Dr hab. inż. Renata Mikołajczak przewodniczącą grupy roboczej Komisji Farmakopei Europejskiej

  • Materiał zewnętrzny
opublikowano: 16-07-2020, 11:32

Dr hab. inż. Renata Mikołajczak jest profesorem Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Pełnomocnikiem Dyrektora OR POLATOM ds. Naukowych oraz Współpracy Krajowej i Międzynarodowej. W Komitecie Farmakopei Europejskiej pokieruje grupą roboczą zajmującą się opracowywaniem monografii dla prekursorów radiofarmaceutyków, Precursors for Radiopharmaceutical Preparations (PRP Working Party).

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Swoją funkcję dr Renata Mikołajczyk objęła po rekomendacji Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, zgodzie Ministerstwa Zdrowia i formalnym zatwierdzeniu na 166 sesji Komisji Farmakopei Europejskiej. 

Materiały prasowe
Dr hab. inż. Renata Mikołajczak

"Prof. Renata Mikołajczak jest pierwszą osobą z Polski, której Komisja Farmakopei Europejskiej powierzyła tak odpowiedzialne zadanie i kolejną kobietą na wysokim stanowisku w europejskiej medycynie nuklearnej (dr hab. n. med. Jolanta Kunikowska jest prezesem-elektem Europejskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej, EANM). Prof. Renata Mikołajczak pokieruje pracami ważnego gremium, dbającego o najwyższe standardy jakości produktów leczniczych w Europie. Niezwykle cieszy, że wiedza, zdolności, umiejętności i aktywność prof. Renaty Mikołajczak, które od lat obserwujemy na polu polskiej radiofarmacji i medycyny nuklearnej, dostały dostrzeżone i docenione także w najwyższych strukturach europejskich. Dodatkowo, sukces pani profesor jest kolejnym dowodem na ogromny potencjał radiofarmacji i medycyny nuklearnej jako dziedziny i specjalizacji, w której perspektywy kariery są niemal nieograniczone. W imieniu zarządu i członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej składam pani profesor najserdeczniejsze gratulacje – mówi dr hab. n. med. Bogdan Małkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

Farmakopea Europejska jest zwartym dokumentem referencyjnym dotyczącym kontroli jakości leków. Jej celem jest ujednolicenie wymagań dotyczących jakości leków i metod ich badania obowiązujących w krajach będących stronami Konwencji. Zawarte w dokumencie oficjalne standardy stanowią naukową i prawną podstawę do kontroli jakości podczas całego cyklu życia produktu leczniczego. Normy te są prawnie wiążące, zgodnie z Konwencją Rady Europy o opracowaniu Farmakopei Europejskiej oraz w unijnym i krajowym ustawodawstwie farmaceutycznym. Standardy jakości Farmakopei Europejskiej stają się obowiązujące w tym samym dniu we wszystkich Państwach-Stronach konwencji.

Komisja Farmakopei Europejskiej (EDQM, Strasburg) jest organem decyzyjnym Farmakopei Europejskiej i odpowiada za opracowanie i utrzymanie jej treści. Komisja przyjmuje wszystkie teksty, które zostaną opublikowane w Farmakopei i podejmuje decyzje techniczne na drodze konsensusu. W pracach Komisji Farmakopei Europejskiej i jej grup eksperckich bierze udział 25 przedstawicieli z Polski.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Mat. pras.

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.