Ewa Krajewska: w roku 2021 zawód farmaceuty pokazał swój potencjał

MS/Ewa Krajewska GIF
opublikowano: 16-12-2021, 09:59

Z perspektywy organu nadzorującego rynek farmaceutyczny określiłabym 2021 rok jako przełomowy na polu realizowania możliwości, jakie daje zawód farmaceuty, służących usprawnieniu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce - podkreśla minister Ewa Krajewska, Główna Inspektor Farmaceutyczna.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Minister Ewa Krajewska - Główna Inspektor Farmaceutyczna
FOT: GIF/Tomasz Puchalski

2021 rok, tak jak jego poprzednik, był rokiem pełnym wyzwań. Wybuch pandemii Sars-CoV-2 pod koniec 2019 roku zapoczątkował wyjątkowo trudny okres w historii świata. Z jej konsekwencjami na wielu płaszczyznach będziemy mierzyć się długo. W mijającym roku państwa świata kontynuowały działania wychodzące naprzeciw kryzysowi na nieznaną dotychczas skalę.

Mamy za sobą rok dynamicznych, konstruktywnych zmian

Polski system ochrony zdrowia, tak jak systemy innych państw, nadwerężony po dwóch falach pandemii koronawirusa, musiał stawić czoła kolejnym, mierząc się z nowymi wariantami wirusa Sars-CoV-2. Jednak równolegle do tej nierównej walki z wciąż mało znanym wrogiem, podejmowane były inicjatywy, dzięki którym mijający rok można będzie wspominać jako dynamiczny i konstruktywny.

Przewrotnie można pokusić się o stwierdzenie, że ten pełen trudności i ograniczeń pandemiczny czas okazał się trampoliną do znajdowania nowych możliwości, dostrzegania potencjału tam, gdzie go nie widziano i efektywnego zagospodarowywania niedocenianych wcześniej obszarów.

Przełom na polu realizowania możliwości, jakie daje zawód farmaceuty

Z perspektywy organu nadzorującego rynek farmaceutyczny określiłabym 2021 rok jako przełomowy na polu realizowania możliwości, jakie daje zawód farmaceuty, służących usprawnieniu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Przykładów właściwego wykorzystania potencjału aptekarzy jest wiele i mijający rok dużą część z nich zaprezentował.

Najbardziej znaczącym społecznie było włączenie farmaceutów w lipcu bieżącego roku do programu organizacji szczepień przeciwko COVID-19. Założeniem idei szczepień przeciwko koronawirusowi w aptekach było wykorzystanie wiedzy i doświadczenia aptekarzy, którzy mieli w ten sposób wesprzeć system opieki zdrowotnej w walce z pandemią. Z całą pewnością należy stwierdzić, że zwiększyło to dostępność szczepień dla pacjentów.

Farmaceuci potwierdzili, że warto im zaufać

Podkreślenia wymaga fakt, że przez cały czas trwania pandemii Covid-19, nawet w jej szczytowych momentach, farmaceuci ani na chwilę nie przerwali swojej pracy, mając stały, bezpośredni kontakt z pacjentami – nierzadko rekompensując ograniczony kontakt z lekarzami. Takie podejście zaprocentowało niewątpliwym wzrostem zaufania i szacunku pacjentów do aptekarzy. Dostrzeżenie potencjału zawodowego farmaceutów, których zawód jest w swej istocie zawodem medycznym i zawodem zaufania publicznego, to krok w stronę odciążenia systemu opieki zdrowotnej w Polsce.

Naturalnie, aktywne włączenie aptekarzy do systemu publicznej służby zdrowia nie rozwiąże problemu niedoboru kadr medycznych. Będzie jednak istotnym elementem zmniejszającym obciążenie innych zawodów medycznych i pozwoli na dalszy rozwój uprawnień zawodowych farmaceutów, na czym zależy samym przedstawicielom tego zawodu. Wpisze się też w pewien globalny trend odpływania kompetencji zarezerwowanych dotąd wyłącznie dla lekarzy w stronę przedstawicieli innych zawodów medycznych.

Ustawa o zawodzie farmaceuty to długo wyczekiwany dokument

Nie sposób nie wspomnieć w tym miejscu o Ustawie o zawodzie farmaceuty, która weszła w życie w kwietniu tego roku. Ustawa w sposób kompleksowy reguluje zasady uzyskiwania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, wykonywania zawodu oraz kształcenia przed i podyplomowego farmaceutów. Ustawa jest wielkim sukcesem środowiska aptekarzy, którzy czekali na nią 30 lat. Co ważne z perspektywy zmian w polskim systemie opieki zdrowotnej, ustawa wprowadza pojęcie opieki farmaceutycznej. To oparte na dowodach naukowych świadczenie (evidence-based medicine) będące innowacją w podejściu do zawodu farmaceuty i właściwym umiejscowieniem go w systemie ochrony zdrowia. Nad merytorycznym przygotowaniem świadczenia czuwał interdyscyplinarny zespół ekspertów.

Opieka farmaceutyczna jest odpowiedzią na realne potrzeby polskiego systemu ochrony zdrowia. To proces oparty o współpracę pomiędzy farmaceutą, lekarzem i innymi zawodami medycznymi oraz pacjentem, którego celem jest zapobieganie lub identyfikacja i rozwiązywanie problemów związanych ze stosowaniem produktów leczniczych i ze zdrowiem pacjentów. To płaszczyzna do rozwoju zawodowego farmaceutów, podniesienie prestiżu zawodu i podkreślenie wyrazu zaufania pacjentów do aptekarzy. Rdzeniem opieki farmaceutycznej jest przegląd lekowy, którego pilotaż ma szansę ruszyć jeszcze w tym roku. Jest to wywiad farmaceuty z pacjentem, służący optymalizacji stosowania leków w celu poprawy stanu zdrowia i wychodzący naprzeciw coraz poważniejszemu problemowi polipragmazji.

Decydenci dostrzegli też potencjał farmaceutów klinicznych

Mówiąc o efektywnym zagospodarowywaniu potencjału farmaceutów należy wymienić też działania zmierzające do wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych. W październiku tego roku minister zdrowia wydał zarządzenie w sprawie powołania właściwego Zespołu, do którego zadań należą przede wszystkim stworzenie modelu usług farmacji klinicznej, ustalenie przedmiotu i zakresu zadań farmaceuty klinicznego i szpitalnego oraz określenie narzędzi do wykonywania aktywności zawodowej farmaceuty szpitalnego. Zespół rozpoczął swoją działalność dynamicznie. Podczas spotkań omawiano zagadnienia dotyczące struktury finansowania usług oraz narzędzi farmacji klinicznej i szpitalnej w innych krajach.

Na zakończenie wątku poszerzania kompetencji farmaceutów podkreślę, że realizując tak zaawansowane usługi jak szczepienia w aptekach, przegląd lekowy, farmacja kliniczna Polska dogania peleton państw europejskich najbardziej zorientowanych na rozwój zawodowy aptekarzy.

Zmiany czeka też struktura organizacyjna GIF

Dla mnie jako Głównego Inspektora Farmaceutycznego szczególnym wydarzeniem mijającego roku jest powołanie przez ministra zdrowia Zespołu ds. Pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. Tym samym, po wielu latach starań proces pionizacji został formalnie zainicjowany. Pionizacja jest przełomowym krokiem ku zintegrowaniu Inspekcji, optymalizacji jej działania, ustandaryzowaniu procedur i ujednoliceniu interpretacji przepisów prawa. Jako zastępca przewodniczącego Zespołu podkreślę, że celem jego pracy jest wypracowanie takich rozwiązań, które wyjdą naprzeciw potrzebom wszystkich interesariuszy rynku farmaceutycznego. Mijający rok pozwala patrzeć z dużą nadzieją i rozbudowanymi oczekiwaniami na jego następcę. Wierzę, że podjęte w 2021 roku inicjatywy doczekają się kontynuacji.

Rynek farmaceutyczny charakteryzuje się dużą dynamiką, pociągającą za sobą konieczność otwarcia na innowacje. Sztuką jest znajdowanie takich rozwiązań systemowych, by największym ich beneficjentem był pacjent. Życzę sobie i wszystkim udziałowcom systemu ochrony zdrowia, byśmy zgodnie z tym przesłaniem weszli w 2022 rok.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Krzysztof Kopeć: w mijającym roku krajowi producenci byli buforem bezpieczeństwa lekowego

Irena Rej: mamy za sobą rok intensywnych zmian systemowych, niestety zabrakło w nich jasno określonych celów

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.