Epidemia COVID-19. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego dot. opieki nad osobami z otępieniem

PTP/Oprac. Eg
opublikowano: 10-04-2020, 08:15

"Spadek aktywności życiowej związanej z izolacją społeczną osób z otępieniem może mieć realne przełożenie na ich długofalowe funkcjonowanie oraz progresję choroby. (...) Niezbędne jest zatem zaplanowanie i  wdrożenie nowych metod opieki umożliwiających zminimalizowanie wspomnianych zjawisk negatywnych w sposób niewpływający na ryzyko epidemiologiczne tej grupy pacjentów" - zaleca Polskie Towarzystwo Psychiatryczne w dokumencie "Epidemia SARS-CoV-2 a populacja osób z otępieniem".

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Od początku epidemii COVID-19 eksperci podkreślają, że grupą pacjentów obarczonych wysokim ryzykiem zakażenia oraz ciężkiego przebiegu infekcji są seniorzy - głównie z uwagi na wyczerpującą się rezerwę fizjologiczną i wielochorobowość. Specjaliści z Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wskazują, że szczególną grupą w populacji geriatrycznej są osoby dotknięte otępieniem. Schorzenie nie tylko nie pozwala im często prawidłowo stosować się do zaleceń dotyczących izolacji oraz ograniczania aktywności zewnętrznej, ale właśnie z uwagi na liczne obostrzenia może się pogłębić.

iStock

Rekomendacje PTP zalecają m.in. monitorowanie kondycji psychicznej pacjenta, przestrzegania zaleceń dot. higieny, zachęcanie do aktywności mimo izolacji i konieczności pozostawania przez większość czasu w domu lub mieszkaniu.

Zasady codziennej opieki nad osobą z otępieniem zmniejszające ryzyko transmisji koronawirusa:

 • Stosowanie przypomnień dotyczących środków bezpieczeństwa – pogorszenie pamięci skutkuje potrzebą intensywnego wsparcia w zakresie realizacji zaleceń takich jak stosowanie masek jednorazowych, niedotykanie i nieprzytulanie innych osób, niedotykanie twarzy, czy częste mycie rąk w postaci przypomnień opiekuna bądź np. rozmieszczenia informacji w strategicznych punktach mieszkania (na drzwiach wejściowych, w łazience).
 • Pomoc w załatwianiu spraw formalnych lub realizacji potrzeb medycznych – pomoc w uzyskaniu dostępu do zdalnej ścieżki postępowania, takiej jak umówienie wizyty telefonicznej bądź wizyty on-line, ale również, w miarę możliwości, zaplanowanie leczenia i zapewnienie recept na dłuższy okres, co umożliwi ograniczenie wyjść do przychodni i aptek 
 • Ograniczenie wizyt oraz liczby osób pełniących opiekę nad pacjentem – ograniczenie to szczególnie dotyczy wszelkich form pomocy społecznej i jego realizacja wymaga przeniesienia części obowiązków związanych z opieką (np. zrobienie zakupów) na grupę osób najbliższych pacjentowi.
 • Obserwacja stanu pacjenta – poza objawami charakterystycznymi dla infekcji niezbędne jest monitorowanie codziennego funkcjonowania. Należy zalecić opiekunom zgłoszenie się po pomoc lekarską w sytuacji zmiany zachowania pacjenta, ponieważ może ona świadczyć o wystąpieniu majaczenia.

Modyfikacja form opieki medycznej i społecznej wobec osoby z otępieniem:

 • Komunikacja z pacjentem za pomocą telewizyt domowych. Telekonsultacje znacznie zmniejszają liczbę i częstość nagłych wizyt w szpitalu lub wezwań pogotowia ratunkowego, zwłaszcza wśród pacjentów powyżej 65. roku życia. Wideokonsultacje (jeśli są możliwe do zorganizowania) pozwalają na audiowizualną interakcję pacjenta z  lekarzem lub psychologiem czy terapeutą zajęciowym, co daje choremu poczucie bezpośredniego kontaktu mimo fizycznego oddalenia. Z  drugiej strony starsze osoby często wolą porozmawiać telefonicznie niż korzystać z  obcych im rozwiązań komunikacji internetowej. Formę komunikacji na odległość należy dostosować do indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.
 • Dostosowanie leków i  ich dawek do aktualnego stanu psychicznego chorego z  uwagi na możliwe zmiany występowania i nasilenia objawów psychopatologicznych.
 • Zapewnienie wsparcia psychospołecznego oraz informacji na temat technik radzenia sobie ze stresem zarówno pacjentom z otępieniem, jak i ich opiekunom – poprzez środki masowego przekazu (programy radiowe, telewizyjne lub zajęcia udostępniane on—line dedykowane seniorom) bądź organizowane w czasie pandemii infolinie związane z opieką psychiatryczną oraz wsparciem psychologicznym .
 • Indywidualizacja kontaktu – komunikacja z pacjentem objętym opieką zinstytucjonalizowaną powinna odbywać się w atmosferze wzajemnego szacunku oraz być możliwie angażująca.
 • Tele- i wideokonsultacje z psychologiem lub terapeutą zajęciowym zastępujące codzienny kontakt dla osób z otępieniem korzystających z dziennych form opieki.
 • Monitorowanie konsekwencji izolacji społecznej w zakresie pojawiających się zaburzeń zachowania u pacjentów i/lub nieodpowiednich zachowań wobec chorego ze strony członków rodziny, a w przypadku opieki stacjonarnej – członków personelu.
 • Monitorowanie negatywnych konsekwencji emocjonalnych takich jak lęk, poczucie porzucenia, depresja czy zaburzenia zachowania u osób z otępieniem pozostających w domach opieki długoterminowej, w których wprowadzono zakaz odwiedzin oraz ograniczenie kontaktu z rodziną.
 • Jeśli to możliwe i w zależności od lokalnych ograniczeń, utrzymanie zajęć grupowych w małych grupach (np. ćwiczenia ruchowe, oglądanie telewizji, modlitwa w  małych grupach) i  godziny posiłków (spożywanie posiłków w sposób zmianowy).
 • Monitorowanie wszystkich pacjentów z otępieniem pod kątem występowania objawów pobudzenia psychoruchowego, które może prowadzić do częstszego stosowania leków uspokajających i  przeciwpsychotycznych.

Zalecenia Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego nie pomijają opiekunów (szczególnie tych rodzinnych) osób z otępieniem. Ta grupa potrzebuje wsparcia w zwykłych warunkach, w czasie epidemii poczucie zagubienia i stres mogą się dodatkowo wzmagać. Poza unikaniem potencjalnie stresogennych sytuacji oraz w razie konieczności zgłaszaniem się po wsparcie np. do lokalnych ośrodków pomocy społecznej, PTP zaleca opiekunom zapewnienie osobom z otępieniem wszystkich potrzebnych leków, planowanie codziennych aktywności (tak by zachować w miarę możliwości stały rytm dnia) oraz dbanie o własne samopoczucie.

Psychologia i psychiatria
Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów
ZAPISZ MNIE
×
Psychologia i psychiatria
Wysyłany raz w miesiącu
Specjalistyczny newsletter przygotowywany przez ekspertów
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Całość wytycznych do pobrania tutaj.

Źródło: PTP

PRZECZYTAJ TAKŻE: Epidemia COVID-19 a pacjenci geriatryczni. Prof. Wieczorowska-Tobis o zaleceniach dla seniorów i geriatrów

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.