Epidemia COVID-19. Wytyczne dla pielęgniarek POZ

Beata Ostrzycka/Oprac. EG
opublikowano: 03-04-2020, 13:08

Minimalizacja porad w gabinetach oraz tych udzielanych w warunkach domowych oraz większe wykorzystanie teleporad - między innymi to zaleca Beata Ostrzycka w rekomendacjach dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływanej przez niego choroby COVID-19.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W rekomendacjach zaleca się ograniczenie porad w gabinetach POZ oraz tych domowych do niezbędnego minimum: wyjątkiem są pilne przypadki oraz sytuacje, gdy pielęgniarka uzgodni z chorym możliwość bezpośredniego kontaktu telefonicznie. Jeśli zachodzi podejrzenie, że pacjent może być zakażony, ale pielęgniarka nie posiada środków ochrony indywidualnej - wizyta powinna odbyć się w późniejszym terminie, gdy braki sprzętu zostaną uzupełnione.

Rekomendacje dotyczące wizyty domowej:

1. Ogranicz wizyty domowe do wizyt niezbędnych, wyłącznie do pacjentów pilnych.

2. Pacjent stabilny powinien być poinformowany telefonicznie o możliwości konsultacji z pielęgniarką rodzinną metodą teleporady z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności. Ponadto, powinien otrzymać informację o możliwości otrzymania e- recepty oraz środków pomocniczych poprzez łączność telefoniczną.

3. Wszystkie wizyty domowe wynikające ze zlecenia lekarza oraz te pozostające w kompetencji pielęgniarki POZ, powinny być poprzedzone wcześniej wywiadem telefonicznym, z pacjentem lub jego rodziną.

W rozmowie należy zapytać:

  • czy ktoś z domowników w okresie ostatnich 14 dni przebywał w rejonie transmisji koronawirusa?
  • czy w ostatnich 14 dniach pacjent miał kontakt z osobą, która wróciła z kraju transmisji koronawirusa?
  • czy w okresie ostatnich 14 dni pacjent miał kontakt z osobą, u której
  • potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2 ?
  • czy pacjent lub ktoś z domowników obserwują u siebie objawy ostrej
  • infekcji dróg oddechowych - jak gorączka po wyżej 38°C. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu?

Jedna z tych odpowiedzi twierdząca powoduje, że pilna wizyta domowa pielęgniarki rodzinnej musi odbyć się bezwzględnie z zastosowaniem środków ochrony indywidualnej.

Jeżeli pacjent informuje pielęgniarkę, że sam lub inna osoba z omowników ma gorączkę powyżej 38 °C, kaszel, trudności w oddychaniu – proszę ustalić w porozumieniu z lekarzem POZ- teleporadę lekarza POZ.

Lekarz POZ podejmie wówczas decyzję o dalszym postępowaniu. Gdy pacjent informuje, że jest z kontaktu, ale nie ma objawów (pacjent bezobjawowy) powinien otrzymać informację od pielęgniarki POZ o konieczności kontaktu telefonicznego ze stacją SANEPID wraz z numerem telefonu.

Wizyta powinna trwać maksymalnie 15 minut.

Rekomendacje dotyczące wizyty w gabinecie POZ:

1. Realizacja zabiegów pozostających w kompetencji pielęgniarki POZ odbywa się zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości pacjentów harmonogramem (umieszczonym w widocznym dla pacjentów miejscu)

2. Każdy pacjent wymagający pilnej realizacji świadczeń pielęgniarskich musi być przyjęty z zachowaniem bezpieczeństwa – konieczne jest przeprowadzenie wywiadu epidemiologicznego dotyczącego wirusa SARS-CoV-2, w celu oceny ryzyka COVID-19.

 3. Świadczenia należy wykonywać z założeniem środków ochrony indywidualnej. 

4. Pacjent do gabinetu pielęgniarki POZ powinien wejść w maseczce ochronnej , przekazanej natychmiast po wejściu do przychodni.

5. Wizyta powinna trwać krótko

6. Należy wywietrzyć gabinet po każdej wizycie.

7. Należy pamiętać o częstym myciu rąk oraz dezynfekcji.

8. Wskazana jest dezynfekcja klamek i miejsca dotykowych kilka razy w ciągu dnia oraz sprzętu  - np. glukometru, stetoskopu.

Rekomendacje dotyczące teleporad:

1. Należy zebrać dokładny wywiad i zdefiniować problem zdrowotny pacjenta.

2. Teleporady powinna być udzielana jednoczasowo tylko jednemu pacjentowi.

3. Należy za każdym razem upewnić się, że pacjent zrozumiał przebieg rozmowy oraz otrzymane zalecenie – warto formułować je w sposób możliwe prosty i zrozumiały

4. Teleporada jest znakomitym narzędziem edukacji, której efekty można później skontrolować – również drogą telefoniczną.

5. Wydane zalecenia należy kontrolować – pacjent powinien informować telefonicznie o ich realizacji. 

6. Jeśli to możliwe, warto poprosić pacjenta o przesłanie zdjęcia.

Każda z porad powinna zostać odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta.

Szczegółowe zalecenia wraz z algorytmem wykorzystania środków środków ochrony indywidualnej do pobrania tutaj.

Źródło: NIPiP

PRZECZYTAJ TAKŻE: Koronawirus SARS-CoV-2. Zalecenia ECDC dot. korzystania ze środków ochrony indywidualnej

Epidemia COVID-19. NIPiP uruchomiła wsparcie psychologiczne dla pielęgniarek i położnych

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Beata Ostrzycka/Oprac. EG

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.