Dane medyczne będą lepiej chronione

oprac. kl
opublikowano: 10-01-2017, 16:37

Rząd przyjął dzisiaj projekt, który wzmocni prawa pacjenta i zapewni ochronę informacji o stanie jego zdrowia zawartych w dokumentacji medycznej. Nowa regulacja gwarantuje także prawo do leczenia bólu, bez względu na wiek pacjenta.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Nowe rozporządzenie ma zagwarantować każdemu pacjentowi prawa do leczenia bólu – bez względu na źródło bólu, wiek pacjenta i miejsce pobytu. Obecnie dostęp do świadczeń zdrowotnych zapewniających łagodzenie bólu i innych cierpień przysługuje pacjentom w stanie terminalnym.

O stanie swojego zdrowia, proponowanych metodach diagnostycznych i leczniczych, wynikach leczenia oraz rokowaniach będzie będzie mógł poinformować nie tylko lekarz, ale też ratownik medyczny czy pielęgniarki.

Projekt przewiduje, że oryginał dokumentacji medycznej będzie wydawany tylko na żądanie organów władzy publicznej i sądów oraz w sytuacji, gdy sporządzenie kopii mogłoby spowodować opóźnienie w udzieleniu świadczenia zdrowotnego, co zagrażałoby życiu lub zdrowiu pacjenta. Wypożyczający oryginał, poza potwierdzeniem odbioru, będzie zobowiązany do jego zwrotu niezwłocznie po wykorzystaniu. Również zdjęcia RTG wykonane na kliszy będą udostępnianie za potwierdzeniem odbioru i mają być zwracane po wykorzystaniu.

Do papierowej dokumentacji medycznej będzie można zajrzeć jedynie w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych (z możliwością sporządzania notatek lub zdjęć) oraz przez sporządzanie kopii, odpisów, wyciągów albo wydruków. Dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej ma być udostępniana za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub na informatycznym nośniku danych. Projekt określa maksymalną opłatę za sporządzenie jednej strony kopii dokumentacji.

Zgodnie z nowelizacją, po śmierci pacjenta dokumentacja medyczna będzie udostępniania osobie przez niego upoważnionej za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym (w sposób wskazany przez tę osobę). Jest to doprecyzowanie przepisów, na podstawie których obecnie zezwala się na wgląd do dokumentacji medycznej zmarłego, ale już wydanie jej kopii budzi wątpliwości.

Projekt zakłada też, że w przypadku śmierci osoby wykonującej praktykę medyczną podmiotem zobowiązanym do zabezpieczenia dokumentacji medycznej będzie samorząd zawodowy, tj. okręgowa izba lekarska lub okręgowa izba pielęgniarek i położnych.

Jeśli działalność będzie zamykana, dokumentację medyczną placówki  przejmie podmiot leczniczy, który przejął jego zadania. W projekcie przewidziano też kary finansowe dla podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, które nie zabezpieczą dokumentacji medycznej po zakończeniu działalności leczniczej.

Regulacja ma doprecyzować także uprawnienia rzecznika praw pacjenta. Wprowadza przepis, który umożliwi pacjentowi złożenie skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia rzecznika w sprawach indywidualnych.

Przepisy projektu mają usprawnić i ujednolicić postępowanie przed wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. O pracach tych komisji wojewodowie będą musieli raz na kwartał informować ministra zdrowia i rzecznika praw pacjenta.

Nowe regulacje miałyby zacząć obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: oprac. kl

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.