Dodatek podwyżkowy

Sławomir Molęda
opublikowano: 25-04-2007, 00:00

Czy dodatek do wynagrodzenia z ustawy o podwyżkach wynagrodzeń nie przysługuje w okresie chorobowym i macierzyńskim? W piśmie przyznającym ten dodatek dyrektor napisał, że będzie on wypłacany w wysokości 40 proc. wynagrodzenia, łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym, do końca 2007 r., z wyjątkiem okresów nieusprawiedliwionej nieobecności, zwolnień chorobowych, urlopów macierzyńskich i urlopów bezpłatnych. Czy takie zapisy są dopuszczalne? - zapytała czytelniczka pracująca w ZOZ-ie. Na pytanie odpowiada ekspert prawny Pulsu Medycyny Sławomir Molęda.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Sprawa dotyczy podwyżek wynagrodzeń przyznanych ustawą z 26 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń. Ustawa nakazuje, aby podwyżki były udzielane w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi, a w zakładach, w których organizacje związkowe nie działają - w uzgodnieniu z przedstawicielem załogi. W przypadku nieuzgodnienia sposobu udzielenia podwyżek decyzję podejmuje pracodawca, uwzględniając zakładowe zasady wynagradzania, wynikające z układu zbiorowego lub regulaminu wynagradzania.

Podwyżka w formie dodatku

Przepisy ustawy wskazują zatem warunki podejmowania decyzji o podwyżkach, lecz nie określają sposobu ich udzielania. Dlatego udzielenie podwyżki w formie dodatku do wynagrodzenia zasadniczego należy uznać za dopuszczalne. Rozwiązanie takie jest wygodne dla pracodawcy, ponieważ pozwala na wyodrębnienie kwoty podwyżki od pozostałej części wynagrodzenia. Dzięki temu pracodawca może precyzyjnie sfinansować podwyżki wyłącznie z przekazanych środków. Nie musi obawiać się przy tym przekroczenia ustawowego limitu 40 proc. podwyżki, co mogłoby nastąpić przy rozbiciu kwoty podwyżki na poszczególne składniki wynagrodzenia i proporcjonalnym podwyższeniu wynagrodzenia zasadniczego. Udzielając podwyżki w tej formie, musiałby bowiem wziąć pod uwagę wzrost zmiennych składników wynagrodzenia, ustalanych według stawek wynagrodzenia zasadniczego, takich jak premie, nagrody, wynagrodzenia za dyżury czy za godziny nadliczbowe.
Drugą okolicznością, która przemawia za podwyżką w formie dodatku, jest jej czasowy charakter. Ustawa określa zasady przekazania środków finansowych na podwyżki do końca 2007 r. Nie reguluje tego, co nastąpi potem. Nie jest zatem wykluczone, że kontrakty zawierane na 2008 r. nie będą uwzględniały dodatkowych środków finansowych na podwyżki. Wynagrodzenia wrócą wtedy do poziomu sprzed podwyżek. Przyznając dodatek na czas określony, tj. do końca 2007 r., pracodawca zabezpiecza się przed taką ewentualnością. Unika w ten sposób konieczności składania pracownikom wypowiedzeń zmieniających, jaka zaistniałaby w przypadku podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych.

Podwyżka liczona jak zasiłek chorobowy

Ustawa dotyczy przekazania środków finansowych na wzrost wynagrodzeń. Od wynagrodzeń należy odróżnić świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego, jakie przysługują w razie choroby lub macierzyństwa. wiadczenia te nie mogą być podwyższane tak samo jak wynagrodzenia, ponieważ nie zostały objęte ustawą. Ustawa obejmuje jedynie wzrost wynagrodzeń wraz z odpowiadającym mu wzrostem składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Wynika to z definicji wynagrodzenia zawartej w art. 2 pkt 5 lit. a ustawy. Udzielenie podwyżek podnosi wysokość zasiłków chorobowych i macierzyńskich poprzez zwiększenie podstawy ich wymiaru. Jest to oczywiste w przypadku zwykłych podwyżek wynagrodzenia zasadniczego, które nie są przecież dopłacane do zasiłków. Wprowadzenie dodatków podwyżkowych zmienia tylko formę podwyżki, lecz zasada pozostaje ta sama. Dlatego wypłacanie dodatków podwyżkowych w okresie pobierania zasiłków byłoby niczym nieuzasadnione.
Niewypłacanie dodatku podwyżkowego za okresy nieusprawiedliwionej nieobecności i urlopów bezpłatnych jest bezdyskusyjne. Ewentualne wątpliwości może budzić wstrzymanie wypłaty dodatku w okresie pierwszych 33 dni zwolnień chorobowych w roku kalendarzowym, które finansowane są przez zakład pracy. Zgodnie z kodeksem pracy, pracownik zachowuje w tym czasie prawo do 80 proc. wynagrodzenia, chyba że przepisy zakładowe przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu. Dodatek podwyżkowy jest składnikiem wynagrodzenia i powinien być uwzględniany, ale na takich samych zasadach, na jakich uwzględniany jest przy obliczaniu zasiłku chorobowego. Wynagrodzenie chorobowe oblicza się bowiem według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.
Podsumowując, można stwierdzić, że podwyżka z ustawy o przekazaniu środków finansowych na wzrost wynagrodzeń może być udzielona w formie dodatku przyznanego do końca 2007 r. Dodatek ten nie przysługuje w okresach zwolnień chorobowych i urlopów macierzyńskich, lecz wchodzi do podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego lub podstawy wymiaru zasiłków za te okresy.

Podstawa prawna:
1) art. 2 pkt 5 lit. a oraz art. 5 ust. 3-6 ustawy z dnia 26 lipca 2006 r. o przekazaniu środków finansowych świadczeniodawcom na wzrost wynagrodzeń (Dz.U. nr 149, poz. 1076; zm. Dz.U. z 2007 r. nr 64, poz. 430),
2) art. 42 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 1, poz. 267 ze zm.),
3) art. 92 Kodeksu pracy.
Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.