Dr n. med. Bartosz Puła

opublikowano: 31-05-2019, 16:45
aktualizacja: 03-06-2019, 16:45

Dr n. med. Bartosz Puła odbywa szkolenie specjalizacyjne z zakresu hematologii. Kieruje projektem Narodowego Centrum Nauki, którego celem jest określenie czynników związanych z opornością na leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Najważniejsze osiągnięcia naukowe/kliniczne:

Dr n. med. Bartosz Puła

Biogram:

Dr n. med. Bartosz Puła w 2011 r. ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej we Wrocławiu. Po zakończeniu studiów odbywał szkolenie specjalizacyjne z patomorfologii w Dolnośląskim Centrum Onkologii prowadząc równolegle badania naukowe w Katedrze Histologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Realizował wiele projektów naukowych dotyczących aspektów biologii, diagnostyki oraz leczenia chorób nowotworowych, w szczególności raka gruczołu piersiowego, płuc oraz jelita grubego. Od 2014 r. odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie hematologii w Klinice Hematologii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

Zainteresowania naukowe dr Puły skoncentrowane są głównie na patogenezie, diagnostyce, farmakogenomice oraz indywidualizacji leczenia przewlekłej białaczki limfocytowej, szpiczaka plazmocytowego oraz amyloidozy. Realizuje projekty naukowe z zakresu badań podstawowych oraz klinicznych. Jest kierownikiem projektu Narodowego Centrum Nauki, którego celem jest określenie czynników związanych z opornością na leczenie przewlekłej białaczki limfocytowej. Poza tym uczestniczy zarówno w komercyjnych i niekomercyjnych badaniach klinicznych oraz projektach badawczych Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek Dorosłych (PALG), Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego oraz Klubu Młodego Hematologa, którego jest przewodniczącym. Prowadzi również działania mające na celu poprawę dostępu do nowych technologii diagnostycznych, czego wyrazem jest koordynacja projektu PALG pozwalającego na bezpłatny dostęp do diagnostyki mutacji genu TP53 z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji. Ponadto, prowadzi również działania edukacyjne będąc od grudnia 2017 roku zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Hematologia oraz redagując artykuły portalu Hematoonkologia.pl oraz Polskiej Sieci Amyloidozy.

Jest autorem lub współautorem 103 artykułów naukowych opublikowanych w międzynarodowych i krajowych czasopismach onkologicznych i hematologicznych oraz 93 doniesień zjazdowych. Jego osiągnięcia naukowe zostały docenione poprzez przyznanie Mu m.in. Stypendium START 2014 oraz Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2014-2017.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.