Dr hab. n. med. Ewelina Grywalska

opublikowano: 31-05-2019, 16:50
aktualizacja: 03-06-2019, 16:50

Dr hab. n. med. Ewelina Grywalska - adiunkt w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, lekarz - specjalista w dziedzinie immunologii klinicznej.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Najważniejsze osiągnięcia:

Dr hab. n. med. Ewelina Grywalska

Biogram:

Dr hab. n. med. Ewelina Grywalska jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, z którym pozostaje związana od początku pracy zawodowej i gdzie zdobywała kolejne stopnie naukowe. Obecnie pracuje jako adiunkt w Katedrze i Zakładzie Immunologii Klinicznej II Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Anglojęzycznym tej uczelni. Oprócz działalności naukowej jest praktykującym lekarzem - specjalistą w dziedzinie immunologii klinicznej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. 

Jest współtwórcą pierwszego w województwie lubelskim i największego w Polsce Wschodniej centrum diagnostyki i leczenia dorosłych pacjentów z pierwotnymi i wtórnymi niedoborami odporności, które nie tylko prężnie się rozwija, ale stało się ośrodkiem referencyjnym dla województw sąsiednich w zakresie postępowania z chorymi na zaburzenia immunologiczne. Łączenie nauk podstawowych i medycyny klinicznej zapewnia możliwość poprawy jakości opieki nad chorymi, cierpiącymi na złożone problemy funkcjonowania układu odpornościowego.

Jest autorką i współautorką 130 publikacji naukowych, które w większości ukazały się w renomowanych czasopismach naukowych, posiadających współczynnik wpływu Impact Factor, m. in. w Cancer Research, Seminars in Oncology czy PLoSOne, a także ponad 170 streszczeń zjazdowych, prezentowanych w formie doniesień ustnych i plakatowych podczas zagranicznych oraz krajowych konferencji naukowych. Dr hab. n. med. Ewelina Grywalska jest również współautorką rozdziałów w podręcznikach dla lekarzy, diagnostów i studentów kierunków medycznych.  Jej całkowity wskaźnik Impact Factor=125,136; liczba punktów MNiSW=1750; Index Hirscha=10.

Jest członkiem komitetów redakcyjnych 13 naukowych czasopism zagranicznych oraz stałym recenzentem 16 kolejnych prestiżowych czasopism anglojęzycznych.

Zainteresowania naukowe Dr hab. n. med. Eweliny Grywalskiej koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych z dysfunkcją układu odpornościowego w przebiegu chorób nowotworowych i zakażeń, co jest ściśle związane z prowadzoną działalnością leczniczą. Działalność naukową, którą Dr hab. n. med. Ewelina Grywalska prowadzi współpracując z licznymi jednostkami naukowymi, zarówno polskimi, jak i zagranicznymi, można podzielić na 7 głównych nurtów: 

1. Związek reaktywacji zakażenia wirusem Epsteina-Barr z patogenezą przewlekłej białaczki limfocytowej i immunosupresji w jej przebiegu 

2. Odpowiedź immunologiczna u chorych poddanych splenektomii

3. Immunoprofilaktyka zakażeń w chorobach hematologicznych

4. Immunopatogeneza wybranych chorób nowotworowych – implikacje dla immunoterapii 

5. Zaburzenia funkcjonowania układu odpornościowego u osób z chorobami autoimmunizacyjnymi

6. Schorzenia dermatologiczne jako przejaw dysfunkcji układu odpornościowego

7. Ocena związku pomiędzy zakażeniem wirusem Epsteina-Barr a wykładnikami zaburzeń funkcjonowania mechanizmów immunologicznych u chorych na pierwotne kłębuszkowe zapalenia nerek

Była kierownikiem 4 zespołów badawczych, realizujących projekty finansowane w drodze konkursów krajowych oraz wykonawcą 11 projektów badawczych, w tym 2 międzynarodowych. W swoich badaniach, m. in. ustaliła nowy czynnik prognostyczny u chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową w postaci materiału genetycznego wirusa Epsteina-Barr. Ocenia interakcje pomiędzy obecnością stanów przednowotworowych i nowotworów a parametrami immunologicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem komórek o właściwościach tolerogennych i immunosupresyjnych. Większość uzyskanych wyników stanowi badania pionierskie na skalę światową.

Dotychczas była promotorem 3 przewodów doktorskich, zakończonych nadaniem stopnia doktora nauk medycznych, obecnie jest promotorem 5 otwartych przewodów doktorskich i opiekunem 2 studentów studiów doktoranckich. Pełniła funkcję opiekuna ponad 60 studenckich prac naukowych, prezentowanych podczas międzynarodowych i krajowych konferencji. Większość z tych prac została nagrodzona. Od 2010 roku prowadzi ćwiczenia, seminaria i wykłady dla studentów kierunku lekarskiego w języku polskim i angielskim z zakresu immunologii podstawowej i klinicznej, alergologii, immunohematologii, transplantologii, immunoonkologii, immunologii schorzeń autoimmunizacyjnych, immunodermatologii, immunologii chorób zakaźnych i szczepień ochronnych. Wielokrotnie pełniła funkcję kierownika kursów specjalizacyjnych dla diagnostów laboratoryjnych. 

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i międzynarodowych, w tym pełni funkcję w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Brała udział w pracach komitetów organizacyjnych 14 ogólnopolskich konferencji naukowo-szkoleniowych. Przeprowadziła liczne wykłady podczas konferencji naukowo-szkoleniowych i popularyzujących naukę w dziedzinie immunologii klinicznej.

Za swą działalność naukową otrzymała dotychczas ponad 30 nagród i wyróżnień, m.in. podczas międzynarodowych konferencji naukowych.

Prywatnie jest szczęśliwą mamą Jasia, który za kilka dni będzie obchodził pierwsze urodziny.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.