Forum merytorycznej dyskusji o potrzebach chirurgii ogólnej

Emilia Grzela
opublikowano: 22-04-2021, 14:08

„Staramy się przekazywać informacje o najnowszych trendach w chirurgii z solidną dawką merytorycznej wiedzy, możliwej do wykorzystania w praktyce klinicznej” — wskazuje prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner, przedstawiając cele i podejmowane przez ekspertów zagadnienia podczas VI Ogólnopolskiej Konferencji Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. Grzegorz Wallner, kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest inicjatorem i organizatorem corocznych spotkań tych specjalistów od czasu objęcia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej (2014 r.). Tegoroczna konferencja odbędzie się 21 maja w formule online z uwagi na obowiązujące obostrzenia przeciwepidemiczne.

Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

“Moją intencją jest, aby cyklicznie organizowane spotkania ordynatorów stwarzały przestrzeń do dialogu pomiędzy kadrą zarządzającą jednostkami chirurgii ogólnej i Ministerstwem Zdrowia czy Narodowym Funduszem Zdrowia”.

Platforma wymiany informacji i doświadczeń

W Polsce funkcjonuje dziś ponad 500 jednostek chirurgii ogólnej. Ogólnopolska Konferencja Ordynatorów i Kierowników Klinik Chirurgii Ogólnej w ciągu kilku lat jej organizacji zdobyła środowiskową renomę i na stałe weszła do kalendarza corocznych spotkań naukowo-szkoleniowych dla chirurgów ogólnych. Każdego roku organizatorom udaje się zgromadzić 250-300 uczestników. W ocenie prof. Wallnera, konferencja jest znakomitą okazją do wymiany informacji i doświadczeń.

„Moją intencją jest, aby cyklicznie organizowane spotkania ordynatorów stwarzały przestrzeń do dialogu pomiędzy kadrą zarządzającą jednostkami chirurgii ogólnej i Ministerstwem Zdrowia czy Narodowym Funduszem Zdrowia. Tradycyjnie gośćmi konferencji są również konsultanci krajowi z dziedzin zabiegowych czy współpracujący z chirurgami. W tym roku będziemy gościć prof. Radosława Owczuka, konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Forum ordynatorów jest miejscem, gdzie można w merytoryczny sposób dyskutować o nowych rozwiązaniach czy koncepcjach zmian systemowych w obszarze chirurgii” — stwierdza prof. Wallner.

Ważny jest oczywiście także aspekt szkoleniowy konferencji. „Każdego roku w programie naukowym znajdują się sesje i wykłady o edukacyjno-szkoleniowym charakterze. Staramy się przekazywać informacje o najnowszych trendach w chirurgii — z solidną dawką wiedzy, możliwej do szybkiego wdrożenia w codziennej praktyce klinicznej” — zaznacza prof. Wallner.

Konferencja jest także okazją do nawiązywania kontaktów i przyjaźni oraz dzielenia się uwagami na temat trudności czy problemów, napotykanych przez kierujących jednostkami chirurgii ogólnej.

Od zagadnień systemowych 
do szczegółów zabiegowych

„Wśród poruszanych tematów znajdzie się wiele zagadnień kluczowych z perspektywy całości systemu opieki zdrowotnej. Gościem tegorocznego forum ordynatorów będzie wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski, który, mam nadzieję, przybliży nam szczegóły planowanej reformy szpitalnictwa, w tym perspektywy zmian w systemie świadczenia usług w zakresie chirurgii ogólnej” — zapowiada prof. Wellner.

Grono zaproszonych ekspertów nie ogranicza się jedynie do specjalistów z obszaru chirurgii. „Podczas tegorocznej konferencji będziemy dyskutowali o nowych polskich wytycznych leczenia pierwotnych i wtórnych nowotworów otrzewnej, terapii chorób jelita grubego, ostrych zespołach naczyniowych w praktyce chirurga, leczeniu skojarzonym w raku żołądka, a także możliwościach terapii trudnych ran z uwzględnieniem aktualnych standardów antybiotykoterapii” — dodaje specjalista.

Ponadto w trakcie konferencji zostanie przedstawiony raport konsultanta krajowego w dziedzinie chirurgii ogólnej, będący próbą oceny wpływu pandemii COVID-19 na realizację świadczeń z zakresu chirurgii ogólnej oraz możliwości znieczuleń i współpracy okołooperacyjnej chirurgów i anestezjologów w tej dobie.

Zdalne szkolenie medyków 
się sprawdza

Jak podkreśla prof. Grzegorz Wallner, medycyna, a szczególnie dyscypliny zabiegowe, są nauką wybitnie praktyczną. Standardy Evidence Based Medicine oraz Good Clinical Practice, przyjęte przez Światową Organizację Zdrowia, nakładają na lekarzy obowiązek stałego dokształcania się w ramach kształcenia podyplomowego.

„W warunkach pandemii COVID-19 dominującą formą pozyskiwania wiedzy oraz uczestnictwa w zajęciach doszkalających były kursy i konferencje w formie webinarów prowadzonych online. Jako nauczyciel akademicki i konsultant krajowy oceniam ten trend pozytywnie. Z merytorycznego punktu widzenia niewiele się zmieniło: uczestnictwo w wykładach czy seminariach nadal jest możliwe, a jednocześnie niesie to ze sobą ogromną oszczędność czasu i szereg ułatwień o charakterze organizacyjnym” — przyznaje prof. Wallner.

Jednak kształcenie przyszłych chirurgów musi uwzględniać aspekt praktyczny: bezpośredni kontakt z pacjentem, ze specjalistyczną aparaturą i sprzętem. Pandemia nieco utrudniła realizację praktycznych zajęć w ramach szkolenia specjalizacyjnego. Główna trudność wynikała z ograniczenia liczby realizowanych planowych procedur zabiegowych. To oczywiście przełożyło się na znacznie zredukowaną możliwość procedur operacyjnych do wykonania przez szkolących się lekarzy. „Z czasem wypracowaliśmy jednak zasady bezpiecznej organizacji procesu szkolenia także w tym praktycznym wymiarze” — dodaje prof. Wallner.

Kiedy zmiany 
szkolenia specjalizacyjnego w dyscyplinach zabiegowych?

W 2017 r. przedstawiciele środowiska chirurgów i takich instytucji, jak Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Towarzystwo Chirurgów Polskich oraz przedstawiciele rezydentów zaproponowali Ministerstwu Zdrowia projekt zmian w zakresie szkolenia specjalizacyjnego w dyscyplinach zabiegowych. Projekt ten nazwano „Surgexcellence”. Do rozmów na ten temat powrócono w 2020 r., choć spowolniła je nieco pandemia COVID-19.

„Konieczność i koncepcje zmian metod oraz form kształcenia spotkały się ze zrozumieniem Ministerstwa Zdrowia. Myślę, że możemy liczyć na pozytywną decyzję resortu, choć wdrożenie samej reformy szkolenia specjalizacyjnego w dyscyplinach zabiegowych, włącznie z poszerzeniem możliwości kształcenia podyplomowego w Centrach Symulacji Medycznej, zapewne się przedłuży. Moim zdaniem nastąpi to najwcześniej w 2022 lub 2023 roku” — ocenia prof. Wallner.

Ekspert zapewnia, że szczegóły zmian w kształcie szkolenia specjalizacyjnego zostały poddane szerokiej środowiskowej dyskusji.

„Obecnie czekamy na ostateczną decyzję resortu oraz zapewnienie finansowania dla realizacji zmian w systemie szkolenia. Poszerzenie możliwości nauki o praktyczne szkolenie w Centrach Symulacji Medycznych z pewnością będzie wiązało się z koniecznością zwiększenia nakładów finansowych, ale niesie ze sobą niepodważalne korzyści. Mam tu na myśli bardziej efektywne zdobywanie przez adeptów specjalizacji zabiegowych umiejętności praktycznych, działania zespołowego, umiejętności kierowania zespołem, współpracy z różnorodnym gronem specjalistów i w sytuacjach stresowych przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum jakiegokolwiek ryzyka dla pacjentów” — wskazuje prof. Wallner.

Podkreśla jednocześnie, że środowisko chirurgów już stara się usprawniać i unowocześniać ofertę szkoleniową o nowe formy kształcenia, w tym o szkolenie symulacyjne — na razie w skali lokalnej.

„Poszczególne jednostki realizują różnorodne programy, finansowane m.in. ze środków unijnych. Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, którą kieruję, realizuje obecnie projekt „Safeast”. Jego głównym celem jest wypracowanie standardów współpracy pomiędzy specjalistami z różnych dziedzin medycyny w ramach zespołu prowadzącego opiekę okołooperacyjną. W warunkach symulacyjnych odtwarzamy realia pracy klinicznej” — opowiada prof. Wallner.

Ze względu na pandemię COVID-19 trzeba było zawiesić zajęcia praktyczne, ale cieszyły się one ogromną popularnością. „To pokazuje, że do chirurgii i do konkretnego ośrodka przyciąga adeptów przede wszystkim możliwość nowoczesnego i efektywnego kształcenia oraz okazja do nauki i pracy w wysoce zaawansowanym technologicznie środowisku medycznym” — podsumowuje prof. Grzegorz Wallner.

POLECAMY TAKŻE: Są pomysły na uzdrowienie polskiej chirurgii

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.