasady korzystania z ww. pomieszczenia podczas kwalifikacji i wykonywania szczepienia (dobra praktyka).

Postanowienia procedury powinny obejmować:

 • sposób wydzielenia obszaru izby ekspedycyjnej - parawan, lekka ścianka działowa ograniczająca widoczność i słyszalność
 • wskazanie dni i godzin przeprowadzania kwalifikacji/szczepień w miejscu widocznym dla pacjenta
 • sposób przeprowadzania kwalifikacji/szczepień bez uszczerbku dla zapewnienia wystarczającego czasu na wykonywanie zadań w izbie ekspedycyjnej, zgodnych z jej zasadniczym przeznaczeniem.

Wymóg 2 - zachowanie bezpieczeństwa pacjenta

GIF w swoim komunikacie kładzie również nacisk na to, aby w aptece było przygotowane stanowisko do oczekiwania przez pacjentów na szczepienie oraz przez czas niezbędny na obserwację po szczepieniu.

Podkreśla również, że kwalifikacje do szczepień oraz samo szczepienie przeprowadza wyłącznie farmaceuta posiadający certyfikat uprawniający do przeprowadzania kwalifikacji do szczepienia i zaświadczenie ukończenia szkolenia uprawniającego do przeprowadzania szczepień ochronnych przeciwko COVID-19.

Obowiązki kierownika apteki

 • umieszcza na drzwiach lub witrynie apteki informację o wykonywaniu przez aptekę szczepień przeciwko COVID-19
 • umieszcza w aptece w widocznym miejscu (tablica ogłoszeń) imię i nazwisko farmaceuty oraz jego numer prawa wykonywania zawodu, odpowiedzialnego za prowadzenie kwalifikacji/szczepień w aptece (dobra praktyka).

Wymagania, wobec farmaceuty wykonującego szczepienie

GIF przypomniał również, o wymaganiach, które powinien spełniać farmaceuta wykonujący szczepienia przeciwko COVID-19 w aptece. Zgodnie z nimi farmaceuta:

 • posiada imienną plakietkę identyfikacyjną, z uwzględnieniem danych umieszczonych na tablicy informacyjnej
 • jest odpowiedzialny za prawidłowe i bieżące dokumentowanie procesu kwalifikacji i szczepienia oraz bezpieczeństwo przechowywania danych pacjentów
 • posiada informacje o prawidłowym przechowywaniu i przygotowaniu szczepionki – zgodnym z ChPL
 • informuje pacjenta o możliwych niepożądanych odczynach poszczepiennych oraz wskazuje, które z nich wymagają konsultacji lekarskiej (dobra praktyka)
 • zgłasza właściwym organom działania niepożądane, incydenty medyczne oraz niepożądane odczyny poszczepienne zgodnie z art. 4 ust. 4 pkt 13 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 97)
 • dokonuje oceny klinicznej i zawiadamia służby ratownictwa medycznego w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego

Zobowiązania wyznaczonej osoby z personelu fachowego w aptece

 • monitoruje warunki przechowywania szczepionek
 • zapewnia dostępność elementów zestawu do wykonywania szczepień, oraz roztworu do wstrzykiwań Adrenalinum 1 mg/ml lub 300 µg/0,3 ml, lub 150 µg/0,3 ml, lub 1 mg/10 ml wchodzącego w skład zestawu reanimacyjnego
 • odpowiada za właściwe przechowywanie, zabezpieczenie i przekazanie do unieszkodliwienia sprzętu medycznego i odpadów powstających z produktu leczniczego, w sposób określony w odrębnych przepisach prawa.

Wymóg 3 - jakość świadczonej usługi

Także lokal apteki powinien spełnić prawne wymogi niezbędne do przeprowadzania szczepień przeciwko COVID-9. Wśród nich:

 • posiadanie ważnego zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej
 • umieszczenie apteki w Wykazie podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 prowadzonym przez NFZ
 • posiadanie stosownych zaświadczeń oraz certyfikatów, potwierdzających uprawnienia farmaceutów do kwalifikowania lub/i wykonywania szczepień

Ponadto lokal apteki powinien spełnić wymogi sprzętowe określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki (Dz. U. z 2021 r. poz. 1035) poprzez zapewnienie podstawowego wyposażenia izby szczepień apteki lub pomieszczenia, które pełni taką funkcję.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Szczepienia w aptekach - jakim wymogom powinien odpowiadać lokal apteki?

Placówki Ziko Apteka dołączyły do Narodowego Programu Szczepień

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.