Czerniak – terapia skojarzona celowana skuteczniejsza od monoterapii

  • Iwona Kazimierska
03-11-2016, 14:15

Badanie kliniczne III fazy COMBI-v potwierdza, że stosowanie w pierwszej linii terapii skojarzonej celowanej dabrafenibem i trametynibem, przynosi chorym na zaawansowanego czerniaka z mutacją BRAF V600 większe korzyści w zakresie całkowitego przeżycia (OS) i przeżycia wolnego od progresji choroby niż monoterapia inhibitorem BRAF (wemurafenib). W badaniu polegającym na 3-letniej obserwacji uczestniczyło 704 pacjentów, a jego wyniki zostały ogłoszone podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej ESMO 2016 w Kopenhadze.

„Wyniki są analogiczne do uzyskanych w drugim z badań nad terapią skojarzoną tymi lekami, czyli COMBI-d, i dowodzą, że takie leczenie daje mniej więcej o 14 proc. większą szansę na przeżycie 3 lat niż terapia jedynie inhibitorem BRAF” – mówi prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii w Warszawie.

45 proc. pacjentów z zaawansowanym czerniakiem skóry leczonych dabrafenibem w skojarzeniu z trametynibem przeżyło 3 lata. W grupie chorych poddanych monoterapii inhibitorami BRAF 3-letnie przeżycie całkowite dotyczyło 31 proc. uczestników badania. 24 proc. wyniósł szacowany 3-letni wskaźnik przeżycia wolnego od progresji choroby w grupie leczonej terapią skojarzoną celowaną, a w grupie przyjmującej monoterapię wemurafenibem – 10 proc.

Ze względu na obserwowane znaczące korzyści dla całkowitego czasu przeżycia przeniesiono 34 pacjentów z grupy badawczej przyjmującej monoterapię wemurafenibem do grupy leczonej terapią skojarzoną celowaną.

Wyniki dotyczące bezpieczeństwa stosowania były zgodne z profilem obserwowanym dotychczas dla leczenia skojarzonego oraz z profilem obserwowanym dla monoterapii wemurafenibem; nie stwierdzono nowych czynników związanych z bezpieczeństwem stosowania.

Polscy pacjenci, w ramach programów lekowych, mają na razie dostęp do monoterapii inhibitorami BRAF, tj. wemurafenibu i dabrafenibu.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: IKA

Najważniejsze dzisiaj

Puls Medycyny

Dermatologia / Czerniak – terapia skojarzona celowana skuteczniejsza od monoterapii
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.