Drzwi likwidujące bariery architektoniczne

artykuł sponsorowany
opublikowano: 03-09-2020, 18:05
aktualizacja: 03-09-2020, 21:05

Osoby starsze i niepełnosprawne na co dzień napotykają wiele barier, które utrudniają im swobodne funkcjonowanie w życiu społecznym, zawodowym i rodzinnym. Najbardziej dotkliwe są te uniemożliwiające im dotarcie do określonych miejsc oraz ograniczające swobodę kontaktu z innymi ludźmi. Obniża to w znaczącym stopniu ich jakość życia, wpływa także na samoocenę i zdrowie psychiczne.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Nasze społeczeństwo starzeje się, przybywa osób starszych, na wysokim poziomie utrzymuje się także liczba niepełnosprawnych. Z badań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) opublikowanych w Roczniku Demograficznym 2019 wynika, że w 2018 roku populacja osób po 60. roku życia (r.ż.) wyniosła 9,39 mln, co stanowi 24,5 proc. populacji całego kraju. Populacja osób powyżej 65. r.ż. osiągnęła 6,6 mln, co daje 17,2 proc. całej populacji kraju. W opracowanym przez GUS raporcie „Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 roku” prognozuje się, że liczba ludności w latach 2014-2050 w populacji osób powyżej 65. r.ż. wyniesie w 2050 roku 11,1 mln, a ogólna populacja – 33,95 mln. Populacja osób powyżej 65 r.ż. będzie stanowić aż 32,7 proc. ogółu społeczeństwa, zakładając scenariusz przewidywany przez GUS. Od kilku lat na stałym, wysokim poziomie, utrzymuje się liczba osób niepełnosprawnych. W społeczeństwach, które żyją w krajach Unii Europejskiej szacuje się, że około 15 proc. populacji stanowią osoby niepełnosprawne. Bardzo podobnie sytuacja wygląda w Polsce.

Rządowa pomoc niepełnosprawnym

Na lata 2018-2025 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zaplanowało realizację programu rządowego Dostępność Plus, który powinien poprawić sytuację osób niepełnosprawnych i starszych w kraju. Miał on obejmować takie działania, jak:

  • Stworzenie jednoznacznych przepisów prawnych w zakresie budownictwa, architektury i przestrzeni publicznej, infrastruktury liniowej w całym kraju; 
  • Przystosowanie istniejących budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego do różnych potrzeb mieszkańców;
  • Stworzenie skutecznych mechanizmów kontrolnych oraz systemu sankcji wpływających na poprawę świadomości wymagań związanych z dostępnością;
  • Zwiększenie liczby pojazdów transportu zbiorowego do obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz systemowych rozwiązań na rzecz indywidualnej mobilności osób z niepełnosprawnościami;
  • Dostosowanie obiektów i urządzeń dla potrzeb transportu publicznego;
  • Stworzenie systemu zarządzania transportem w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach;
  • Przystosowanie szkół i uczelni do potrzeb uczniów, studentów i personelu z niepełnosprawnościami;
  • Poprawa dostępu dla osób o ograniczonej sprawności do wysokiej jakości usług społecznych;
  • Poprawa dostępności stron i aplikacji internetowych oraz materiałów multimedialnych (filmów, nagrań audio) do potrzeb osób niepełnosprawnych;
  • Wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych do rozwiązywania problemów osób z niepełnosprawnościami.

Po dwóch latach trwania rządowego programu niewiele z wymienionych założeń zostało zrealizowanych. W wielu miejsca pierwszą barierą, na jaką napotykają osoby starsze i niepełnosprawne, jest bariera architektoniczna. W budynkach użyteczności publicznej, przychodniach lekarskich nadal jeszcze brakuje rozwiązań, które pozwalałyby tym osobom dostać się do wyznaczonego celu. Wiele takich placówek działa w budynkach bez windy lub dostęp do niej jest ograniczony i niewystarczający. Osoby starsze i niepełnosprawne muszą radzić sobie z samodzielnym otwieraniem ciężkich drzwi, co bywa dla nich trudne, choćby z powodu konieczności poruszania się na wózkach inwalidzkich lub przy wsparciu sprzętu rehabilitacyjno-ortopedycznego.

Również mieszkania i domy osób niepełnosprawnych oraz seniorów rzadko przystosowywane są do ich indywidualnych potrzeb. Choć w Polsce osoby te mogą skorzystać ze wsparcia Polskiego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i otrzymać dotację, wciąż brakuje specjalistów, którzy mogliby im pomóc w ubieganiu się o środki finansowe, a później wspieraliby ich w likwidowaniu barier w ich najbliższym otoczeniu.

Likwidacja barier architektonicznych

Jedną z barier, którą można pokonać przy wykorzystaniu nowoczesnych i sprawdzonych technologii, jest wymiana drzwi wejściowych w gabinetach lekarskich, laboratoriach, urzędach i innych budynkach, z których korzystają osoby starsze i niepełnosprawne, na takie, które otwierają się automatycznie. Choć wydaje się, że w wielu miejscach drzwi samootwierające są standardem, to często montuje się je tylko w wejściu do budynku, ze względu na wysoki koszt ich instalacji, natomiast w pozostałych pomieszczeniach wykorzystuje się klasyczne rozwiązania i zakłada się drzwi otwierane za pomocą klamki. Dla osób o ograniczonej sprawności, które samodzielnie udają się do takiego budynku, otwarcie drzwi staje się barierą, którą ciężko pokonać. Ekonomiczną formą poprawy dostępu do takich miejsc jest montaż napędu PortaMatic do drzwi wewnętrznych. Mechanizm ten może zostać zastosowany w istniejących już drzwiach wewnętrznych – zarówno drewnianych, jak i metalowych – zatem doskonale sprawdzi się w domach oraz budynkach publicznych, z których korzystają osoby o ograniczonej sprawności fizycznej.

Niewątpliwą zaletą napędu PortaMatic jest też energooszczędność. Urządzenie zużywa bardzo małą ilość energii elektrycznej. Montaż napędu trwa zaledwie kilka godzin, a okablowanie może zostać poprowadzone na i pod tynkiem. Napęd PortaMatic w każdej chwili może zostać zdemontowany bez pozostawiania śladu na drzwiach, np. w sytuacji, kiedy budynek lub mieszkanie zmieni swoje przeznaczenie.

Poprawa komfortu i jakości życia

Rozwiązanie niemieckiej firmy Hörmann powstało z myślą o osobach niepełnosprawnych fizycznie i w podeszłym wieku, aby poprawić ich jakość życia i zlikwidować najczęściej spotykaną w życiu codziennym barierę komunikacyjną. Napęd PortaMatic umożliwia automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi pokojowych za pomocą nadajnika, sterownika lub przez aplikację zainstalowaną na smartfonie z technologią Bluetooth. Aplikacja Hörmann BlueSecur posiada intuicyjny interfejs użytkownika i można ją pobrać bezpłatnie ze sklepu internetowego Google Play i App Store; jest łatwa w obsłudze dla osób starszych oraz tych, które wykorzystują smartfon tylko do realizacji podstawowych potrzeb, związanych z komunikacją.

Napęd PortaMatic do drzwi wewnętrznych zwiększa komfort użytkowania i jest polecany w szczególności dla osób niepełnosprawnych fizycznie. Znajduje zastosowanie zarówno w budynkach prywatnych, jak i obiektach użyteczności publicznej. Produkt posiada wiele funkcji i możliwości ustawień, a także zapewnia minimalne zużycie prądu. Instalacje systemu przy wsparciu doradców można sfinansować wykorzystując fundusze dostępne w ramach programów rządowych likwidujących bariery architektoniczne, o które ubiegać się mogą zarówno osoby prywatne, jak i zarządcy budynków użyteczności publicznej.

Napęd PortaMatic to produkt bezpieczny i sprawdzony przez użytkowników w innych krajach. Został jako jedyny napęd drzwiowy poddany badaniom przez Niemieckie Towarzystwo Gerontechnologii (GGT) i otrzymał bardzo dobrą ocenę. Produkt został także doceniony w Polsce - otrzymał Znak Jakości OK SENIOR®. Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej i spółka OK SENIOR Polska uznały go za odpowiedni dla osób 60+. Oznacza to, że wyrób spełnia oczekiwania generacji seniorów w zakresie komfortu użytkowania, jakości, jak i estetyki wykonania.

Bezpieczeństwo w czasie pandemii COVID-19

Także w dobie pandemii COVID-19 stosowanie rozwiązań zapewniających bezdotykowy dostęp do pomieszczeń jest bardzo pożądany. Przebywanie i praca w miejscach takich, jak: przychodnie lekarskie, laboratoria, urzędy i biurowce wiąże się z ryzykiem częstych zachorowań pracowników na choroby zakaźne przenoszące się z powodu korzystania z tych samych drzwi do pomieszczeń sanitarnych. Decydując się na zastosowanie automatycznego napędu PortaMatic marki Hörmann, zarządcy takich budynków są w stanie ograniczyć ryzyko zakażeń, a co za tym idzie, zadbać o zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród swoich pracowników oraz innych osób korzystających z pomieszczeń znajdujących się w budynkach dostępnych dla dużej liczby osób. Napęd do drzwi wewnętrznych PortaMatic sprawi, że dotykanie klamki nie będzie już konieczne. Będzie to możliwe, gdy wyposażymy go w dostępny opcjonalnie radarowy sterownik radiowy. Wystarczy zbliżyć do niego dłoń, aby drzwi otworzyły się same. Dzięki takiemu rozwiązaniu przenoszenie zarazków z klamek będzie zminimalizowane.

Nie tylko bariery komunikacyjne

Realizacja celów zawartych w programie rządowym Dostępność Plus oraz innych skupiających się na poprawie sytuacji osób starszych i niepełnosprawnych wymaga wielokierunkowych działań, które zniosą nie tylko bariery architektoniczne, ale także komunikacyjne i społeczne. Wciąż wiele osób starszych i niepełnosprawnych ma problem z załatwieniem najprostszych spraw urzędowych, ze względu na zbyt małą liczbę pracowników, która może zająć się indywidualną obsługą petenta, biorąc pod uwagę jego ograniczenia i potrzeby. Wiele miejsc w kraju nie obsługuje jeszcze osób niesłyszących i niedosłyszących, nie posiada materiałów i rozwiązań wspierających osoby niewidome i niedowidzące. Aby zlikwidować bariery, na które napotykają osoby niepełnosprawnie fizycznie, potrzebne są działania skupione na różnych płaszczyznach, obejmujące: architekturę, transport, edukację, cyfryzację, zdrowie, kulturę.

Dla poprawy komfortu życia i zdrowia psychicznego osób o ograniczonej sprawności fizycznej bardzo ważna jest edukacja całego społeczeństwa i zmiana świadomości oraz sposobu myślenia. Osoby starsze i niepełnosprawne nie mogą być traktowane jako gorsza część społeczeństwa. Powinno się robić wszystko, aby z każdym dniem zwiększać ilość dedykowanych im udogodnień, tak aby na równi z pozostałą częścią społeczeństwa mogli być uczestnikami życia społecznego, zawodowego, rodzinnego i kulturalnego.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: artykuł sponsorowany

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.