Dla kogo bezpłatna wizyta u lekarza POZ?

kl
09-01-2017, 10:05

Zgodnie z przepisami, które wejdą w życie 12 stycznia, bezpłatna wizyta u lekarza POZ przysługuje tym, którzy nie mogą potwierdzić swojego prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, ale je mają. Do lekarza "na NFZ" nie mogą iść nieubezpieczeni, ale jeśli zdarzy się, że pójdą i poświadczą nieprawdę, Fundusz nie będzie domagał się zwrotu kosztów wizyty.

Do lekarza POZ bezpłatnie będą mogli udać się ci, którzy posiadają prawo do świadczeń, chociaż system eWUŚ tego nie potwierdza oraz ci, którzy – mimo że posiadają potencjalne prawo do świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, nie są do niego zgłoszeni. 

Ułatwienie dla studentów i pełnoletnich uczniów

Lepszy dostęp do POZ uzyskają także uczniowie i studenci, czyli osoby, które potencjalnie miały w chwili uzyskiwania świadczenia status członka rodziny  lub mogły być objęte ubezpieczeniem z tytułu pobierania nauki. Ministerstwo zdrowia wyjaśnia, że często pojawiały się problem dzieci niezgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego jako członków rodziny, które po uzyskaniu pełnoletności, traciły prawo do świadczeń, jeżeli rodzice nie dokonali zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Analogiczną sytuację mają studenci, którzy podejmując pracę uzyskiwali tytuł do ubezpieczenia i nie wiedzieli, że po rozwiązaniu umowy należy ponowne zgłosić ich do ubezpieczenia jako członków rodziny. Z powodu niedopełnienia tego obowiązku byli traktowani jako osoby, które nie mają prawa do świadczeń, mimo że spełniali przesłanki do objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym.

Jeśli eWUŚ nie potwierdzał prawa do leczenia, taka osoba musiała wypełnić oświadczenie, w którym deklarowała, że przysługuje jej prawo do bezpłatnej wizyty.  Jednak jeśli NFZ ustalił, że taka osoba nie była zgłoszona do ubezpieczenia, musiała potem zapłacić za leczenie. 

Nowe regulacje umożliwiają zgłoszenie studenta czy ucznia, który osiągnął pełnoletność, do ubezpieczenia wstecz, jeśli wcześniej spełniał przesłanki do objęcia ubezpieczeniem jako członek rodziny. W zakresie zasad dochodzenia roszczeń świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej ustawa wchodzi w życie 12 stycznia 2017 r. Jak tłumaczy resort zdrowia, skorzystanie z niej zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. 

Od stycznia 2018 roku ministerstwo zdrowia planuje całkowite odejście od zasady ubezpieczenia zdrowotnego i przyznania wszystkim obywatelom (również tym nieubezpieczonym) możliwości korzystania z bezpłatnych usług ochrony zdrowia. 

Za wizytę u lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia – pod warunkiem, że rzeczywiście ma ona prawo do świadczeń  koszty wizyty u lekarza POZ osoby, która nie ma prawa do świadczeń. 

Pacjent musi udowodnić/poświadczyć, że ma prawo do bezpłatnej opieki zdrowotnej

Wprowadzane zmiany nie znoszą jedna obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń i nie przewidują żadnych zmian dotyczących sposobów jego potwierdzania. Od 1 stycznia 2013 r. pacjenci mogą potwierdzić prawo do świadczeń przez: elektroniczne potwierdzenie za pośrednictwem systemu eWUŚ, złożenie oświadczenia o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej lub przedstawienie dokumentu papierowego potwierdzającego prawo do świadczeń.

Zgodnie z dotychczasowymi zasadami, pacjenci przed uzyskaniem świadczenia muszą potwierdzić prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w jeden z wymienionych  sposobów, przewidzianych przez ustawę o świadczeniach.

... ale przed wizytą nikt mu nie udowodni, że nie ma

Dotychczas, gdy system eWUŚ nie potwierdził prawa do świadczeń, pacjent także mógł złożyć oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Uzyskanie oświadczenia od pacjenta gwarantowało lekarzowi POZ rozliczenie udzielonego świadczenia (w tym zakresie nie nastąpiły zmiany).

Jeśli NFZ wykaże,  że pacjent złożył oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, pomimo że nie posiadał takiego prawa (i nie dokonał wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego) będzie musiał zwrócić Funduszowi koszty świadczeń, które nie wchodzą w zakres podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). 

Tym samym, NFZ nie będzie dochodził od pacjentów nieubezpieczonych zwrotu kosztów wizyty z zakresu POZ, ale będzie się domagał zwrotu za przepisane leki objęte refundacją, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego czy wyroby medyczne.

Osoba nieuprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej będzie musiała jednak zwrócić pieniądze za wykonane świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (w tym wizyt u lekarzy specjalistów i specjalistycznych badań) oraz świadczenia opieki zdrowotnej udzielonych w pozostałych zakresach. NFZ będzie domagał się zwrotu kosztów na dotychczasowych zasadach.

Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich udzielania świadczenia był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, a pacjent dokona wstecznego zgłoszenia. Wsteczne ubezpieczenie gwarantuje, że Fundusz nie będzie dochodził należności za udzielone świadczenia opieki zdrowotnej – niezależnie od ich rodzaju.

Dobrą wiadomością dla lekarzy POZ jest to, że nie poniosą oni żadnych konsekwencji finansowych związanych z wypisywaniem recept pacjentom, którzy złożyli nieprawdziwe oświadczenia.

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia

Nowe rozporządzenie wprowadza rozwiązanie, które będzie stosowane w przypadku korzystania ze wszystkich rodzajów świadczeń (nie tylko z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej) – czyli możliwość dokonania wstecznego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Skorzystanie z niej zagwarantuje pacjentom, że NFZ nie będzie dochodził od nich należności za udzielone świadczenia, jeżeli jedyną przyczyną braku prawa do świadczeń w chwili ich uzyskania był brak zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Co z osobami nieubezpieczonymi

Zmiany (teoretycznie) nie zmieniają nic dla osób, które nie posiadają prawa do świadczeń opieki zdrowotnej  Wprowadzane regulacje dotyczą bowiem tylko niedochodzenia przez NFZ zwrotu kosztów udzielonego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej od osoby, której prawo do świadczeń nie zostało potwierdzone.

Ministerstwo przyznaje jednak, że w efekcie przyjętych rozwiązań może się zdarzyć, że pomoc lekarza podstawowej opieki zdrowotnej uzyska także osoba, która świadomie potwierdzi nieprawdę, składając oświadczenie o przysługującym prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Od takiej osoby NFZ również nie będzie domagał się zwrotu pieniędzy za wizytę u lekarza POZ. 

Resort argumentuje jednak, że dla systemu opieki zdrowotnej mniejszym kosztem są wydatki poniesione w związku z świadczeniami z zakresu POZ udzielonymi osobie nieuprawnionej niż koszty dochodzenia tych roszczeń oraz ewentualne późniejsze koszty leczenia specjalistycznego, którym można zapobiec na etapie udzielania świadczeń przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Ministerstwo zdrowia zapowiada dalsze zmiany

Powstały dwa projekty, które mają wprowadzić nowe regulacje:

•projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej (projekt skierowany do uzgodnień zewnętrznych oraz konsultacji publicznych w dniu 30 grudnia 2016r.);

•projektu wprowadzającego zasadę powszechnego zabezpieczenia prawa do świadczeń dla wszystkich po¬trzebujących rezydentów (polskich obywateli  stale zamieszkałych w Polsce i innych mających legalne prawo poby¬tu w Polsce). Zgodnie z przyjętym harmonogramem zmiany te mają wejść w życie w styczniu 2018 r.

Jednym z celów reform wprowadzanych przez ministra zdrowia jest zagwarantowanie wszystkim polskim obywatelom mieszkającym legalnie w kraju dostępu do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: kl

Najważniejsze dzisiaj

Puls Medycyny

System ochrony zdrowia / Dla kogo bezpłatna wizyta u lekarza POZ?
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.