Dr hab. n. med. prof. nadzw. Zbigniew Siudak

opublikowano: 31-05-2019, 16:40
aktualizacja: 03-06-2019, 16:40

Dr hab. n. med. Zbigniew Siudak, prof. UJK jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i kardiologii, kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Biogram:

Dr hab. n. med. Zbigniew Siudak

Dr hab. n. med. Zbigniew Siudak urodził się w Kielcach w 1979 roku. W trakcie studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM był szefem Studenckiego Koła Naukowego działającego przy II Klinice Kardiologii UJ CM w Krakowie, zdobywając liczne nagrody i reprezentując SKN w kraju i zagranicą. W 2004 roku otrzymał tytuł lekarza po ukończeniu studiów wyższych na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. W latach 2006-2017 był zatrudniony na stanowiskach młodszego, a następnie starszego asystenta w II Oddziale Klinicznym Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - realizował kolejno program specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, a następnie kardiologii. Od 1 stycznia 2018 jest kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz odbywa szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie geriatrii. Jest certyfikowanym przez AISN PTK samodzielnym diagnostą kardiologii inwazyjnej (od 2013 roku). 

W latach 2005-2008 był słuchaczem dziennych studiów doktoranckich na Wydziale Lekarskim UJ CM w Krakowie. W 2009 roku obronił na Wydziale Lekarskim UJ CM w Krakowie pod kierunkiem prof. Jacka Dubiela pracę doktorską zatytułowaną „Wpływ wczesnego podania abciksymabu u chorych z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST kierowanych do leczenia inwazyjnego na rokowanie odległe w podgrupach chorych wysokiego ryzyka”. W roku 2015 na podstawie pracy pt. „Leczenie inwazyjne podgrup pacjentów z zawałem mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST (STEMI) w odniesieniu do aktualnych zaleceń i wytycznych na podstawie wyników wieloośrodkowych badań rejestrowych typu all-comers” otrzymał stopień doktora habilitowanego (Wydział Lekarski UJ CM). W latach 2014-2018 był zatrudniony na stanowisku adiunkta w Klinice Kardiologii Interwencyjnej UJ CM w Krakowie, a od 2018 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach (koordynator nauczania chorób wewnętrznych na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu).

Jest aktualnie członkiem EAPCI ESC Database and Registry Committee w kadencji 2018-2020, koordynatorem Ogólnopolskiego Rejestru Procedur Kardiologii Inwazyjnej – ORPKI (od 2014 roku). Posiada tytuł Fellow of the ESC - FESC (od 2017 roku). Ponadto zasiada w radach naukowych czasopism „Advances in Interventional Cardiology” oraz „Studia Medyczne”.

Jego całkowity dorobek naukowy to IF – 239,311, punktacja KBN/MNiSzW – 1948, a liczba cytowań wg bazy Scopus 1156 (941 bez autocytowań) i Web of Science 1017 (856 bez autocytowań). H-indeks wynosi 17 (wg Scopus) i 16 (wg Web of Science).

Kardiologia
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
×
Kardiologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Od początku pracy naukowej oraz kariery zawodowej lekarza zainteresowania dr. hab. Zbigniewa Siudaka koncentrują się wokół zagadnień dotyczących kardiologii interwencyjnej, leczenia i diagnostyki ostrych zespołów wieńcowych, w tym rokowania oraz modeli prewencji wtórnej i wdrażania nowych narzędzi i metod do diagnostyki i leczenia chorych z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Dr hab. Zbigniew Siudak za swoje najważniejsze dotychczasowe osiągnięcie uważa udział w modyfikacjach i kontynuacji Małopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia Zawału Serca zainicjowanego w 1999 roku przez Instytut Kardiologii UJ CM w Kraowie oraz realizację ogólnoeuropejskiego projektu EUROTRANSFER (jeden z jego aspektów był tematem jego pracy doktorskiej w 2009 roku), którego wyniki są cytowane przez wytyczne European Resuscitation Council (ERC) z roku 2010 dotyczących resuscytacji oraz przez wytyczne dotyczące zawału serca STEMI Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) z roku 2017. Aktywny udział w tych działaniach naukowych i organizacyjnych skutkował przyznaniem licznych nagród m.in. nagrody zespołowej Wydziału Lekarskiego PAN, Prezydenta Miasta Krakowa, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz współautorstwo wspólnego stanowiska kardiologów i MOW NFZ dotyczącego strategii postępowania w OZW (publikacja typu statement w Kardiologii Polskiej w 2010 roku). Opis Małopolskiego Programu Interwencyjnego Leczenia Zawału serca wraz z pełnymi wynikami został przedstawiony także w rozdziale prestiżowej międzynarodowej monografii pod redakcją G. De Luci i A. Lansky w 2010 roku (w: Mechanical reperfusion for STEMI: from randomized trials to clinical practice). 

Działania te oraz znajomość praktyczna i naukowa zagadnień związanych z logistyką i strategią leczenia OZW zaowocowała udziałem dr. hab. Zbigniewa Siudaka w komitetach naukowych EAPCI ESC w dwóch kadencjach w latach 2009-2011 i 2018-2020. Od 2010 roku jest także dyrektorem największych polskich warsztatów kardiologii inwazyjnej NFIC (New Frontiers in Interventional Cardiology) w Krakowie, które stanowią międzynarodową platformę wymiany doświadczeń, prezentacji  innowacyjnych technologii w kardiologii inwazyjnej a także przedsięwzięcie edukacyjne w ramach tzw. Fellows Course dla młodych adeptów kardiologii inwazyjnej oraz służą promocji zdrowia dla pacjentów w ramach Centralnego Spotkania Klubu Pacjenta i Kongresu Pacjentów Kardiologicznych. 

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.