Dr hab. n. med. Robert Gasik, prof. NIGRiR

MJM
opublikowano: 18-01-2021, 17:31

Dr hab. n. med. Robert Gasik, prof. NIGRiR, jest specjalistą neurologii oraz ortopedii i traumatologia narządu ruchu, kierownikiem Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, prezydentem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. dr hab. n. med. Robert Gasik jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie, do której został przyjęty w 1987 roku na I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Od trzeciego roku studiów pełnił funkcję przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1993 r.

W 1994 roku, po odbyciu stażu podyplomowego, podjął pracę zawodową w Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie na stanowisku młodszego asystenta, a następnie asystenta. W 1997 roku zdał z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny I stopnia w zakresie neurologii.

W 1998 roku przystąpił do konkursu, który pomyślnie zakończył i rozpoczął stypendium doktoranckie w Instytucie Reumatologii w Warszawie.

W 2002 r. na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ dyskopatii lędźwiowego odcinka kręgosłupa na funkcję stawów biodrowych” uchwałą Rady Naukowej Instytutu Reumatologii uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.

W trakcie studiów doktoranckich, w roku 2000, uzyskał tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie neurologii.

W 2002 roku podjął pracę w Klinice Spondylo-Neurochirurgii i Neurologii (obecnie Klinika Neuroortopedii i Neurologii) Instytutu Reumatologii w Warszawie na stanowisku starszego asystenta, a następnie adiunkta.

W 2003 roku był pomysłodawcą i założycielem Poradni Leczenia Bólu Układu Ruchu przy Instytucie.

Od 2004 roku do chwili obecnej jest członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

W 2008 roku został powołany na stanowisko zastępcy kierownika Kliniki Spondylo-Neurochirurgii i Neurologii Instytutu Reumatologii, a następnie od 2010 roku pełnił funkcję p.o. kierownika Oddziału Spondylo-Neurochirurgii Kliniki Reumoortopedii Instytutu Reumatologii.

W 2010 roku, po odbyciu specjalizacji pod kierunkiem prof. Pawła Małdyka, uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

W 2011 roku w Instytucie Reumatologii, na wniosek prof. Gasika - złożony Radzie Naukowej Instytutu - została utworzona Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii. Od początku istnienia Kliniki prof. Gasik objął funkcję p.o. kierownika Kliniki. W tym samym roku, na podstawie przeprowadzonego przewodu habilitacyjnego, ocenie dorobku naukowego i zawodowego oraz przedłożeniu pracy habilitacyjnej pt. “Wpływ dyskopatii lędźwiowego odcinka kręgosłupa na stawy kolanowe”, uchwałą Rady Naukowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny - ortopedii.

W 2012 roku został kierownikiem Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Instytutu Reumatologii i funkcję tą pełni do dziś.Od 2012 prof. Gasik wprowadzał systematycznie do oferty procedur wykonywanych w Klinice wszystkie rodzaje operacji służących leczeniu chorób kręgosłupa. Szczególną uwagę poświęcił tym rodzajom operacji, które są specyficzne dla grupy pacjentów z chorobami reumatycznymi i pacjentów starszych.

Prof. dr hab. n. med. Robert Gasik
Archiwum

Prof. Robert Gasik przeprowadził, jako pierwszy w Polsce, zabieg artrodezy stawu krzyżowo-biodrowego z zastosowaniem klatki tytanowej

W NIGRiR hospitalizowanych jest wielu pacjentów, u których jednym z ważniejszych problemów medycznych jest ból stawów krzyżowo-biodrowych rozwijający się w przebiegu zmian patologicznych tych stawów. Brak możliwości leczenia w kraju tych pacjentów spowodował, iż po okresie przygotowań w 2013 roku prof. Gasik przeprowadził, jako pierwszy w Polsce, zabieg artrodezy stawu krzyżowo-biodrowego z zastosowaniem klatki tytanowej. Następnie wprowadził tę procedurę chirurgiczną do katalogu zabiegów wykonywanych w Klinice Neuroortopedii i Neurologii. Dodatkowo od 2013 roku wprowadził do listy procedur wykonywanych w Klinice wszystkie wykonywane i posiadające pozytywne opinie merytoryczne techniki chirurgiczne wykorzystywane w leczeniu chorób stawów krzyżowo-biodrowych.

Prof. Gasik w Klinice przeprowadził także innowacyjne zabiegi chirurgicznego leczenia stawów krzyżowo-biodrowych. W związku z powyższym Klinika Neuroortopedii i Neurologii jest dziś referencyjnym ośrodkiem w Polsce zajmującym się leczeniem chorób stawów krzyżowo-biodrowych.

Prof. Robert Gasik jako pierwszy w Polsce przeprowadził zabieg sakroplastyki u pacjentki ze złamaniem kości krzyżowej

Znaczną grupę pacjentów Kliniki Neuroortopedii i Neurologii stanowią osoby w wieku podeszłym z zespołami bólowymi narządu ruchu, które nie mogą być znieczulone i leczone chirurgicznie z powodu poważnych chorób dodatkowych. Wymusiło to rozwój małoinwazyjnych metod leczenia chirurgicznego i zwalczania bólu układu ruchu. Prof. Gasik, jako pierwszy w Polsce, przeprowadził zabieg sakroplastyki u pacjentki ze złamaniem kości krzyżowej. Wprowadził także, jako jedna z pierwszych osób w kraju, zabiegi termolezji zwalczające ból do grupy procedur wykonywanych w ramach środków przyznanych Klinice z NFZ, by zwiększyć dostępność pacjentów do tego typu leczenia.

Po pozytywnym przejściu przez procedurę konkursową w latach 2014-2017 był dodatkowo kierownikiem Kliniki Reumoortopedii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, zajmującej się chirurgicznym leczeniem powikłań stawowych chorób reumatycznych.

Prof. Gasik w 2017 roku odbył zagraniczny staż w Centre Orthopédique Santy we Francji pod kierunkiem dr. Vincenta Fiere. W trakcie odbywania stażu brał udział w operacjach kręgosłupa odtwarzających prawidłowy balans strzałkowy oraz doskonalił własny warsztat chirurgiczny. Podczas stażu zapoznał się także z organizacją pracy szpitala, bloku operacyjnego i przychodni przy oddziale chirurgicznym.

Akademia Leczenia Bólu i „Zdrowy Kręgosłup dla Polski”

W 2010 roku był pomysłodawcą i głównym organizatorem - kierownikiem naukowym cyklicznych spotkań adresowanych do lekarzy różnych specjalizacji o nazwie Akademia Leczenia Bólu. Konferencje organizowane w ramach Akademii Leczenia Bólu mają zawsze wymiar praktyczny. Od 2013 roku w konferencjach wzięło udział już wiele tysięcy uczestników.

W 2015 roku był pomysłodawcą i organizatorem akcji o nazwie „Zdrowy Kręgosłup dla Polski”. Jego decyzja o zorganizowaniu tego typu akcji były powodowana danymi epidemiologicznymi opracowanymi przez GUS w 2014 roku, które wskazywały na choroby kręgosłupa jako główny powód decyzji pacjentów o potrzebie poszukiwania pomocy lekarskiej. Zaproszenie do współpracy, w ramach Rady Programowej akcji “Zdrowy Kręgosłup dla Polski”, przyjęli między innymi prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz, prof. dr hab. n. med. Wojciech Kloc, prof. dr hab. n. med. Józefina Hrynkiewicz, prof. dr hab. n. med. Adam Windak, poseł Lidia Gądek, prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk, prof. dr hab. n. med. Anna Kurliszyn-Moskal, prof. dr hab. n. med. Maciej Tęsiorowski, prof. dr hab. n. med. Celina Pezowicz oraz wokalistka Monika Kuszyńska.

Rejestr procedur chirurgicznych wykonywanych w chorobach kręgosłupa POLSPINE

W 2014 roku prof. Gasik został wybrany na stanowisko prezydenta Okręgu Wschodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. W 2016 został ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji.

Prof. Gasik jest jednym z założycieli pierwszego ogólnopolskiego rejestru procedur chirurgicznych wykonywanych w chorobach kręgosłupa POLSPINE. Zasadniczym zadaniem rejestru jest ocena efektywności wykonywania procedur medycznych. Rejestr ten jest prowadzony od 2018 roku w kilku wybranych w Polsce ośrodkach. Kierowana przez profesora Klinika jest jednym z tych ośrodków.

Od 2017 do 2018 roku prof. Gasik był prezydentem elektem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Od 2019 roku do obecnej chwili pełni funkcję prezydenta Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

Osiągnięcia w 2020 r.

W 2020 roku prof. Gasik kierował i zaproponował, wraz z zespołem, w skład którego wchodzili lekarz, koderzy medyczni oraz specjaliści w dziedzinie rachunkowości medycznej, nową sekcję procedur chirurgicznych kregosłupa w systemie rozliczeń świadczeń zdrowotnych (JGP).

W 2020 roku był członkiem grupy roboczej w AOTMiT , której zadaniem jest stworzenie nowego podziału procedur chirurgicznych kręgosłupa kodowanych jako JGP.

W 2020 roku pod kierownictwem prof. Gasika rozpoczęto prace nad stworzeniem wytycznych dotyczących leczenia chirurgicznego w onkologicznych chorobach kręgosłupa. Prace te obecnie dobiegają końca.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.