Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski: Chciałbym promować wykonywanie echokardiografii

opublikowano: 31-05-2019, 16:26
aktualizacja: 03-06-2019, 16:26

Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski - adiunkt w Klinice Wrodzonych Wad Serca oraz kierownik Samodzielnej Poradni Lipidowej w Instytucie Kardiologii w Aninie - zajął drugie miejsce w konkursie Supertalenty w Medycynie 2019.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski zajął drugie miejsce w konkursie Supertalenty w Medycynie 2019. Podczas finałowej gali Supertalentów laureata zapytaliśmy o  stworzoną i kierowaną przez niego poradnię lipidową w IK w Aninie. "Chciałbym promować wykonywanie badań obrazowych, szczególnie echokardiografii, u pacjentów z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym" - powiedział dr hab. Piotr Dobrowolski.

Najważniejsze osiągnięcia:

  1. Ocena przydatności wybranych nowych parametrów echokardiograficznych i biomarkerów w diagnostyce dysfunkcji skurczowej komór serca o różnej etiologii
  2. Nowatorski cykl publikacji dotyczących oceny czynników wpływających na strukturę i funkcję serca u chorych z opornym nadciśnieniem tętniczym.
  3. Ocena wpływu różnych czynników etiopatogenetycznych na strukturę i funkcję serca w modelach nadciśnienia tętniczego wtórnego.
  4. Stworzenie Samodzielnej Poradni Lipidowej w Instytucie Kardiologii.
  5. Specjalizacja w dziedzinie kardiologii w 2015 roku oraz ukończenie studiów w Szkole Głównej Handlowej na kierunku „Zarządzanie podmiotami leczniczymi” w 2018 roku.

Biogram:

Dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski - adiunkt w Klinice Wrodzonych Wad Serca oraz kierownik Samodzielnej Poradni Lipidowej w Instytucie Kardiologii w Aninie. 

Studia  medyczne ukończył w 2007 roku na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Staż podyplomowy odbywał w I Katedrze i Klinice Kardiologii w Centralnym Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej w Warszawie. Od 2008 roku pracuje w Klinice Wrodzonych Wad Serca (kierownik: prof. dr hab. med. Piotr Hoffman), gdzie zdobywa doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami z chorobami sercowo-naczyniowymi. 

Jednym z głównych kierunków zainteresowań dr. hab. Piotra Dobrowolskiego jest medycyna obrazowa, a zwłaszcza echokardiografia, którą doskonalił w Pracowni Echokardiografii Kliniki Wad Wrodzonych Serca (kierownik: prof. dr hab. med. Anna Klisiewicz). W cyklu publikacji w prestiżowych czasopismach medycznych opartych w ramach badania RESIST-POL, prowadzonego w Klinice Nadciśnienia Tętniczego Instytutu Kardiologii (prof. A. Januszewicz, dr hab. E. Florczak) dokonał oceny czynników wpływających na zaburzenia struktury i funkcji serca u chorych na oporne nadciśnienie tętnicze. Poza oceną związku różnych postaci opornego nadciśnienia tętniczego na strukturę i funkcję lewej komory dr hab. Piotr Dobrowolski ocenił wpływ obturacyjnego bezdechu sennego na budowę i funkcję prawej komory oraz parametrów związanych z ciśnieniem w łożysku płucnym. Praca spotkała się z dużym zainteresowanie i została opatrzona komentarzem redakcyjnym. 

Dr hab. Piotr Dobrowolski jest autorem ponad 45 pełnotekstowych prac naukowych (łączny współczynnik oddziaływania, IF - 126,859). Średni IF publikacji to 3,96, jest to fakt godny podkreślenia, świadczy o wysokiej jakości publikacji. 

Połączenie walorów naukowych z możliwością klinicznego wykorzystania wyników badań z zastosowaniem techniki STE w wykrywaniu subklinicznej dysfunkcji mięśnia lewej i prawej komory serca zostało dostrzeżone przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne i Polskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego oraz Instytut Kardiologii. Zaowocowało to przyznaniem poniższych nagród:

Kardiologia
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
×
Kardiologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter przygotowywany we współpracy z kardiologami
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj
  • Nagroda Naukowa im. Profesora Leszka Ceremużyńskiego za rok 2017 Klubu 30 Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
  • II Nagroda Naukowa Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego za najbardziej wartościową pracę oryginalną opublikowaną w latach 2016-2017. 
  • II Nagroda Dyrektora Instytutu Kardiologii za działalność naukową w 2014 roku; Rok przyznania: 2015; Określenie tytułu z jakiego została przyznana nagroda: nagroda dla Młodego Badacza <35 r.ż., który opublikował pracę oryginalną o najwyższym Impact Factor.
  • II Nagroda Dyrektora Instytutu Kardiologii za działalność naukową w 2015 roku; Rok przyznania: 2016; Określenie tytułu z jakiego została przyznana nagroda: nagroda dla Młodego Badacza <35 r.ż., który opublikował pracę oryginalną o najwyższym Impact Factor.

Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z organizacją ochrony zdrowia przyczyniło się do ukończenia przez dr hab. Piotra Dobrowolskiego studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie podmiotami leczniczymi w Szkole Głównej Handlowej w 2018 roku.

Współpraca naukowa z Kliniką Nadciśnienia Tętniczego (kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Januszewicz) przyczyniła się również do poszerzenia zainteresowań klinicznych dr. hab. Piotr Dobrowolskiego o szereg zagadnień prewencji pierwotnej i wtórej chorób układu sercowo-naczyniowego.

W 2018 dr hab. Piotr Dobrowolski stworzył w Instytucie Kardiologii w Warszawie Samodzielną Poradnię Lipidową, pod której opieką są m.in. chorzy z hipercholesterolemią rodzinną i trudnościami w terapii zaburzeń lipidowych. Dostrzegając istotny problem braku odpowiedniej informacji w społeczeństwie na temat zaburzeń gospodarki lipidowej oraz jej wpływ na rozwój powikłań narządowych, dzięki decyzji dyrektora Tomasza Hryniewieckiego jest jednym z członków programu KORDIAN 2020. Ma on charakter profilaktyczny o charakterze prewencyjno-edukacyjnym, a głównym jego celem jest rozpropagowanie wiedzy na temat negatywnego wpływu zaburzeń lipidowych na układ sercowo-naczyniowy oraz zwiększenie świadomości społecznej na temat hipercholesterolemii rodzinnej.

Chęć dalszego wykorzystania echokardiografii jako narzędzia badawczego oraz zainteresowanie prewencją pierwotną i wtórą, a w szczególności zaburzeniami lipidowymi zaowocowało kolejnym  kierunkiem pracy badawczej. Dr hab. Piotr Dobrowolski zamierza wykorzystując metodę śledzenia markerów akustycznych ocenić mechanikę lewej i prawej komory u pacjentów z hipercholesterolemią rodzinną. 

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.