Czy chemioterapia II linii jest korzystna w zaawansowanym raku dróg żółciowych?

lek. Bartosz Spławski, Klinika Nowotworów Głowy i Szyi Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie — Państwowego Instytutu Badawczego
opublikowano: 04-06-2021, 15:00

Raki dróg żółciowych obejmują nowotwory złośliwe zlokalizowane w obrębie wewnątrzwątrobowych lub pozawątrobowych dróg żółciowych oraz pęcherzyka żółciowego i brodawki Vatera. Są to rzadkie nowotwory, stanowiące mniej niż 1 proc. wszystkich nowotworów na świecie. Ich częstość jednak rośnie, głównie z powodu zwiększającej się zachorowalności na wewnątrzwątrobowe raki dróg żółciowych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Rokowanie pacjentów jest złe, a 5-letnie przeżycie całkowite we wszystkich stadiach choroby wynosi poniżej 20 proc. Wczesne stadium choroby rozpoznaje się rzadko, dlatego leczenie operacyjne i terapia uzupełniająca są możliwe tylko w przypadku niewielkiej liczby pacjentów.

Standardowe leczenie pierwszego rzutu w przypadku zaawansowanej choroby obejmuje schemat chemioterapii z cisplatyną i gemcytabiną. Rola chemioterapii II linii po progresji choroby pozostaje niejasna i jak dotąd nie opisano prospektywnych badań z randomizacją.

Przytaczane badanie ABC-06 miało na celu ustalenie, czy pacjenci z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych odnoszą korzyści z dodania w II linii chemioterapii FOLFOX do aktywnej kontroli objawów (ang. active symptom control, ASC) w przypadku progresji choroby po leczeniu pierwszego rzutu cisplatyną i gemcytabiną.

Badania potwierdzają, że chemioterapia II linii jest korzystna w zaawansowanym raku dróg żółciowych.
iStock

Zaawansowany rak dróg żółciowych a chemioterapia II linii - schemat badania

Badanie kliniczne ABC-06 było otwartym, randomizowanym badaniem III fazy, przeprowadzonym w 20 ośrodkach w Wielkiej Brytanii. Do badania kwalifikowali się dorośli pacjenci (w wieku ≥18 lat) z potwierdzonym histologicznie lub cytologicznie miejscowo zaawansowanym lub przerzutowym rakiem dróg żółciowych, z udokumentowaną radiologiczną progresją choroby po chemioterapii pierwszego rzutu z cisplatyną i gemcytabiną oraz stopniem sprawności 0-1 według ECOG (Eastern Cooperative Oncology Group).

Pacjenci zostali losowo przydzieleni (w stosunku 1:1) do chemioterapii FOLFOX oraz aktywnej kontroli objawów (ASC) lub samej ASC. Chemioterapię FOLFOX podawano dożylnie co 2 tygodnie przez maksymalnie 12 cykli (oksaliplatyna 85 mg/m2, kwas L-folinowy 175 mg (lub kwas folinowy 350 mg), fluorouracyl 400 mg/m2 (bolus) i fluorouracyl 2400 mg/m2 (jako 46-godzinny ciągły wlew dożylny).

ASC polegało na wczesnej identyfikacji i leczeniu powikłań żółciowych oraz objawów związanych z rakiem. Procedury mogły obejmować, w zależności od potrzeb poszczególnych pacjentów, m.in.: drenaż żółciowy, antybiotykoterapię, leczenie przeciwbólowe, steroidoterapię, leki przeciwwymiotne, inne paliatywne leczenie w celu kontroli objawów, paliatywną radioterapię (np. w przypadku bolesnych przerzutów do kości) i transfuzję produktów krwiopochodnych.

Pierwszorzędowym punktem końcowym był czas przeżycia całkowitego, oceniany w populacji z intencją leczenia. Dokonano także analizy bezpieczeństwa w badanej populacji.

Onkologia
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
×
Onkologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska). Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj

Czy chemioterapia II linii jest korzystna w zaawansowanym raku dróg żółciowych? Wyniki badania

Od 27 marca 2014 r. do 4 stycznia 2018 r. do badania włączono 162 pacjentów i przydzielono losowo do grupy chemioterapii FOLFOX plus ASC (n = 81) lub samej ASC (n = 81). Mediana czasu obserwacji wyniosła 21,7 miesięcy (IQR 17,2-30,8).

Całkowite przeżycie było istotnie dłuższe w grupie FOLFOX plus ASC niż w grupie samej ASC, z medianą całkowitego przeżycia wynoszącą 6,2 miesiąca (95 proc. CI 5,4-7,6) w grupie z chemioterapią w porównaniu z 5,3 miesiąca (4,1-5,8) w grupie samej ASC [skorygowany współczynnik ryzyka 0,69 (95 proc. CI 0,50-0,97); p = 0,031]. Całkowity wskaźnik przeżycia w grupie ASC wyniósł 35,5 proc. (95 proc. CI 25,2-46,0) po 6 miesiącach i 11,4 proc. (5,6-19,5) po 12 miesiącach w porównaniu z 50,6 proc. (39,3-60,9) po 6 miesiącach i 25,9 proc. (17,0-35,8) po 12 miesiącach w grupie chemioterapii FOLFOX plus ASC.

Zdarzenia niepożądane 3-5 stopnia zgłoszono u 42 (52 proc.) z 81 pacjentów w grupie ASC i 56 (69 proc.) z 81 pacjentów w grupie FOLFOX plus ASC, w tym trzy zgony związane z chemioterapią (po jednym z powodu zakażenia, ostrego uszkodzenia nerek i gorączki neutropenicznej). Najczęściej zgłaszanymi zdarzeniami niepożądanymi związanymi z chemioterapią FOLFOX w 3-5 stopniu były neutropenia [10 (12 proc.) pacjentów], zmęczenie lub osłabienie [9 (11 proc.) pacjentów] i infekcja [8 (10 proc.) pacjentów].

Zaawansowany rak dróg żółciowych - chemioterapia II linii poprawiła medianę przeżycia

Dodanie FOLFOX do ASC poprawiło medianę przeżycia całkowitego u pacjentów z zaawansowanym rakiem dróg żółciowych w przypadku progresji choroby po chemioterapii I linii z cisplatyną i gemcytabiną, przy znaczącym klinicznie zwiększeniu przeżyć całkowitych po 6 i 12 miesiącach.

Badanie to jest pierwszym prospektywnym, randomizowanym badaniem, które dostarczyło wiarygodnych, wysokiej jakości danych na temat potencjalnych korzyści i zagrożeń związanych z chemioterapią II linii FOLFOX w zaawansowanym raku dróg żółciowych. Na podstawie tych danych FOLFOX powinien stać się standardową chemioterapią w leczeniu II linii w analizowanej populacji i schematem referencyjnym do dalszych badań klinicznych.

Źródło: Lamarca A. et al.: Second-line FOLFOX chemotherapy versus active symptom control for advanced biliary tract cancer (ABC-06): a phase 3, open-label, randomised, controlled trial. Lancet Oncol. 2021, May 01, Vol. 22, ISSUE 5: 690-701.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.