Dr hab. n. med. Teresa Dorota Jackowska

opublikowano: 14-02-2019, 15:30

Dr hab. n. med., Teresa Dorota Jackowska, prof. nadzw. CMKP, jest pediatrą, onkologiem i hematologiem, kierownikiem Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, ordynatorem Klinicznego Oddziału Pediatrii w Szpitalu Bielańskim im. ks. J. Popiełuszki w Warszawie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W uznaniu za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka posiada odznakę honorową dla Ochrony Praw Dziecka INFANTIS DIGNITATIS DEFENSORI. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia, Odznaką Honorową „Zasłużony dla Mazowsza” oraz licznymi nagrodami naukowymi i dydaktyczno-wychowawczymi Ministra Zdrowia, Rektora Akademii Medycznej, Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Dr hab. n. med. Teresa D. Jackowska

Jest autorem i współautorem ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych, kierownikiem specjalizacji z hematologii i onkologii dziecięcej (2) oraz z pediatrii (10), promotorem doktoratów (8), recenzentem prac habilitacyjnych (6) i doktorskich (6).

Jest redaktorem naczelnym czasopisma „Analiza przypadków w pediatrii”, członkiem rad naukowych lub programowych wielu czasopism pediatrycznych. Jest członkiem Rady Naukowej IP Centrum Zdrowia Dziecka. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych.

Za zasługi na rzecz pediatrii została nagrodzona przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne Medalem Honorowym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, Oskarem Polskiej Pediatrii oraz jest Członkiem Honorowym PTP. Od 2003 roku jest przewodniczącą Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Jest pierwszą wiceprezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Jest konsultantem krajowym w dziedzinie pediatrii, członkiem Zespołu Ekspertów do spraw Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, członkiem Zespołu ds. opracowania propozycji zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów przy Ministrze Zdrowia, przewodniczącą Zespołu Komisji Egzaminacyjnych z pediatrii.

Odznaczenia:

 • 2016 – Odznaka Honorowa dla Ochrony Praw Dziecka Infantis Dignitatis Defensori – w uznaniu za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka – odznaczenie rzecznika praw dziecka
 • 2016 – Medal Komisji Edukacji Narodowej – wyróżnienie za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Zgłoszone przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • 2010 – Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia – wyróżnienie zgłoszone przez dyrektora Szpitala Bielańskiego w Warszawie
 • 2011 – Medal Honorowy im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego
 • 2013 – Oskar Polskiej Pediatrii
 • 2018 – Odznaka Honorowa „Zasłużony dla Mazowsza” przyznana przez Sejmik Województwa Mazowieckiego Oddziałowi Warszawskiemu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Udział w programach badawczych:

 • endokrynologia dziecięca i zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży.
 • hematologia i onkologia dziecięca
 • szczepienia w grupach ryzyka
 • ocena realizacji programu szczepień ochronnych u dzieci warszawskich w wieku 13-36 miesięcy- 2008-2009
 • hiponatremia, stężenie kopeptyny i rozpuszczalnego receptora dla urokinazowego aktywatora plazminogenu u dzieci hospitalizowanych z powodu pozaszpitalnego zapalenia płuc
 • obturacyjny bezdech senny u dzieci chrapiących w świetle badań polisomnograficznych
 • profil genetyczny biegunek rotawirusowych u dzieci hospitalizowanych w latach 2011-2013 badanie przekrojowe, wieloletnie
 • profil etiologiczny biegunek wirusowych u dzieci – badanie prospektywne u dzieci hospitalizowanych w latach 2010-2014
 • przydatność prokalcytoniny oraz peptydu natriureutycznego typu C w diagnostyce gorączki u dzieci
 • używanie alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz ryzykowne zachowania
 • postępowanie diagnostyczno-lecznicze w zakażeniach i niedokrwistościach u dzieci
 • talasemia jako jedna z przyczyn mikrocytozy u dzieci
 • zapotrzebowanie na witaminę D u dzieci
 • poziom hepcydyny u niemowląt leczonych ludzką rekombinowaną erytropoetyną z powodu niedokrwistości
 • analiza etiologii, obrazu klinicznego i prowadzonego leczenia inwazyjnych zakażeń wywołanych przez bakterie otoczkowe w latach 2009-2011
 • stężenie kwasu mlekowego, oznaczanego szybkim testem paskowym, dla oceny ryzyka ciężkiego przebiegu chorób u dzieci w latach 2016-2018
 • diagnostyka i leczenie zapaleń oskrzelików u dzieci w latach 2017-2019
 • skuteczność różnych schematów profilaktycznej podaży doustnego inhibitora neuraminidazy u dzieci z kontaktu z grypą w latach 2017-2018

Udział w radach naukowych i programowych czasopism naukowych:

 • od 2014 – redaktor naczelna czasopisma „Analiza przypadków w pediatrii”
 • od 2010 – nadal: zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Pediatria Polska”
 • członek Rady Naukowej czasopism: „Developmental Period Medicine”, „Przegląd Pediatryczny”, „Standardy Medyczne – Pediatria”
 • członek Rady Programowej czasopism: „Pediatria Po Dyplomie”
 • redaktor wielu numerów czasopism: „Postępy Nauk Medycznych”, „Medycyna Wieku Rozwojowego” i „Klinika Pediatryczna”

Udział w radach naukowych instytutów naukowych:

 • od 2008 – Rada Naukowa przy IP Centrum Zdrowia Dziecka (3 kadencje)

Członkostwo w towarzystwach naukowych zagranicznych:

 • European Academy of Pediatrics (EAP) – członek od 2009
 • European Society for Paediatric Infectious Diseases (ESPID) – członek od 2008
 • International Society of Pediatric Oncology (SIOP) – członek w latach 1997-2006
 • American Society of Hematology (ASH) – członek w latach 2004-2007
 • European Society of Hematology (ESH) - członek w latach 2006-2007
 • Członkowstwo w towarzystwach naukowych krajowych:
 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne – członek od 1985 r. (2007-2011 – roku wiceprzewodnicząca PTP, 2011-2015 – członek Zarządu PTP)
 • Od 2003 r. przewodnicząca Oddziału Warszawskiego PTP; w 2007 r. wybrana na II kadencję, w 2011 r. – na III kadencję, w 2015 – na IV kadencję.
 • Polskie Towarzystwo Hematologii i Transfuzjologii – członek od 1990 r.
 • Polskie Towarzystwo Hematologii i Onkologii Dziecięcej – członek od 1999 r.
 • Polskie Towarzystwo Wakcynologii – członek od 2005 r.

Funkcje w instytucjach państwowych:

 • konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii: od 2015 do 2018 r. ponowne powołana na to stanowisko przez ministra zdrowia w styczniu 2018 r.
 • konsultant wojewódzki w dziedzinie pediatrii dla obszaru mazowieckiego: listopad 2012 - styczeń 2015 r., zakończenie pełnienia funkcji z powodu powołania na konsultanta krajowego
 • członek Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy ministrze zdrowia – od 2007 r.
 • członek Zespołu ds. opracowania propozycji zmian w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów przy ministrze zdrowia – 2016 r.
 • członek Społecznej Rady Doradczej Rzecznika Praw Dziecka – od 2013 r.
 • przewodnicząca Komisji Lekarskiej przy rzeczniku praw pacjenta do rozpatrywania sprawy – od 2013 r.
 • członek Rady Naukowej przy IP Centrum Zdrowia Dziecka (od 2008 r.)

Instytucje /organizacje naukowe:

 • Polskie Towarzystwo Pediatryczne – wiceprezes 2007-2015, od 2015 członek zarządu
 • Oddział Warszawski Polskie Towarzystwo Pediatryczne – przewodnicząca od 2003 r.
 • członek Komisji Rozwoju Człowieka PAN – 2007-2016
 • członek Komisji Rozwoju Człowieka Onkologii PAN – 2007-2011

Funkcje społeczne:

 • doradca w sprawie szczepień ochronnych u dzieci Komisji Epidemiologicznej przy Głównym Inspektorze Sanitarnym
 • wiceprezes Fundacji Rozwoju Pediatrii, która powstała w 2009 r. przy Klinice Pediatrii CMKP, a od 2011 r. uzyskała status organizacji pożytku publicznego: 2009-2015 (rezygnacja z powodu objęcia funkcji konsultanta krajowego); dzięki zebranych funduszom zakupiono sprzęt medyczny do Klinicznego Oddziału Pediatrycznego Szpitala Bielańskiego
 • członek Zespołu Doradców przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na zakup sprzętu dla szpitali pediatrycznych (2016).

Prof. Teresa Jackowska znalazła się na Liście Stu 2018 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, na której zajęła 37. miejsce.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.