Dr hab. n. med. Piotr Eder

opublikowano: 31-05-2019, 16:56
aktualizacja: 03-06-2019, 16:56

Dr hab. n. med. Piotr Eder to lekarz – specjalista chorób wewnętrznych i specjalista gastroenterologii. Adiunkt w Katedrze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i zastępca kierownika Oddziału Klinicznego Gastroenterologii Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

5 najważniejszych osiągnięć:

Dr hab. n. med. Piotr Eder

Biogram:

Lekarz – specjalista chorób wewnętrznych i specjalista gastroenterologii. Adiunkt w Katedrze i Klinice Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i zastępca kierownika Oddziału Klinicznego Gastroenterologii Szpitala Klinicznego im. H. Święcickiego w Poznaniu.

Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 2012 roku na podstawie pracy: „Ocena wpływu leczenia przeciwciałami anty-TNF-alfa na ekspresję wybranych receptorów oraz białek biorących udział w procesie apoptozy nabłonka i limfocytów blaszki właściwej jelita u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna” (promotor: prof. Krzysztof Linke). Habilitacja na podstawie cyklu publikacji pod tytułem „Kwantyfikacja aktywności choroby Leśniowskiego-Crohna w enterografii rezonansu magnetycznego ze szczególnym uwzględnieniem przydatności metody u pacjentów leczonych przeciwciałami anty-TNF-alfa” (2016r.).

Główne zainteresowania badawcze dotyczą patogenezy nieswoistych chorób zapalnych jelit (NChZJ), mechanizmów działania nowoczesnych terapii tych chorób, a także postępów w nieinwazyjnej diagnostyce przewodu pokarmowego. Autor 88 pełnotekstowych publikacji o łącznym współczynniku oddziaływania impact factor 80 (MNiSW 1181 pkt.) oraz ponad 80 krajowych i międzynarodowych doniesień zjazdowych. Badacz w wielu projektach naukowych krajowych i zagranicznych. Laureat licznych nagród – m.in. National Scholar Award (nadanej przez United European Gastroenterology Federation), Dr Bares Award, nagród Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii (PTG-E) za najlepsze prace zgłaszane na kongres PTG-E, Nagrody Ministra Zdrowia RP za najlepiej zdany egzamin z zakresu chorób wewnętrznych czy nagrody Polskiego Towarzystwa Lekarskiego za osiągnięcia zawodowe. Promotor w 1 zakończonym i 2 otwartych przewodach doktorskich. Recenzent w 2 zakończonych przewodach doktorskich. Członek licznych komisji doktorskich oraz habilitacyjnych. 

Uczestnik licznych szkoleń i staży zagranicznych – m.in. w Translational Gastroenterology Unit, John Radcliffe University Hospital w Oxfordzie, Institute of Translational Medicine, University of Birmingham w Wielkiej Brytanii czy Department of Gastroenterology, University Hospital w Leuven w Belgii. Ponadto stypendysta Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego im. J. Goethego we Frankfurcie nad Menem w ramach programu United European Gastroenterology Visiting Fellowship Programme.

Efektem ww. staży jest m.in. podjęcie stałej współpracy z Institute of Translational Medicine w Birmingham w zakresie wdrożenia nowego narzędzia badawczego, służącego do oceny stopnia niepełnosprawności chorych z NChZJ – IBD Disk.

Recenzent licznych prac (ponad 60) na zaproszenie renomowanych międzynarodowych czasopism medycznych – m.in. World Journal of Gastroenterology, European Radiology, Cells, Mediators of Inflammation, Expert Review in Gastroenterology & Hepatology, European Journal of Gastroenterology & Hepatology i wielu innych. Recenzent licznych projektów na zaproszenie Narodowego Centrum Nauki w ramach inicjatyw „Iuventus Plus” i „Diamentowy Grant”, a także projektów międzynarodowych – na zaproszenie agencji rządowej Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) w Kanadzie czy The Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMw). 

Wykładowca, a także członek komitetów organizacyjnych i naukowych licznych konferencji krajowych i międzynarodowych. Aktywny dydaktyk i nauczyciel akademicki. Opiekun I roku kierunku lekarskiego na Wydziale Lekarskim II Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Programu Dydaktycznego na Kierunku Lekarskim. 

Od wielu lat członek PTG-E oraz Sekretarz Poznańskiego Oddziału PTG-E. Członek Grupy Roboczej ds. NChZJ PTG-E. W ramach prac w Grupie Roboczej – aktywny uczestnik szeregu działań, zmierzających do poprawy sytuacji polskich pacjentów z tymi przewlekłymi i nieuleczalnymi schorzeniami. M.in. autor licznych wykładów i prelekcji dla chorych z NChZJ (współpraca z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Colitis Ulcerosa i Choroby Leśniowskiego-Crohna, a także organizacją „J-elita”). Współautor polskich wytycznych diagnostyczno-terapeutycznych w NChZJ. Współautor dokumentu: „Model opieki koordynowanej nad pacjentem z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit” i uczestnik prac Parlamentarnego Zespołu ds. Praw Pacjentów w Sejmie RP nad modelem opieki koordynowanej w NChZJ. Aktualnie dokument ten stał się podstawą propozycji projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia RP, który procedowany jest w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia. 

Od 2012 r. - redaktor prowadzący portalu www.termedia.pl/gastroenterologia, w ramach którego opracował ponad 200 doniesień, podsumowań wyników prac, publikowanych w najbardziej renomowanych czasopismach naukowych na świecie. Współautor punktowanych kursów on-line dla studentów i lekarzy, dotyczących m.in. leczenia powikłań po niesteroidowych lekach przeciwzapalnych.

Aktywny członek European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) – największej na świecie organizacji, skupiającej badaczy i lekarzy, zajmujących się tematyką NChZJ. W ramach współpracy z ECCO m.in. współtworzył rekomendacje, dotyczące diagnostyki obrazowej NChZJ, a także współprowadził sesję plakatową podczas 14th Congress of ECCO w Kopenhadze w 2019 roku.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.