Filia NZOZ-u

Sławomir Molęda
opublikowano: 25-04-2007, 00:00

Od 2003 r. prowadzimy NZOZ - poradnię stomatologiczną i lekarza rodzinnego. Chcemy otworzyć filię w nowym miejscu, gdzie pacjenci przyjmowani byliby tylko na badania i konsultacje, a na zabiegi kierowani do NZOZ-u. Wysłaliśmy odpowiednie zgłoszenie do inspekcji sanitarnej, a ta zażądała od nas statutu. Czy inspekcja może żądać statutu i do czego może być jej potrzebny? - pyta czytelnik. Odpowiada ekspert prawny Pulsu Medycyny Sławomir Molęda.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Państwowa Inspekcja Sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Chcąc zarejestrować zakład opieki zdrowotnej, należy uzyskać postanowienie inspekcji sanitarnej o spełnieniu wymagań fachowych i sanitarnych przez pomieszczenia i urządzenia zakładu. Wymóg ten dotyczy także tych pomieszczeń, które zakład zamierza zająć dla swoich potrzeb w trakcie działalności. Rozpoczęcie działalności w nowych pomieszczeniach jest zmianą stanu faktycznego, którą należy zgłosić do rejestru wraz z postanowieniem inspekcji w terminie 14 dni. Uprzedni wpis do rejestru konieczny jest tylko wtedy, gdy zakład zamierza udzielać w tych pomieszczeniach świadczeń w nowym zakresie.

Nowy zakres świadczeń

Inspekcja sanitarna uprawniona jest do żądania okazania wszelkich dokumentów związanych z wykonywaną kontrolą. Statut zakładu opieki zdrowotnej jest dokumentem, który określa rodzaje i zakres udzielanych świadczeń, a także strukturę organizacyjną zakładu. Ze statutu powinno zatem wynikać, jakie świadczenia mają być udzielane w danych jednostkach organizacyjnych zakładu. Na podstawie statutu inspekcja może ustalić wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia danej jednostki, ponieważ wymagania te zależą od zakresu udzielanych w nich świadczeń.
W przypadku gdy filia ZOZ-u nie będzie udzielała świadczeń w takim samym zakresie, co macierzysty ZOZ, wskazane jest dokonać odpowiedniej zmiany w statucie. Należy wyodrębnić filię jako jednostkę organizacyjną zakładu i przypisać jej planowany zakres świadczeń, dzięki czemu pomieszczenia filii nie będą musiały spełniać takich wymagań, jak pomieszczenia, w których udzielany jest pełny zakres świadczeń. W przypadku podanym przez czytelnika odpadną wymogi przypisane gabinetom zabiegowym, a pozostaną tylko wymogi ogólne - dotyczące przychodni oraz wymogi szczegółowe - związane z prowadzeniem gabinetów badań lekarskich lub gabinetów diagnostycznych.

Rejestracja zmian prawnych

Zmiana statutu powinna nastąpić w tym samym trybie, w jakim statut został nadany. Osoba fizyczna dokonuje jej poprzez złożenie pisemnego oświadczenia, a spółka w drodze uchwały wspólników. Wniosek o wpis nowej jednostki organizacyjnej do rejestru powinien zgłosić kierownik ZOZ-u. Do wniosku powinien dołączyć wykaz jednostek organizacyjnych, uchwałę o zmianie statutu, dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku lub lokalu filii oraz postanowienie inspekcji sanitarnej o spełnieniu wymagań. Dane dotyczące filii, tj. nazwa, pełny adres, data rozpoczęcia działalności, część V i VI proponowanego kodu resortowego, kod TERYT oraz dane kontaktowe powinny ponadto zostać przekazane drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego RZOZ.
Utworzenie nowej jednostki organizacyjnej zakładu jest zmianą prawną, która powinna być zgłoszona do rejestru w terminie 14 dni od jej dokonania. Zmiana statutu dokonuje się z dniem jej wejścia w życie, który może zostać określony dowolnie w akcie zmieniającym. Jeżeli w terminie zgłoszenia zmiany nie uda się uzyskać postanowienia inspekcji sanitarnej, to należy dosłać je jako uzupełnienie do zgłoszenia. wiadczenia w nowych pomieszczeniach nie powinny być udzielane przed uzyskaniem postanowienia inspekcji. Natomiast mogą być udzielane przed uzyskaniem wpisu do rejestru, o ile będą się mieściły w zarejestrowanym wcześniej zakresie świadczeń.

Podstawa prawna:
1) art. pkt 7 i art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. nr 90, poz. 575 ze zm.),
2) art. 11 i 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 14, poz. 89),
3) § 11 i 13 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 16 lipca 2004 r. w sprawie rejestru zakładów opieki zdrowotnej (Dz.U. nr 169, poz. 1781).

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.