Epidemia COVID-19. Zalecenia dla placówek opieki długoterminowej

Oprac. EG
opublikowano: 08-04-2020, 08:38

Osoby przebywające / mieszkające w placówkach opieki długoterminowej to osoby w wyższej grupie ryzyka i tym samym bardziej podatne na niepożądane efekty zdrowotne oraz infekcje z uwagi na przebywanie w bezpośredniej bliskości z innymi - podkreśla Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym", która opublikowała zalecenia dla placówek opieki długoterminowej, bazując na rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Pacjenci przebywający w placówkach opieki długoterminowej z uwagi na często zaawansowany wiek oraz liczne choroby współistniejące znajdują się bez wątpienia w grupie obarczonej wysokim ryzykiem zakażenia koronawirusem oraz cięższego przebiegu COVID-19. W związku z licznymi wątpliwościami zatrudnionego w nich personelu Koalicja „Na pomoc niesamodzielnym” opracowała na podstawie rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia szczegółowe zalecenia postępowania w zakresie prowadzenia kontroli w kontekście COVID-19. W ogólnych rekomendacjach autorzy dokumentu podkreślają konieczność koordynowania wszelkich działań z ekspertami z poszczególnych dziedzin oraz instytucjami publicznymi oraz skorzystanie z sieci lokalnych ośrodków świadczących opiekę zdrowotną lub socjalną.

iStock

"Zadaniem placówek opieki długoterminowej jest zapewnienie centralnego punktu koordynacji w placówce, mającego na celu kierowanie i koordynowanie zapobiegania rozprzestrzeniania się infekcji oraz działań kontrolnych które wspierane byłyby przez zespól IPC z oddelegowanymi podmiotami odpowiedzialnymi i które jednocześnie otrzymywałyby wskazówki ze strony komitetu multidyscyplinarnego" - czytamy w rekomendacjach.

Szczegółowe zalecenia dotyczące szkoleń personelu, higieny oraz informowania pacjentów:

Zadania centralnego punktu IPC powinny być ukierunkowane na:

 • Zapewnienie szkoleń IPC dotyczących postępowania w kontekście COVID-19:  przegląd dot. COVID-19 dostępny jest na stronie internetowej ww.openwho.org; zasady przestrzegania prawidłowej higieny rąk oraz etykiety oddechowej; standardowe środki ostrożności; oraz środki ostrożności w oparciu o dane dotyczące dróg i sposobów przenoszenia się wirusa.
 • Zagwarantowanie podopiecznym regularnych sesji edukacyjno-informacyjnych dotyczących COVID-19 w celu udzielania pensjonariuszom informacji na temat wirusa i choroby, którą wywołuje oraz sposobów chronienia siebie przed zarażeniem.
 • Regularne sesje audytowe IPC (przestrzeganie zasad higieny rąk) i dostarczanie informacji zwrotnych personelowi.
 • Podkreślenie istoty przestrzegania prawidłowej higieny mycia rąk oraz etykiety oddechowej: zapewnienie odpowiednich środków na bazie alkoholu służących do dezynfekcji rąk (ABHR), zawierających przynajmniej 60 proc. alkoholu. Ważne jest również udostępnienie odpowiedniej ilości mydła i czystej wody; należy je umieścić przy wszystkich wejściach, wyjściach oraz punktach opieki;
 • zachęcanie i nakłanianie do mycia rąk przy użyciu mydła i wody przez minimum 40 sekund lub z zastosowaniem ABHR przez minimum 20 sekund;
 • wymaganie od pracowników częstego mycia rąk i tym samym przestrzegania zasad prawidłowej higieny rąk, w szczególności wraz z rozpoczęciem dnia pracy, przed i po kontakcie (bezpośrednim) z pensjonariuszami, po skorzystaniu z toalety, przed i po przygotowaniu posiłków i przed jedzeniem;
 • zachęcanie pensjonariuszy oraz osób odwiedzających do częstego przestrzegania zasad prawidłowej higieny rąk, 
 • zagwarantowanie adekwatnego zapasu chusteczek i odpowiedniej utylizacji odpadów (w koszu lub pojemniku na odpady wyposażonym w pokrywkę).
 • wysyłanie monitów plakatów, ulotek w obrębie placówki, zachęcanie pracowników, pensjonariuszy i osób odwiedzających do tego, by podczas kichania czy kaszlu zakrywać twarz zgiętym łokciem lub do korzystania z chusteczki higienicznej i utylizacji tak użytej chusteczki bezzwłocznie w koszu na odpady wyposażonym w pokrywkę.

Autorzy podkreślają, że konieczne jest zachowywanie bezpiecznego dystansu (przynajmniej 1 metr) oraz ograniczenie lub zawieszenie możliwości odwiedzin w placówce. Osoby z zewnątrz, w tym również personel, należy poddawać kontroli przed kontaktem z pacjentami oraz uczulić na monitorowanie swojego stanu zdrowia. Osoby odwiedzające powinny poinformować placówkę o ewentualnej infekcji i zagranicznych wyjazdach, jeśli w ostatnim czasie takie odbyły.

Sprawowanie opieki nad pacjentem ze stwierdzonym zakażeniem:

Rekomendacje zalecają: 

 • Powiadomienie władz lokalnych o każdym podejrzewanym przypadku oraz izolacja pensjonariuszy z objawami ze strony dróg oddechowych.
 • Nałożenie maski medycznej pensjonariuszowi oraz innym osobom przebywającym w pomieszczeniu.
 • Upewnienie się, że pacjent został poddany testowi na obecność wirusa COVID-19 zgodnie z lokalnymi procedurami nadzoru i monitoringu oraz upewnienie się, czy dana placówka ma możliwość bezpiecznego gromadzenia próbek biologicznych w celu przeprowadzenia testów.
 • Niezwłoczne poinformowanie pacjenta i odpowiednich organów ds. ochrony zdrowia publicznego o tym, że test na obecność wirusa COVID-19 jest pozytywny.
 • WHO zaleca, aby pacjenci zarażeni wirusem COVID-19 poddani byli opiece w placówce służby zdrowia, w szczególności pacjenci z grupy szczególnego ryzyka wystąpienia poważnej choroby. Dotyczy to pacjentów w wieku 60 + oraz z pacjentów z chorobami współistniejącymi. Ocena kliniczna powinna być przeprowadzona przez przeszkolony personel medyczny z uwzględnieniem ciężkości i nasilenia choroby oraz pod kątem potencjalnego przeniesienia pacjenta do placówki intensywnej opieki medycznej. Jeśli nie jest to możliwe lub wskazane, pacjent może być odizolowany, a opieka może być sprawowana w oddziale, na terenie placówki opieki długoterminowej.
 • Zachowanie przez personel środków ostrożności w kontakcie z pensjonariuszami (droga kropelkowa), podczas wchodzenia do pokoju lub przebywania w odległości mniej niż 1 metr od pensjonariusza.
 • W miarę możliwości, należy przenieść pacjenta ze stwierdzeniem obecności wirusa COVID-19 do pojedynczego, jednoosobowego pomieszczenia.

W przypadku braku dostępności pojedynczych pomieszczeń, należy uwzględnić lokowanie w jednym miejscu pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem wirusa COVID-19:

 • pensjonariusze z podejrzeniem obecności COVID-19 powinni być zebrani i ulokowani wyłącznie z innymi pensjonariuszami również z podejrzeniem obecności wirusa. Nie powinni być natomiast lokowani wraz z pensjonariuszami, u których potwierdzono zakażenie;
 • nie należy skupiać w jednym miejscu pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem obecności wirusa oraz pensjonariuszy z obniżoną odpornością.
 • Należy wyraźnie oznakować pomieszczenia poprzez umieszczenie znaków IPC wskazujących na zachowanie wskazanych środków ostrożności (kontakt, przenoszenie wirusa drogą kropelkową) przy wejściu do pomieszczenia.
 • Należy udostępnić szczególne wyposażenie medyczne (np. termometry, mankietowe urządzenia do pomiaru ciśnienia krwi, pulsoksymetr etc.) do użytku personelu medycznego w przypadku pensjonariusza/y z podejrzeniem lub potwierdzeniem obecności wirusa COVID-19.
 • Należy czyścić i dezynfekować wyposażenie przed ponownym użyciem u innego pacjenta.
 • Należy ograniczyć wspólne korzystanie z osobistych urządzeń (urządzenia przenośne, książki, urządzenia elektroniczne).

Rekomendacje podkreślają również konieczność zapewnienia personelowi środków ochrony oraz wsparcia psychologicznego.Określają również zasady przemieszczania się oraz raportowania o ewentualnych przypadkach zakażenia.

Całość zaleceń opracowanych przez Koalicję "Na pomoc niesamodzielnym" do pobrania tutaj.

Źródło: Koalicja "Na pomoc niesamodzielnym"

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Oprac. EG

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.