Dodatkowe wsparcie finansowe dla szpitali już we wrześniu - na jakich warunkach?

KM/PAP
opublikowano: 23-09-2022, 08:15
aktualizacja: 23-09-2022, 13:06

NFZ, na polecenie ministra zdrowia, przygotował specjalny mechanizm finansowy dla szpitali, które nadal mają problem ze zbilansowaniem budżetu w związku z tzw. ustawą podwyżkową. Dzięki niemu placówki te otrzymają dodatkowe środki, które pozwolą na osiągnięcie progu 16 proc. wzrostu wartości umów z Funduszem na II półrocze 2022 roku.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Do szpitali, które mają problem ze zbilansowaniem budżetu trafią dodatkowe pieniądze
Do szpitali, które mają problem ze zbilansowaniem budżetu trafią dodatkowe pieniądze
iStock
  • Decyzją ministra zdrowia do szpitali, które mają problem ze zbilansowaniem swojego budżetu, trafią dodatkowe pieniądze.
  • Szpitale, głównie powiatowe, otrzymają dodatkowe środki, które pozwolą na osiągnięcie progu 16 proc. wzrostu wartości umów z Funduszem na II półrocze 2022 roku.
  • Po raz pierwszy nowe pieniądze pojawią się już w rozliczeniu za wrzesień 2022 r.
  • W zamian szpitale, które do tej pory były w najtrudniejszej sytuacji, muszą opracować "mapę drogową", czyli główne kierunki działań, które mają wpłynąć na zrównoważenie ich kosztów i przychodów.

Przypomnijmy, 8 września, podczas XXXI Forum Ekonomicznego w Karpaczu, minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział dodatkowy zastrzyk finansowy dla ok. 250 najmniejszych szpitali, które nie udźwignęły ciężaru wzrostu wynagrodzeń w ochronie zdrowia. W sumie do końca czerwca 2023 r. do tych placówek wpłynie dodatkowe 1,5 mld zł. Teraz MZ informuje, jak będą rozliczane szpitale, które otrzymają wsparcie.

Resort przekazał PAP, że dla szpitali podstawowego zabezpieczenia szpitalnego, u których wzrost wartości kontraktów netto po ostatnim dodatkowym zasileniu podwyżkowym nie przekroczył 16 proc., Narodowy Fundusz Zdrowia, na polecenie ministra zdrowia, przygotował specjalny mechanizm finansowy. Dzięki niemu szpitale te otrzymają dodatkowe środki, które pozwolą na osiągnięcie progu 16 proc. wzrostu wartości umów z Funduszem na II półrocze 2022 roku.

Nie wszystkim szpitalom pomogła kolejna transza z NFZ

"Mimo iż zasilenie finansowe związane ze wzrostem wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia było przekazane z pewną tzw. górką, czyli dodatkowym zastrzykiem pieniężnym na pozostałe koszty, część szpitali ma problem ze zbilansowaniem swojego budżetu. Chodzi tu w głównej mierze o szpitale powiatowe. Niestety nie wszystkim też pomogła kolejna transza z NFZ w wysokości 350 mln zł" – wskazał szef MZ.

"Rozumiemy problemy, z którymi boryka się część placówek próbując dostosować się do nowej rzeczywistości i nowych potrzeb pacjentów, dlatego zdecydowałem o uruchomieniu kolejnej puli finansowej" – poinformował Niedzielski. Jak dodał, dodatkowe wsparcie ułatwi szpitalom zachowanie płynności finansowej i zapewni dalsze udzielanie świadczeń medycznych.

Jakie warunki muszą spełnić szpitale, żeby otrzymać kolejną transzę wsparcia

Środki – jak wyjaśnia MZ - trafią do szpitali przez wprowadzenie specjalnego współczynnika korygującego. Kwota, którą otrzyma szpital, będzie wyliczana indywidualnie. Dodatkowe wsparcie szpitale będą otrzymywały przez 10 miesięcy, do czerwca 2023 r.

Po raz pierwszy nowe pieniądze pojawią się już w rozliczeniu za wrzesień 2022 r. Jednak jest też pewien warunek, który pozwoli na skorzystanie z kolejnej transzy wsparcia. W zamian bowiem szpitale, w ciągu trzech miesięcy od zmiany warunków finansowania, powinny przygotować "mapę drogową", czyli główne kierunki działań, które mają wpłynąć na zrównoważenie ich kosztów i przychodów.

"Mapa drogowa ma być opracowana w porozumieniu z organami założycielskimi oraz wojewódzkimi oddziałami NFZ. Ma ona zapobiec pogarszaniu się kondycji finansowej szpitali i powinna uwzględniać analizę ekonomiczną, organizacyjną i kadrową szpitala. Przygotowanie tego opracowania jest istotne przede wszystkim dla placówek, u których wartość dodatkowych środków, wynikających z minimalnego wzrostu wartości umów, wynosi poniżej 10 proc." – wyjaśnia prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

Na realizację tzw. mechanizmu restrukturyzacyjnego NFZ przeznaczy 524 mln zł: blisko 210 mln zł jeszcze w tym roku i 314,5 mln zł w 2023 roku. Dodatkowe wsparcie to element pakietu, który obejmuje również zmiany wycen w kluczowych, szczególnie dla szpitali powiatowych, obszarach, czyli internie, SOR i izbach przyjęć oraz w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej.

Dodatkowe wsparcie finansowe dla szpitali - jest zarządzenie prezesa NFZ

23 września ukazało się zarządzenie prezesa NFZ, w którym określono sposób ustalenia wartości i okres obowiązywania współczynnika korygującego dotyczącego świadczeń udzielanych przez świadczeniodawców zakwalifikowanych do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ).

Zgodnie z rozporządzeniem, współczynnik będzie obowiązywał od 1 września 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. Miesięczna wartość współczynnika korygującego będzie równa 1/6 różnicy pomiędzy sumą wartości umów świadczeniodawcy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na II półrocze 2022 r., według stanu na 30 czerwca 2022 r., powiększoną o 16 proc., a sumą wartości umów tego świadczeniodawcy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na II półrocze 2022 r., według stanu na 30 września 2022 r., z wyłączeniem leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych programami lekowymi, leków stosowanych w chemioterapii, leków stosowanych w ratunkowym dostępie do technologii lekowej.

Od 1 stycznia 2023 r. miesięczna wartość współczynnika korygującego będzie pomniejszana, w przypadku zwiększenia po tym dniu wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących podstawę jego ustalenia.

Jak czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia, “wprowadzane rozwiązanie ma celu stworzenie specjalnego instrumentu w postaci współczynnika korygującego wyrażonego kwotowo, który pozwoliłby na zwiększenie indywidualnych wartości kwoty zobowiązania, tak aby szpitale zakwalifikowane do PSZ uzyskały 16 proc. wzrostu wartości umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na II półrocze 2022 r., co ma na celu zagwarantowanie kompleksowości i ciągłości udzielania świadczeń oraz stabilności finansowania”.

Przekazanie dodatkowych funduszy jest dokonywane z założeniem, że w ciągu trzech miesięcy od zmiany warunków finansowania określony zostanie przez podmioty zakwalifikowane do PSZ w porozumieniu z ich organami założycielskimi oraz wojewódzkimi oddziałami NFZ, kierunek działań mających na celu zrównoważenie kosztów i przychodów, w celu zapobieżenia pogarszania się sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu, w szczególności zagrożenia utratą płynności finansowej i zwiększeniem wartości zobowiązań wymagalnych.

Jak to określenie “planu naprawczego” dla placówki ma wyglądać w praktyce?

“W tym zakresie rekomenduje się przeprowadzenie analizy sytuacji ekonomicznej, organizacyjnej i kadrowej podmiotu leczniczego, celem określenia obszarów problematycznych i obarczonych ryzykiem. Uzyskane wnioski powinny pozwolić na wskazanie działań i strategii dalszego funkcjonowania w celu optymalizacji działalności podmiotu leczniczego i osiągnięcia oczekiwanych wyników finansowych. Zasadne jest, aby powyżej wskazane analizy sporządziły w szczególności te podmioty, dla których wartość dodatkowych środków wynikających z minimalnego wzrostu wartości umów wynosi poniżej 10 proc. wzrostu wartości netto (po włączeniu w wycenę współczynników korygujących dotyczących wynagrodzeń) umów na II półrocze 2022 w stosunku do wartości tych umów według stanu na 30 czerwca 2022 r.” - czytamy w rozporządzeniu.

Maksymalny szacowany przez NFZ skutek finansowy zarządzenia wynosi 209,6 mln zł w 2022 r. i 314,5 mln zł w 2023 r. Wprowadzane rozwiązanie stanowi realizację polecenia ministra zdrowia z 21 września 2022 r.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania i ma zastosowanie do rozliczania świadczeń udzielanych od 1 września 2022 r.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Minister Niedzielski: jest zmodyfikowany projekt reformy szpitalnictwa

Szef MZ: zwyżki wycen dla szpitalnictwa to też odpowiedź na wzrost inflacji i rosnące koszty funkcjonowania

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.