Dr hab. n. med. Teresa Dorota Jackowska

opublikowano: 14-02-2019, 15:30

Dr hab. n. med., Teresa Dorota Jackowska, prof. nadzw. CMKP, jest pediatrą, onkologiem i hematologiem, kierownikiem Kliniki Pediatrii oraz Studium Medycyny Rodzinnej Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ordynatorem Klinicznego Oddziału Pediatrii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, konsultantem krajowym w dziedzinie pediatrii.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. Teresa Dorota Jackowska jest aktywną uczestniczką wielu komisji – senackich, sejmowych i pacjentów – powoływanych celem wyrażenia opinii lub lobbowania dla poprawy profilaktyki leczenia dzieci. W 1978 r. ukończyła studia medyczne na kierunku lekarskim w Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista w zakresie pediatrii (I stopień w 1982 r. i II stopień w 1989 r.) oraz onkologii i hematologii dziecięcej (2003 r.). Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1994 r. w Akademii Medycznej w Warszawie, tam w 2002 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 2011 r. otrzymała tytuł profesora nadzwyczajnego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego.

Dr hab. n. med. Teresa D. Jackowska
Zobacz więcej

Dr hab. n. med. Teresa D. Jackowska

Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji, w tym prac poglądowych i rozdziałów w podręcznikach.

Odznaczenia:

 • 2016 – Odznaka Honorowa dla Ochrony Praw Dziecka Infantis Dignitatis Defensori – w uznaniu za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka – odznaczenie rzecznika praw dziecka
 • 2016 – Medal Komisji Edukacji Narodowej – wyróżnienie za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Zgłoszone przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • 2010 – Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia – wyróżnienie zgłoszone przez dyrektora Szpitala Bielańskiego w Warszawie
 • 2011 – Medal Honorowy im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
 • 2013 – Oskar Polskiej Pediatrii 
 • 2018 – Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza” przyznana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Oddziałowi Warszawskiemu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Udział w programach badawczych:

 • endokrynologia dziecięca i zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży.
 • hematologia i onkologia dziecięca
 • szczepienia w grupach ryzyka
 • ocena realizacji programu szczepień ochronnych u dzieci warszawskich w wieku 13-36 miesięcy- 2008-2009
 • hiponatremia, stężenie kopeptyny i rozpuszczalnego receptora dla urokinazowego aktywatora plazminogenu u dzieci hospitalizowanych z powodu pozaszpitalnego zapalenia płuc
 • obturacyjny bezdech senny u dzieci chrapiących w świetle badań polisomnograficznych
 • profil genetyczny biegunek rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych w latach 2011-2013 badanie przekrojowe, wieloletnie
 • profil etiologiczny biegunek wirusowych u dzieci –  badanie prospektywne u dzieci hospitalizowanych w latach 2010-2014
 • przydatność prokalcytoniny oraz peptydu natriureutycznego typu C w diagnostyce gorączki u dzieci
 • używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ryzykowne zachowania
 • postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zakażeniach i niedokrwistościach u dzieci
 • talasemia jako jedna z przyczyn mikrocytozy u dzieci
 • zapotrzebowanie na witaminę D u dzieci
 • poziom hepcydyny u niemowląt leczonych ludzką rekombinowaną erytropoetyną z powodu niedokrwistości
 • analiza etiologii, obrazu klinicznego i prowadzonego leczenia inwazyjnych zakażeń wywołanych przez bakterie otoczkowe w latach 2009-2011
 • stężenie kwasu mlekowego, oznaczanego szybkim testem paskowym, dla oceny ryzyka ciężkiego przebiegu chorób u dzieci w latach 2016-2018
 • diagnostyka i leczenie zapaleń oskrzelików u dzieci w latach 2017-2019
 • skuteczność różnych schematów profilaktycznej podaży doustnego inhibitora neuraminidazy u dzieci z kontaktu z grypą w latach 2017-2018

Udział w radach naukowych i programowych czasopism naukowych:

 • od 2014 – redaktor naczelna czasopisma „Analiza przypadków w pediatrii”
 • od 2010 – nadal: zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Pediatria Polska”
 • członek Rady Naukowej czasopism: „Developmental Period Medicine”, „Przegląd Pediatryczny”, „Standardy Medyczne – Pediatria”
 • członek Rady Programowej czasopism: „Pediatria Po Dyplomie”
 • redaktor wielu numerów czasopism: „Postępy Nauk Medycznych”, „Medycyna Wieku Rozwojowego” i „Klinika Pediatryczna”

Udział w radach naukowych instytutów naukowych:

 • od 2008 – Rada Naukowa przy IP Centrum Zdrowia Dziecka (3 kadencje)

Członkostwo w towarzystwach naukowych zagranicznych:

 • European Academy of Pediatrics (EAP) – członek od 2009 
 • European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) – członek od 2008 
 • International Society of Pediatric Oncology (SIOP) – członek w latach 1997-2006
 • American Society of Hematology (ASH) – członek w latach 2004-2007
 • European Society of Hematology (ESH) - członek w latach 2006-2007
 • Członkowstwo w towarzystwach naukowych krajowych:
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne – członek od 1985 r. (2007-2011 – roku wiceprzewodnicząca PTP, 2011-2015 – członek Zarządu PTP)
 • Od 2003 r. przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTP; w 2007 r. wybrana na II kadencję, w 2011 r. – na III kadencję, w 2015 – na IV kadencję.
 • Polskie Towarzystwo Hematologii i Transfuzjologii – członek od 1990 r.
 • Polskie Towarzystwo Hematologii i Onkologii Dziecięcej – członek od 1999 r.
 • Polskie Towarzystwo Wakcynologii – członek od 2005 r. 

Funkcje w instytucjach państwowych:

 • konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii: od 2015 do 2018 r. ponowne powołana na to stanowisko przez ministra zdrowia w styczniu 2018 r. 
 • konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla obszaru mazowieckiego: listopad 2012 - styczeń 2015 r., zakończenie pełnienia funkcji z powodu powołania na konsultanta krajowego
 • członek Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy ministrze zdrowia – od 2007 r.
 • członek Zespołu ds. opracowania propozycji zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów przy ministrze zdrowia – 2016 r.
 • członek Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka – od 2013 r.
 • przewodnicząca Komisji Lekarskiej przy rzeczniku praw pacjenta do rozpatrywania sprawy – od 2013 r.
 • członek Rady Naukowej przy IP Centrum Zdrowia Dziecka (od 2008 r.)

Instytucje /organizacje naukowe:

 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne – wiceprezes 2007-2015, od 2015 członek zarządu 
 • Oddział Warszawski Polskie Towarzystwo Pediatryczne – przewodnicząca od 2003 r.
 • członek Komisji Rozwoju Człowieka PAN – 2007-2016
 • członek Komisji Rozwoju Człowieka Onkologii PAN – 2007-2011

Funkcje społeczne:

 • doradca w sprawie szczepień ochronnych u dzieci Komisji Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
 • wiceprezes Fundacji Rozwoju Pediatrii, która powstała w 2009 r. przy Klinice Pediatrii CMKP, a od 2011 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego: 2009-2015 (rezygnacja z powodu objęcia funkcji konsultanta krajowego); dzięki zebranych funduszom zakupiono sprzęt medyczny do Klinicznego Oddziału Pediatrycznego Szpitala Bielańskiego
 • członek Zespołu Doradców przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na zakup sprzętu dla szpitali pediatrycznych (2016).

Prof. Teresa Jackowska znalazła się na Liście Stu 2018 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, na której zajęła 37. miejsce.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.