Duże zmiany dla przyszłych fizjoterapeutów i ratowników: nie będzie egzaminów PEF i PERM?

Jacek Wykowski/PAP
opublikowano: 21-06-2022, 08:37
aktualizacja: 21-06-2022, 16:29

Na wtorkowym (21 czerwca) posiedzeniu Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej i kilku innych ustawach. Chodzi m.in. o kwestie uznawania kwalifikacji zawodowych, przeprowadzania badań klinicznych i likwidacji Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) oraz Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM).

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
FOT. Pixabay

Na posiedzeniu 21 czerwca Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw. Projekt, przygotowany przez wiceministra zdrowia Piotra Brombera, ma na celu implementację prawa unijnego oraz "uproszczenie procedur związanych z wejściem na rynek pracy osób, które ukończyły kształcenie w zakresie ratownictwa medycznego i fizjoterapii“. Przewiduje rozwiązania w kilku zakresach.

Uznawanie kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych

Projektowane zmiany odpowiadają na zarzuty Komisji Europejskiej i obejmują kwestie swobody świadczenia usług oraz uznawania minimalnych wymogów w zakresie kształcenia pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną, a także procedury uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji położnych.

Projekt wprowadza zmianę polegającą na zniesieniu obowiązku podawania przez pielęgniarki lub położne, będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, w oświadczeniu o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu informacji o miejscu i czasie jego wykonywania w okręgowej izbie pielęgniarek i położnych, właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu.

Określono także procedurę uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji położnych, warunki niezbędne do automatycznego uznania kwalifikacji zawodowych położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej i przyznania tym położnym prawa wykonywania zawodu położnej w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z projektem rejestr obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej wykonujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej czasowo i okazjonalnie zawód pielęgniarki lub położnej jest prowadzony przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, w ramach Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych.

Ułatwienia w dostępie do zawodu fizjoterapeuty i ratownika medycznego, badania kliniczne

Kolejna zmiana dotyczy określenia krajowego organu odpowiedzialnego za wydanie pozwolenia na prowadzenie badania klinicznego oraz trybu postępowania w przedmiocie wydania pozwolenia na badanie kliniczne produktu leczniczego stosowanego u ludzi, oraz pozwolenia na istotną zmianę badania klinicznego. Zmiany dotyczą również systemu oceny etycznej badań klinicznych produktów leczniczych.

Regulacja wprowadza ponadto rezygnację z przeprowadzenia Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF) oraz Państwowego Egzaminu z Ratownictwa Medycznego (PERM), co ma umożliwić szybszy dostęp do zawodu fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego.

Zmiany związane są tajże z realizacją zadań prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Głównego Lekarza Weterynarii związanych ze stosowaniem rozporządzenia w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw

PRZECZYTAJ TAKŻE: MZ o zarobkach ratowników medycznych i środkach dla ZRM

Nowy prezes samorządu fizjoterapeutów: koniec z establishmentem, będzie uchwała o transparentności

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.