Dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski

opublikowano: 17-01-2017, 13:08

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Tomasz Zdrojewski jest internistą, nauczycielem akademickim i naukowcem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz przewodniczącym Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Dr hab. prof. nadzw. Tomasz Zdrojewski  jest ekspertem w dziedzinie monitorowania, prewencji i modelowania chorób niezakaźnych oraz w polityce zdrowotnej. Od 2012 r. pełni funkcję przewodniczącego Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk.
Stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w OSU w Columbus i na Uniwersytecie w Bostonie, oraz Fundacji Humboldta w Wuerzburgu i DFG w Niemczech.

Jego dorobek naukowy liczy łącznie 400 publikacji, w tym 167 prac oryginalnych analizujących m.in. sytuację zdrowotną w Polsce, opublikowanych w renomowanych pismach zagranicznych (IF – 504,3; liczba cytowań – 1505; h-indeks wg Scopus – 24, wg Web of SCC – 19).

Laureat nagrody indywidualnej ministra zdrowia oraz kilkunastu nagród krajowych za osiągnięcia naukowe, organizacyjne, dydaktyczne i upowszechnianie nauki.
Pracował w Ministerstwie Zdrowia: w latach 2002-2008 jako sekretarz, zaś w latach 2016-2018 jako przewodniczący Zespołu ds. przygotowania i realizacji Narodowego Programu POLKARD.

Od 2015 r. członek Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia oraz Zespołu do opracowania map potrzeb zdrowotnych; od 2016 r. ekspert Rady ds. Zdrowia Publicznego; w latach 2016-2017 członek Zespołu do opracowania zmian systemowych w ochronie zdrowia, od 2018 r. – Rady Społecznej „Wspólnie dla zdrowia” oraz zespołów merytorycznych w zakresie niewydolności serca i geriatrii.

W Kancelarii Prezydenta RP: w latach 2006-2010 doradca prezydenta ds. zdrowia.
W obecnej dekadzie przez dwie kadencje członek Komitetu Naukowego Eur Soc Cardiol. oraz przewodniczący Komisji Pol Tow Kardiol ds. współpracy z administracją rządową i Parlamentem RP.

Główny autor lub współautor serii ogólnopolskich i regionalnych projektów: NATPOL, Polski Projekt 4 Miast, Polski Projekt 400 Miast, Zdrowie dla Pomorzan, WOBASZ, WOBASZ Senior, PolSenior, NOMED-AF oraz Rejestru AMI-PL.
Współautor analizy IMPACT oraz FRESHER dla Polski.

Kierownik krajowy międzynarodowego projektu Euroheart Survey II finansowanego przez Komisję Europejską.

Od 2017 r. kierownik ogólnopolskiego projektu badania stanu zdrowia osób starszych w Polsce PolSenior 2 w ramach Narodowego Programu Zdrowia.
Prowadzi intensywną działalność w zakresie upowszechniania nauki (DUN), w tym od 6 lat organizuje cykl konferencji „Jak poprawić zdrowie Polaków” na Zamku Królewskim.

Bandosz P., O'Flaherty M., Rutkowski M., Kypridemos Ch., Guzman-Castillo M., Gillespie D. O. S., Solnica B., Pencina M. J., Wyrzykowski B., Capewell S., Zdrojewski T.: A victory for statins or a defeat for diet policies? Cholesterol falls in Poland in the past decade: a modeling study. Int. J. Cardiol., 2015, vol. 185, s. 313-319. IF: 4,638

Porównanie zaleceń dot. zaburzeń lipidowych w Europie i USA:
Lee J. C., Zdrojewski T., Pencina M. J., Wyszomirski A., Lachacz M., Opolski G., Bandosz P., Rutkowski M., Gaciong Z., Gaciong Z., Wyrzykowski B., Navar A. M.: Population effect of differences in cholesterol guidelines in Eastern Europe and the United States. JAMA Cardiol. 2016; vol. 1, nr 6, s. 700-707.

Główne wyniki Projektu EuroHeart II:
O'Flaherty M., Bandosz P., Critchley J., Capewell S., Guzman-Castillo M., Aspelund T., Bennett K., Kabir K., Björck L., Bruthans J., Hotchkiss J. W., Hughes J., Laatikainen T., Palmieri L., Zdrojewski T.: Exploring potential mortality reductions in 9 European countries by improving diet and lifestyle: a modelling approach. Int. J. Cardiol., 2016, vol. 207, s. 286-291. IF: 6,189

Wyniki Projektu PolSenior:
Zdrojewski T., Wizner B., Więcek A., Ślusarczyk P., Chudek J., Mossakowska M., Bandosz P., Bobak M., Kozakiewicz K., Broda G., Wyrzykowski B., Grodzicki T.: Prevalence, awareness, and control of hypertension in elderly and very elderly in Poland: results of a cross-sectional representative survey. J. Hypertens., 2016; vol. 34, nr 3, s. 532-538. IF: 4,085

Analizy na podstawie ogólnopolskiej bazy danych i rejestru AMI-PL:
Gierlotka M., Zdrojewski T., Wojtyniak B., Poloński L., Stokwiszewski J., Gąsior M., Kozierkiewicz A., Kalarus Z., Wierucki Ł., Chlebus K., Zembala M., Wysocki M., Opolski G.: Incidence, treatment, in-hospital mortality and one-year outcomes of acute myocardial infarction in Poland in 2009-2012 : nationwide AMI-PL database. Kardiol. Pol., 2015, t. 73, nr 3, s. 142-158. IF: 0,878

Wyniki modelowania IMPACT dla Polski:
Bandosz P., O'flaherty M., Drygas W., Rutkowski M., Koziarek J., Wyrzykowski B., Bennett K., Zdrojewski T., Capewell S.: Decline in mortality from coronary heart disease in Poland after socioeconomic transformation: modelling study. Br. Med. J., 2012, vol. 344, d8136, [10 s.]. IF: 17,215

Wyniki projektu Polski Projekt 400 Miast:
Balwicki Ł., Smith D., Pierucka M., Goniewicz M., Zarzeczna-Baran M., Jędrzejczyk T., Strahl M., Zdrojewski T.: Factors associated with quitting among smoking pregnant women from small town and rural areas in Poland. Nicotine Tob. Res., 2017, vol. 19, nr 5, s. 647-651. IF: 4,291

Porównanie odległego rokowania po zawale serca w Szwajcarii, Ukrainie i Polsce:
Kampfer J., Yagensky A., Zdrojewski T., Windecker S., Meier B., Pavelko M., Sichkaruk I., Kasprzyk P., Gruchała M., Giacomini M., Raber L., Saner H.: Long-term outcomes after acute myocardial infarction in countries with different socioeconomic environments: an international prospective cohort study [Dokument elektroniczny]. BMJ Open 2017; vol. 7, nr 8, art. ID e012715, s. 1-9. IF: 2,413

Analizy ogólnopolskiej bazy udarów niedokrwiennych mózgu:
Chwojnicki K, Ryglewicz D, Wojtyniak B, Zagożdżon P, Członkowska A, Jędrzejczyk T, Karaszewski B, Kozera G, Gierlotka M, Ezzati M, Zdrojewski T. Acute ischemic stroke hospital admissions, treatment, and outcomes in Poland in 2009-2013. Front. Neurol. 2018; vol. 9, art. 134, s. 1-9. IF: 3,508.

Dr hab. n. med. Tomasz Zdrojewski

Dr Tomasz Zdrojewski znalazł się na Liście Stu 2017 najbardziej wpływowych osób w polskim systemie ochrony zdrowia, na której zajął 31. miejsce.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.