Dr hab. n. med. Paweł Gać

opublikowano: 31-05-2019, 16:59
aktualizacja: 03-06-2019, 16:59

Dr hab. Paweł Gać jest specjalistą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Higieny Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, jednocześnie kierownik Samodzielnej Pracowni Nieinwazyjnych Badań Obrazowych Układu Krążenia Ośrodka Diagnostyki Obrazowej 4. Wojskowego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, a także wykładowca Wydziału Przyrodniczo-Technicznego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Najważniejsze osiągnięcia:

Dr hab. n. med. Paweł Gać

Biogram:

Posiadacz European Diploma in Radiology. Uzyskał indywidualną certyfikację umiejętności w zakresie radiologii sercowo-naczyniowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego na lata 2018-2023. W trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie medycyny pracy.

W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych za rozprawę doktorską pt. „Analiza wpływu nikotyny na parametry zapisu holterowskiego u chorych z nadciśnieniem tętniczym” (promotor: prof. Małgorzata Sobieszczańska).

W 2018 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl publikacji pt. „Środowiskowe narażenie na dym tytoniowy a zmiany sercowo-naczyniowe u chorych z nadciśnieniem tętniczym” (opieka naukowa: prof. Małgorzata Sobieszczańska, prof. Grzegorz Mazur, prof. Krystyna Pawlas, dr hab. Rafał Poręba).

Uczestnik programu Leonardo da Vinci, w ramach którego odbył w 2007 roku 3-miesięczny staż w Ernst-Moritz-Arndt-Universitat (Greifswald, Niemcy). Stypendysta Prezesa Rady Ministrów w roku 2003/2004.

Dwukrotny laureat Stypendium Ministra Zdrowia za osiągnięcia naukowe w latach 2008/2009 i 2009/2010. Członek European Society of Radiology, European Society of Cardiology, Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej i Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W kadencjach 2013-2015 i 2015-2017 wybieralny członek Komisji Rewizyjnej Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Członek zespołów badawczych w projektach międzynarodowych w ramach 6. programu ramowego Unii Europejskiej i programu Horyzont 2020, w projekcie krajowym w ramach programu NCN OPUS oraz w projektach uczelnianych, w tym kierownik projektu dla młodych naukowców finansowanego w ramach konkursu.

Autor bądź współautor 217 publikacji naukowych, w tym 90 artykułów pełnotekstowych, głównie w czasopismach anglojęzycznych, o całkowitej punktacji MNiSW 1393 pkt, Impact factor 110,18, liczba cytowań około 250, indeks Hircha 9. Członek Rady Naukowej zagranicznych czasopism naukowych The Radiologist, Annals of Clinical Investigation, Cardiology Research i Journal of Cardiology Research.

Recenzent w kilkunastu zagranicznych czasopismach naukowych. W dotychczasowej działalności wielokrotnie nagradzany: otrzymał 3 nagrody i 3 wyróżnienia za prace prezentowane podczas studenckich konferencji naukowych, Nagrodę Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za rozprawę doktorską w 2014 roku, Nagrody zespołowe Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za cykle publikacji w latach 2015, 2017 i 2018. W 2017 roku uzyskał Medal Polskiej Akademii Nauk Oddziału we Wrocławiu za osiągnięcia naukowe. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Diagnostyki Obrazowej Chorób Środowiskowych oraz prac naukowych nagradzanych podczas studenckich konferencji naukowych.

Działalność naukowo-badawczą dr. hab. Pawła Gacia można sklasyfikować w następujące grupy tematyczne:

 • Konsekwencje zdrowotne palenia papierosów, zwłaszcza w zakresie wpływu środowiskowego narażenia na dym tytoniowy na morfologię i funkcję układu sercowo-naczyniowego.
 • Znaczenie niedoboru selenu w organizmie jako czynnika etiologicznego zaburzeń rozwoju i zdrowia dzieci zamieszkujących obszary przemysłowe.
 • Znaczenie niedoboru selenu i cynku w organizmie jako czynnika ryzyka niekorzystnych zmian sercowo-naczyniowych u chorych z nadciśnieniem tętniczym.
 • Zmiany narządowe w wyniku zawodowego narażenia na metale ciężkie i półmetale, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ołowiu, kadmu, arsenu i rtęci na morfologię i funkcję układu krążenia.
 • Nowe radiologiczne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego - znaczenie i wartość predykcyjna objętości kłębków szyjnych oraz grubości nasierdziowej tkanki tłuszczowej.
 • Kardiotoksyczność chemioterapii wysokodawkowej u chorych z nowotworami krwi oceniana metodami elektrokardiograficznymi i obrazowymi.
 • Nowe elektrokardiograficzne i biochemiczne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego - znaczenie i wartość predykcyjna.
 • Epidemiologia i patomechanizmy nadciśnienia tętniczego i jego powikłań.
 • Etiopatogeneza obturacyjnego bezdechu sennego - znaczenie OBS jako czynnika ryzyka chorób układu krążenia.
 • Rola wielorzędowej tomografii komputerowej w diagnostyce wad i odmian rozwojowych układu sercowo-naczyniowego.
 • Znaczenie sekwencji T1- i T2-mapping w predykcji przebiegu chorób strukturalnych mięśnia sercowego.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.