Dr n. o zdr. Gabriela Sujkowska

MJM
opublikowano: 22-01-2021, 11:19
aktualizacja: 27-01-2021, 14:01

Dr n. o zdr. Gabriela Sujkowska jest zastępcą dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Narodowego Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, członkiem Zespołu ds. Chorób Rzadkich przy Ministrze Zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Dr n. o zdr. Gabriela Sujkowska od ponad 20 lat jest zawodowo związana z publicznym sektorem ochrony zdrowia. Doświadczenie zdobywała w kluczowych instytucjach odpowiedzialnych za kształt systemu ochrony zdrowia – Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Budowała od podstaw polski system wyceny świadczeń zdrowotnych, bazując na doświadczeniach innych krajów. W kwietniu 2020 r. została powołana przez ministra zdrowia na stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych NIGRiR.

Choroby rzadkie i leki sieroce w kręgu badań naukowych dr Sujkowskiej

Dr Gabriela Sujkowska tytuł doktora nauk o zdrowiu uzyskała na II Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W swoich badaniach naukowych koncentrowała się na chorobach rzadkich i lekach sierocych, w szczególności w kontekście ich efektywności klinicznej i kosztowej oraz obciążenia budżetu. Tematyką tą zajmuje się nieustannie, aktualizując swoją wiedzę w tym obszarze, przede wszystkim o prowadzone badania kliniczne i przedkliniczne oraz rejestrowane technologie medyczne w chorobach rzadkich oraz dostęp pacjentów do leczenia.

Dr Sujkowska jest członkiem Zespołu ds. Chorób Rzadkich przy Ministrze Zdrowia. W latach 2011-2014 reprezentowała Polskę w europejskiej organizacji MEDEV, z siedzibą w Brukseli, oceniającej dostęp i refundację do innowacyjnych terapii w poszczególnych krajach członkowskich.

Ponadto jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Zdrowia oraz ekspertem Medycznej Racji Stanu. Ekspert z obszaru HTA, EBM oraz wyceny świadczeń medycznych.

Dr Sujkowska jest także wykładowcą akademickim, autorką i współautorką licznych wystąpień konferencyjnych oraz artykułów, rozdziałów książek i monografii z obszaru ekonomiki zdrowia, w tym m.in. z obszaru chorób rzadkich.

Osiągnięcia w 2020 r.

W kwietniu 2020 r. dr Gabriela Sujkowska została powołana przez ministra zdrowia na stanowisko zastępcy dyrektora ds. ekonomiczno-finansowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie. Poprzednio przez wiele lat związana z kluczowymi instytucjami odpowiedzialnymi za kształt polskiego systemu ochrony zdrowia (NFZ, MZ, AOTMIT).

Aktualnie bardzo aktywnie współdziała, wraz z zespołem, w ewolucji i transformacji NIGRIR w jedną z najbardziej prestiżowych placówek medycznych, z zaangażowanym personelem i najwyższej jakości usługami medycznymi świadczonymi dla pacjentów, w szczególności z chorobami autoimmunologicznymi oraz geriatrycznymi. Bierze udział w realizowanych przez NIGRIR od 2020 r. dużych projektach, w tym finansowanych ze źródeł zewnętrznych: m.in. remont Centralnego Bloku Operacyjnego, budowa Centrum Wsparcia Badań Klinicznych.

Angażuje się w rozwój współpracy międzynarodowej, działalność informacyjną i promocyjną Instytutu w obszarze prowadzonej działalności i realizowanych projektów, w tym w zakresie polityki senioralnej.

Aktywnie angażowała się w walkę z trwającą pandemią, w tym m.in.

  • poprzez działalność w zakresie przekształcenia NIGRIR w szpital “covidowy”,
  • stworzenie silnego laboratorium COVID,
  • organizację zakrojonej na szeroką skalę akcji szczepienia pracowników placówek medycznych,
  • szerzenie wiarygodnych, aktualnych i przystępnych informacji, skierowanych szczególnie do pacjentów senioralnych na temat pandemii.

Aktywnie pracowała również na rzecz stworzenia Narodowego Planu dla Chorób Rzadkich, angażując się i podkreślając rolę zarówno szybkiej i zaawansowanej diagnostyki, jak również dostępu do skutecznych i bezpiecznych innowacyjnych technologii medycznych.

Ponadto aktywnie działa w Polskim Towarzystwie Ekonomiki Zdrowia, jest uznanym ekspertem z obszaru ekonomiki zdrowia, w tym HTA, EBM oraz wyceny świadczeń medycznych.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.