Czy RODO obowiązuje, gdy miejscem praktyki jest zakład leczniczy?

Sławomir Molęda, ekspert prawa medycznego i farmaceutycznego, partner w Kancelarii Kondrat i Partnerzy
opublikowano: 30-05-2018, 17:56

RODO nie ma zastosowania do lekarzy wykonujących praktykę wyłącznie w zakładzie leczniczym, natomiast ma do lekarzy wystawiających recepty dla siebie i rodziny.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Pytanie od czytelnika: "Jestem lekarzem. Od wielu lat mam praktykę w miejscu wezwania, którym jest szpital. Nie przyjmuję pacjentów na własny rachunek, a cała dokumentacja medyczna, jaką prowadzę, należy do szpitala. Czy muszę podejmować jakieś działania związane z RODO?"

Lekarz wykonujący praktykę wyłącznie w zakładzie podmiotu leczniczego nie jest administratorem danych pacjentów, wobec czego nie musi podejmować żadnych działań związanych z ochroną ich danych osobowych. Prowadząc dokumentację medyczną na potrzeby szpitala, powinien stosować procedury określone przez tę placówkę, tak jak cały personel.

Chciałbym dokonać wyraźnego rozróżnienia pomiędzy praktyką wykonywaną wyłącznie w miejscu wezwania a praktyką wykonywaną wyłącznie w zakładzie leczniczym. Praktyka w miejscu wezwania, jak sama nazwa wskazuje, nie jest wykonywana w gabinecie lekarskim ani innym stałym pomieszczeniu, lecz wszędzie tam, dokąd lekarz zostanie wezwany. Stałe jest tylko miejsce przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej. Natomiast praktyka w zakładzie leczniczym wykonywana jest w pomieszczeniach tego zakładu. 

Przed wejściem w życie obowiązującej ustawy o działalności leczniczej, tj. przed 1 lipca 2011 r., takie rozróżnienie nie funkcjonowało. Dopuszczano w związku z tym rejestrowanie praktyk w miejscu wezwania, którym był zakład leczniczy. Obecnie rozwiązanie takie jest zabronione: miejscem wezwania nie może być zakład leczniczy. Dla lekarzy, którzy wykonują praktykę wyłącznie w zakładzie leczniczym, utworzono jej odrębny rodzaj. Lekarze wykonujący praktykę w zakładzie jako w miejscu wezwania otrzymali czas do końca 2012 r. na dokonanie odpowiednich zmian w rejestrze.

Lekarz wykonujący indywidualną praktykę wyłącznie w zakładzie leczniczym nie musi dysponować własnym pomieszczeniem ani własnym sprzętem. Odpowiednie pomieszczenie i sprzęt są mu udostępniane przez podmiot prowadzący dany zakład, np. szpital, na podstawie umowy. Co więcej, w odróżnieniu od lekarza wykonującego praktykę we własnym pomieszczeniu bądź praktykę na wezwanie, lekarz wykonujący praktykę w zakładzie nie ma obowiązku prowadzenia odrębnej dokumentacji medycznej. Dokonuje on wpisów w dokumentacji indywidualnej i zbiorczej prowadzonej przez zatrudniający go podmiot. Nie on zatem, lecz ten podmiot jest administratorem danych zawartych w dokumentacji medycznej. To właśnie ta okoliczność sprawia, że na lekarzu nie ciążą żadne obowiązki związane z wprowadzeniem RODO. Ma on tylko przestrzegać zasad przetwarzania danych obowiązujących w danym zakładzie. W razie jakichkolwiek uchybień będzie odpowiadał tylko przed zatrudniającym go podmiotem leczniczym. Bezpośrednią odpowiedzialność wobec pacjentów i prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) będzie ponosił wyłącznie ów podmiot.

 

PODSTAWA PRAWNA

  1. art. 2 ust. 1 i 2 lit. c, art. 4 pkt 1 i 8, art. 12, 15, 24, 28, 40 i 57 ust. 1 lit. d rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z 4 maja 2016 r.);
  2. art. 27 i 166 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 24 maja 2018 r., poz. 1000);
  3. art. 26-28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2017 r., poz. 1318);
  4. art. 18, 20 i 208 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 160);
  5. § 55 ust. 2 rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 2069);
  6. pkt 4.6. projektu z dnia 13 marca 2018 r. kodeksu postępowania dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (http://www.rodowzdrowiu.pl/).

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Sławomir Molęda, ekspert prawa medycznego i farmaceutycznego, partner w Kancelarii Kondrat i Partnerzy

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.