Dr hab. n. med., prof. nadzw. Anna Raciborska

opublikowano: 13-02-2019, 14:24

Dr hab. n. med., prof. nadzw. Anna Raciborska, jest specjalistką w dziedzinie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, kierownikiem Kliniki Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Prof. Anna Raciborska od 2003 r. związana jest z Instytutem Matki i Dziecka w Warszawie. Początkowo zatrudniona jako asystent w Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej, od lipca 2017 r. jest kierownikiem Kliniki oraz członkiem Rady Naukowej IMiD. Jednym z podstawowych celów jej pracy zawodowej jest poprawa wyników leczenia pierwotnych guzów kości.

W roku 2019 Klinika Onkologii, pod jej kierownictwem, została członkiem EORTC - European Organisation for Research and Treatment of Cancer, i jest jednym w Polsce ośrodkiem dziecięcym włączonym do tej organizacji. Ponadto w 2019 r. prof. Raciborska objęła opieką merytoryczną kampanię "Wyprzedzamy nowotwór", propagującą wczesne wykrywanie nowotworów u dzieci oraz za pośrednictwem portalu Facebook (Fanpage: Klinika Onkologii) oraz strony internetowej Instytutu tworzy materiały edukacyjne dla pacjentów i rodziców, dot. ww. tematyki. Poza tym na zaproszenie Jolanty Kwaśniewskiej w 2019 r. została jedną z mentorek programu „Jestem Liderką”, który ma na celu wspieranie rozwoju talentów przywódczych, obalanie stereotypów dotyczących kobiet oraz promowanie kobiecego stylu przywództwa.

Z kolei w 2018 r. zespół Kliniki pod jej kierownictwem zajął IV miejsce w konkursie „Złoty Skalpel” za projekt „Innowacyjny zabieg rekonstrukcji całej kości ramiennej u 8 miesięcznej dziewczynki (wycięcie guza ramienia lewego z całą kością ramienną lewą, leczenie rekonstrukcyjne endoprotezą poresekcyjną wydłużalną)”. Obecnie Klinika jest wiodącym ośrodkiem zajmującym się m.in. zabiegami rekonstrukcyjnymi u dzieci z pierwotnymi nowotworami narządu ruchu. Zespół Kliniki ma na swoim koncie ponad 700 takich zabiegów.

Poprzez członkostwo w międzynarodowych organizacjach Anna Raciborska stara się przenosić doświadczenia z innych krajów na grunt polski. Jest koordynatorem krajowym w dwóch z sześciu obecnie zarejestrowanych w Polsce niekomercyjnych badaniach klinicznych, mających na celu optymalizację leczenia dzieci z nowotworami (Ewing 2008 oraz LCH IV). Wykorzystując doświadczenia zdobyte w Polsce oraz za granicą, na bieżąco stara się wprowadzać nowe schematy leczenia, a także leczenie celowane u swoich pacjentów. W 2018 r. w oparciu o bazę Kliniki Onkologii oraz Zakład Genetyki Medycznej IMiD powstał Zakład Inżynierii Genetycznej na potrzeby badań klinicznych z zastosowaniem GMM/GMO. Dzięki ścisłej współpracy z Centrum Onkologii-Instytut oraz Zakładem Patomorfologii IMiD, wszyscy wymagający tego pacjenci mają przeprowadzaną diagnostykę molekularną, która jest koniecznym elementem nowoczesnej diagnostyki i leczenia pacjentów z niektórymi nowotworami. Obecnie wyniki leczenia pierwotnych guzów kości u dzieci i młodzieży czy LCH oraz stosowane metody nie odbiegają od stosowanych metod ani wyników uzyskiwanych w Europie Zachodniej i USA.

Anna Raciborska stara się włączać w opiekę nad pacjentem onkologicznym lekarzy innych specjalności, w tym ginekologów, neonatologów i anestezjologów. Od kilku lat, dzięki tej współpracy, w IMiD, działa ośrodek do leczenia guzów litych u noworodków i dzieci urodzonych przedwcześnie, który dodatkowo zajmuje się również diagnostyką prenatalną i prowadzeniem ciężarnych, u których dzieci stwierdzono możliwość wystąpienia guza litego. W ramach tych działań wspólnie opracowano schemat optymalnego postępowania. W ostatnich latach w IMiD odnotowuje się 80% przeżyć w tej grupie pacjentów.

Anna Raciborska jest autorką wielu prac naukowych i „doniesień zjazdowych” z dziedziny onkologii dziecięcej, recenzuje do takich czasopism jak: Pediatric Blood & Cancer, Cancer Management and Research, Expert Review of Anticancer Therapy, Acta Oncologica, czy Journal of Paediatrics and Neonatal Disorders.
Była i jest obecnie kierownikiem projektów naukowych dotyczących diagnostyki i leczenia guzów kości oraz chorób z kręgu histiocytoz, w tym również z zakresu psychoonkologii w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

Od początku swojej kariery zawodowej starała się propagować onkologię dziecięcą  i zwracać szczególną uwagę na możliwość wystąpienia tego typu schorzeń u dzieci i młodzieży. W czasie pracy  Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Akademii Medycznej w Warszawie prowadziła ze studentami ćwiczenia, seminaria i wykłady z zakresu onkologii. Po uzyskaniu tytułu specjalisty w dziedzinie Pediatrii i kolejno Hematologii i Onkologii Dziecięcej zajmowała się stażystami w poszczególnych dziedzinach odbywającymi staż w Klinice, w której pracowała. Od 2009 r. prowadzi cykliczne wykłady z zakresu onkologii dziecięcej w ramach kursów specjalizacyjnych i doskonalących CMKP dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalizujących się w dziedzinie pediatrii, neonatologii, perinatologii oraz chirurgii onkologicznej

Od 2002 r. jest członkiem Rady Fundacji Spełnionych Marzeń niosącej pomoc i wsparcie dzieciom z chorobą nowotworową i ich rodzinom. W 2017 r. otrzymała Statuetkę Alladyna – wyróżnienie przyznawane za ogromne serce i zaangażowanie w walce z chorobą nowotworową u dzieci i młodzieży oraz nagrodę Dyrektora IMID za wyróżniające się prace naukowe, dokonania w dziedzinie medycyny i szczególną aktywność zawodową. W 2016 r. zdobyła II nagrodę za cykl artykułów o tematyce onkologicznej publikowanych na łamach „Pediatrii po Dyplomie”.

Prof. IMID, dr hab. n. med Anna Raciborska jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), a także absolwentką wydziału Rehabilitacji Ruchowej Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, specjalistką w dziedzinie pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej.

Anna Raciborska odbyła staże zagraniczne w takich ośrodkach, jak: Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, St. Jude Children’s Research Hospital Memphis, Children Center for Cancer and Blood Diseases Children’s Hospital LA, Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York, Oncology Department The Royal Marsden Hospital London, Tsukuba University Japonia. Dodatkowo była wielokrotną stypendystką Międzynarodowej Organizacji Onkologów Dziecięcych (SIOP).

Początek pracy zawodowej to studia doktoranckie, a kolejno stanowisko młodszego asystenta w Katedrze i Klinice Pediatrii, Hematologii i Onkologii Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie WUM). W latach 1998- 2002 była słuchaczem w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci.

Od 2001 r. Anna Raciborska jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenie Onkologii Dziecięcej (SIOP), a od 14 lat Polskiego Towarzystwa Hematologii i Onkologii Dziecięcej. Obecnie jest również aktywnym członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Histiocytarnego (Histiocyte Society; HS), Europejskiego Stowarzyszenia Histiocytarnego (European Consortium of Histiocytosis; ECHO), bierze udział w międzynarodowych grupach roboczych ds. leczenia guzów kości (m.in. Euro Ewing Consortium) oraz chorób z kręgu histiocytoz (spotkanie grupy ECHO). W ramach współpracy krajowej jest członkiem Polskiej Grupy ds. Leczenia Guzów Litych.

Prof. Anna Raciborska znalazła się na Liście Stu 2018 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie, na której zajęła 27. miejsce.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.