Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, specjalista neurolog

opublikowano: 13-02-2020, 16:29

Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa to kierownik Katedry i Kliniki Neurologii w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach oraz prezes elekt Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa jest członkiem krajowych i międzynarodowych zespołów eksperckich z zakresu leczenia stwardnienia rozsianego. To także inicjatorka współpracy naukowo-badawczej z wieloma jednostkami naukowymi w kraju i zagranicą. Autorka publikacji naukowych w recenzowanych czasopismach krajowych i zagranicznych z zakresu stwardnienia rozsianego, neuroimmunologii, chorób naczyniowych mózgu oraz stresu oksydacyjnego. Autor 2 rozdziałów książek z zakresu stwardnienia rozsianego i 3 skryptów, w tym anglojęzycznych dla studentów z neurologii. Wykładowca na konferencjach krajowych i zagranicznych z zakresu stwardnienia rozsianego i innych chorób układu nerwowego. Licencjonowany elektrofizjolog z zakresu elektromiografii i potencjałów wywołanych Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej. 

Pełnione funkcje:

Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, Amerykańskiej Akademii Neurologii. 

Recenzent naukowy w wiodących czasopismach naukowych z zakresu neurologii i stwardnienia rozsianego m.in. Multiple Sclerosis Journal.

Członek naukowego komitetu redakcyjnego Editorial Board oficjalnego czasopisma Polskiego Towarzystwa Neurologicznego Neurologia i Neurochirurgia Polska (Polish Journal of Neurology and Neurosurgery).

Ekspert w spotkaniach i konsultacjach z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w sprawie modyfikacji i tworzeniu zapisów programu lekowego leczenia stwardnienia rozsianego B.29 i B46. Przygotowywała ekspertyzy dla Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w sprawie refundacji nowych leków immunomodulujących w ramach programów lekowych SM.

Członek Grupy Roboczej Ekspertów w przygotowywaniu „Polskich Rekomendacji Diagnostyki i Leczenia SM”.

Uczestniczyła w 21 badaniach klinicznych farmaceutycznych II, III i IV fazy z nowymi lekami immunomodulującymi w stwardnieniu rozsianym zakończonych rejestracją.

Członek Grupy Ekspertów Stwardnienia Rozsianego Europy Środkowo-Wschodniej z udziałem w spotkaniach Central Europe MS Experts Advisory Boards (CETAB) w latach: 2017-2020

Kierownik ze strony polskiej projektu grantu międzynarodowego realizowanego w ramach wygranego konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego pt.: "The common model of comprehensive coordinated care of patients with multiple sclerosis (MS) in the East-Central European countries and a comparative assessment of the availability, efficacy and costs of immunomodulatory MS treatment". Scientific & Technological Cooperation with Poland 2018-2020.

Kierownik i wykonawca projektów badawczych w latach 2011-2019 dotyczących wybranych czynników zapalnych, oksydacyjnych, immunologicznych i adipocytokin w etiopatogenezie stwardnienia rozsianego i innych chorób autoimmunologicznych. 

Nadzór nad opracowaniem i przygotowaniem aplikacji mobilnej „Time is Brain" - jako nowego narzędzia w profilaktyce wtórnej udarów mózgu. Projekt uzyskał drugie miejsce w konkursie Naukowej Fundacji Polpharmy pt. Wykorzystanie technik mobilnych w prewencji, diagnostyce i leczeniu chorób cywilizacyjnych (2019).

Uczestniczy w kształceniu młodej kadry jako nauczyciel akademicki, kierownik specjalizacji lekarzy z neurologii, opiekun naukowy w przewodach doktorskich. 

Organizator kursów szkoleniowych dla Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego dla lekarzy specjalizujących się w neurologii z zakresu neuroinfekcji, chorób zapalno-demielinizacyjnych OUN, elektroencefalografii, elektromiografii, potencjałów wywołanych, ultrasonografii dopplerowskiej. 

Pomysłodawca i organizator Studenckich Turniejów Wiedzy Neurologicznej Neuro-Quiz, będących nowatorską formy sprawdzenia wszechstronnej wiedzy z zakresu neurologii.

Pomysłodawca i organizator Sesji Młodych Neurologów podczas Śląskiej konferencji naukowo-szkoleniowej „V Zabrzańskie Dni Neurologii”

Współpracuje z organizacjami pacjentów, bierze udział w popularyzacji wiedzy na temat chorób neurologicznych w mediach.

Aktywny udział w imprezach popularyzujących naukę: m.in.: 

  • Udział w ogólnopolskich kampaniach społecznych dotyczących problematyki SM m.in. w kampanii „Nie sam na SM”, „Walcz o siebie” w roli eksperta medycznego. 
  • Członek Komisji Medycznej Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego – ogólnopolskiego towarzystwa pacjentów z SM; współpraca z towarzystwami pacjentów z SM
  • Udział w konferencjach i spotkaniach naukowych towarzystw pacjentów jako wykładowca, działania na rzecz poprawy dostępności pacjentów do diagnostyki i leczenia SM. Działania medialne poprawiające wiedzę w zakresie SM w Polsce.
  • Od 2017 r. prelegent ekspert medyczny w sesji Stwardnienie Rozsiane Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress – HCC). W trakcie spotkań prezentując stanowisko polskich ekspertów zajmujących się diagnostyką i leczeniem stwardnienia rozsianego w kraju zwracając uwagę na aktualne problemy i wyzwania. 
  • Prelegent w debatach Rynku Zdrowia dotyczących aktualnych problemów dotyczących stwardnienia rozsianego w kraju.

Wystąpienia i wywiady propagujące wiedzę na temat stwardnienia rozsianego oraz najnowszych możliwości leczenia w radiu, telewizji oraz gazetach o zasięgu lokalnym oraz ogólnopolskim.

Organizator cyklicznych ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych „Zabrzańskie Dni Neurologii”. 

Wyróżniona 9 nagrodami I, II i III stopnia Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach w zakresie działalności naukowej za prace dotyczące stwardnienia rozsianego oraz w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej.

Dotychczasowe wieloletnie zaangażowanie, w tym w roku 2019 dr hab. n. med. Moniki Adamczyk-Sowy w działalność naukowo-badawczą oraz popularyzującą naukę, a także spotkania z ekspertami ochrony zdrowia i przedstawicielami środowisk decydenckich przyczyniły się do stałej poprawy dostępności do leczenia immunomodulującego dla pacjentów ze stwardnieniem rozsianym w Polsce. 

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.