Prof. dr hab. n. med. Piotr H. Skarżyński

opublikowano: 31-05-2019, 16:11
aktualizacja: 03-06-2019, 16:11

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński jest specjalistą w dziedzinie otorynolaryngologii i otorynolaryngologii dziecięcej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński zwyciężył w konkursie "Supertalenty w Medycynie 2019".

Dr hab. n. med. prof. nadzw. Piotr H. Skarżyński
Fot. Szymon Łaszewski

Najważniejsze osiągnięcia:

1. Inicjator i koordynator pilotażowych badań przesiewowych w kraju i na świecie na czterech kontynentach (w Afryce, Ameryce, Azji i Europie), począwszy od 2012 roku.

2. Laureat ponad 70 nagród indywidualnych i zespołowych za osiągnięcia naukowe, kliniczne, wdrożeniowe, organizacyjne, społeczne oraz jako pracodawca i menadżer, przyznane w kraju i za granicą.

3. Współtwórca i koordynator pierwszej w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii – sieci współpracujących ośrodków w 19 miastach Polski i 7 za granicą (na Ukrainie, Białorusi, Kirgistanie, Kazachstanie i Senegalu).

4. Wdrażający lub współwdrażający jako pierwszy lub jeden z pierwszych na świecie i w kraju implanty słuchowe nowej generacji, dopasowane do pacjentów i ich potrzeb słuchowych.

5. Autor i współautor 703 publikacji naukowych o łącznym wskaźniku Impact Factor 146,517 oraz indeksie Hirscha wynoszącym 16. Wygłosił ponad 1575 wykładów na konferencjach światowych, kontynentalnych, międzynarodowych i krajowych. Był instruktorem 102 razy na kongresach, warsztatach i konferencjach oraz wygłosił 113 wykładów na specjalne zaproszenie komitetów organizacyjnych.

ZOBACZ TAKŻE: Prof. Piotr H. Skarżyński: Najbardziej motywuje mnie kontakt z pacjentami [WIDEO]

Prof. Piotr H. Skarżyński: Zdecydowanie bardziej czuję się lekarzem niż menedżerem [WYWIAD]

Biogram:

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński ukończył w 2008 roku studia na kierunku lekarskim na I Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, uzyskując prawo wykonywania zawodu lekarza. Zakończył także studia licencjackie i magisterskie na kierunku zarządzanie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. W  2012 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 2015 roku tytuł doktora habilitowanego, oba na II Wydziale Lekarskim WUM. W 2016 roku uzyskał specjalizację z dziedziny otorynolaryngologii, a w 2017 z otorynolaryngologii dziecięcej. Obecnie realizuje specjalizacje z audiologii i foniatrii (2019).

W 2008 roku objął funkcję dyrektora ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów i od tego momentu zajął się rozwojem profilu firmy. Od 2009 roku zaczął odbywać liczne staże i praktykę na podstawie wolontariatu w szpitalach i ośrodkach medycznych, szczególnie zagranicznych. Od 2012 roku jest zawodowo związany z II Wydziałem Lekarskim WUM. W 2017 roku został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego oraz Zastępcy Kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński jest członkiem licznych towarzystw naukowych i innych organizacji, w których pełni funkcje w zarządzie, m.in. do 2016 roku pełnił funkcję członka Zarządu Junior European Rhinology Society. Obecnie jest członkiem Komisji Zarządu ds. Kongresów i Warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology. Od stycznia 2016 roku pełnił również funkcję Representative Board Member (do 2019), a obecnie jest Vice-President i Institutional Representative (2019–2021) w International Society for Telemedicine and e-Health, Regional Representative of Europe w International Society of Audiology oraz sekretarzem Zarządu Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich (od 2017). Od listopada 2017 roku jest także wiceprezydentem grupy Hearring. Od 2018 roku jest również członkiem Hearing Committee w American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery i członkiem-współzałożycielem World Hearing Forum przy World Hearing Organization. Pełni także wiele funkcji w instytucjach krajowych: biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie z zakresu: laryngologii w specjalizacji otorynolaryngologii (do 2018), członka Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Otorynolaryngologia, a od 2018 roku również delegata na Okręgowy Zjazd Lekarzy w VIII kadencji Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie oraz członka Rady Młodych Naukowców WUM. Pełni także funkcje akademickie: od 2015 roku jest członkiem Rady II Wydziału Lekarskiego, a od 2016 roku członkiem Komisji ds. Obron Rozpraw Doktorskich II Wydziału Lekarskiego WUM.

Wyrazem aktywności naukowej jest kilkanaście realizowanych ze środków krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, opracowane wnioski patentowe, wdrożenia oraz inne aktywności. Począwszy od 2005 roku prof. Piotr H. Skarżyński wygłosił 1575 wykładów na konferencjach i kongresach światowych, kontynentalnych, międzynarodowych i krajowych, w tym 113 na specjalne zaproszenie komitetu organizacyjnego oraz 104 dyskusjach panelowych, okrągłych stołach) z zakresu otorynolaryngologii, protetyki słuchu, audiologii, rynologii, otologii, otoneurologii. Pełni również rolę instruktora podczas różnego rodzaju spotkań i konferencji (102). 

Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych (703) w czasopismach specjalistycznych krajowych i zagranicznych – Impact Factor 146,517, Index Copernicus 34650,31, punkty MNiSW 4757, indeks Hirscha – 16.

Jest recenzentem 21 prestiżowych czasopism zagranicznych oraz dwóch o zasięgu krajowym. Pełni także funkcję Zastępcy Sekretarza czasopisma „Nowa Audiofonologia” oraz Associate Editor w „Journal of Hearing Science”.

Ważnym efektem działalności organizacyjnej jest opieka nad studenckim kołem naukowym, którego członkowie przedstawiali kilkadziesiąt prac na różnych konferencjach oraz uzyskali kilkanaście nagród i wyróżnień na międzynarodowych i krajowych konferencjach.

Ponadto, podejmuje działania zmierzające do opracowania nowych technologii medycznych, urządzeń wszczepialnych, metod diagnostycznych oraz leczenia, a także do polepszenia stanu medycyny i świadomości społeczeństwa w kraju i za granicą. Koordynuje i zarządza krajowymi i międzynarodowymi projektami, związanymi z telemedycyną, e-zdrowiem, w tym telekonsultacjami, telerehabilitacją i zdanym ustawieniem systemów implantów słuchowych w krajach Europy, Azji i Afryki. Badania przeprowadzone w Biszkeku oraz Duszanbe były pierwszymi pilotażowymi badaniami słuchu w Kirgistanie i Tadżykistanie. Dodatkowo podejmuje działania zmierzające do zwiększenia wykrywalności wad słuchu w krajach afrykańskich, poprzez przeprowadzanie tam konsultacji lekarskich i badań przesiewowych słuchu. Rozpoczął także negocjacje w naukowymi jednostkami badawczymi w Afryce na temat współpracy międzynarodowej w zakresie implantacji oraz rozwoju telekonsultacji, telerehabilitacji oraz zdalnego dopasowania systemów implantów słuchowych.  

Koordynuje również wieloaspektową procedurę zdalnego dopasowania systemów implantów słuchowych we współpracy z oddziałami w Kajetanach, Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Opolu, Radomiu, Rzeszowie, Szczecinie oraz za granicą w Odessie i Łucku (Ukraina), Biszkeku i Osz (Kirgistan), Brześciu (Białoruś), Szymkencie (Kazachstan) oraz w Dakarze (Senegal). Jest również członkiem grupy badawczej Krajowej Sieci Teleaudiologii.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.