Czeka nas ostra batalia z rakiem

opublikowano: 12-02-2014, 19:36

W ciągu nadchodzących dwóch dekad liczba nowych zachorowań na nowotwory na świecie rocznie wzrośnie do 22 mln przypadków, a śmiertelność do 13 mln — wynika z najnowszego raportu Światowej Organizacji Zdrowia. Zagraniczni i krajowi eksperci jednym głosem apelują o podjęcie natychmiastowych działań ograniczających skalę czekającej nas katastrofy.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Najnowsze statystyki zaprezentowane w „World Cancer Report 2014”, a zebrane przez 250 wiodących naukowców z 40 krajów budzą wiele obaw. W 2012 roku najczęściej diagnozowanymi nowotworami były: rak płuca (1,8 mln przypadków), piersi (1,7 mln) i jelita grubego (1,4 mln). Łącznie z powodu chorób onkologicznych na całym świecie zmarło w 2012 roku 8,2 mln pacjentów, a do 2032 roku liczba zgonów ma wzrosnąć do 13 mln rocznie.

Autorzy raportu wskazali również geograficzną specyfikę występowania różnych nowotworów. W krajach rozwijających się nadal dominują nowotwory związane z zakażeniem wirusami m.in. szyjki macicy czy wątroby, natomiast w krajach rozwiniętych najczęstsze są zachorowania na nowotwory płuca, piersi i jelita grubego.

Dr Christopher Wilde, dyrektor Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem (IARC) i współautor obecnego raportu przekonuje, że choroby onkologiczne są dziś główną przeszkodą w rozwoju społeczeństw oraz ich dobrobytu. „Dane i prognozy sygnalizują, że potrzebne są natychmiastowe działania zmierzające do ograniczenia czekającej nas katastrofy” — mówi szef IARC.

„Rządy muszą wykazać zaangażowanie polityczne w celu przyspieszenia wprowadzenia wysokiej jakości badań przesiewowych i programów wczesnego wykrywania raka, które są inwestycją, a nie kosztem” — mówi dr Bernard W. Stewart, współredaktor „World Cancer Report 2014”.

Europejska inicjatywa na rzecz chorych

W Europie jednym z katalizatorów zmian ma być Europejska Karta Praw Pacjenta Onkologicznego, którą przedstawiono 4 lutego br. w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Jak wyjaśnia Francesco de Lorenzo, członek ECC i przewodniczący Europejskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych (ECPC), karta ma na celu wyeliminowanie nierówności w dostępie do leczenia onkologicznego, z jakimi na co dzień muszą się borykać chorzy na raka w związku z ich różnym statusem społeczno-ekonomicznym, wiekiem czy miejscem zamieszkania.

„Globalne koszty ekonomiczne związane z zachorowalnością na raka wynoszą prawie 1000 miliardów euro, co sprawia, że jest to choroba najbardziej obciążająca światową gospodarkę pod względem finansowym” — podkreśla Francesco de Lorenzo.

Pierwszym priorytetem sformułowanym przez autorów europejskiej karty jest prawo wszystkich obywateli UE do uzyskania dokładnych i wyczerpujących informacji o chorobie oraz do pełnego zaangażowania w proces leczenia. Eksperci uznali również za istotne prawo do optymalnego i niezwłocznego dostępu pacjentów do stosownej opieki specjalistycznej, opartej na badaniach i innowacji. Zaakcentowano także prawo pacjenta do opieki w ramach systemu ochrony zdrowia, która ma być przystępna, gwarantować poprawę wyników, rehabilitację pacjenta, najlepszą jakość jego życia.

Polskim uczestnikiem prac nad kartą był profesor Jacek Jassem, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. W jego ocenie, Europejska Karta Praw Pacjenta Onkologicznego to inicjatywa zwracająca uwagę na istotne nierówności w dostępie do opieki onkologicznej w poszczególnych krajach UE.

„Różnica pomiędzy najbiedniejszym i najbogatszym krajem Wspólnoty jest prawie 20-krotna. W karcie postulujemy konieczność poinformowania chorego i jego rodziny o wszystkich współczesnych możliwościach leczenia onkologicznego, nawet jeśli nie są one jeszcze dostępne w danym kraju. Uważamy także, że chorym należy zapewnić najlepsze możliwe metody diagnostyki i leczenia zwiększające szanse wyleczenia, poprawy jakości życia i powrotu do społeczeństwa. Ta europejska inicjatywa jest zbieżna z przygotowywanym przez Polskie Towarzystwo Onkologiczne polskim Cancer Planem” — zauważa prof. Jacek Jassem.

Polska strategia pojawi się w kwietniu

Prace nad polskim Cancer Planem mają potrwać do końca kwietnia. Nad strategicznym dla polskiej onkologii dokumentem pracuje 124 ekspertów w 10 grupach roboczych. Główny cel strategii to efektywniejsze wydatkowanie obecnie istniejących środków finansowych. Przyspieszenie prac nad dokumentem było rezultatem spontanicznego odzewu całego środowiska onkologów oraz zaangażowania Parlamentarnego Zespołu ds. Onkologii. Według prof. Jacka Jassema, przygotowany przez ekspertów dokument ma być szeroko rozumianą mapą drogową koncentrującą starania lekarzy, pacjentów oraz system na efektywną walkę z nowotworami.

„Każdy kraj musi wypracować własne rozwiązania. Nie można przenosić strategii opracowanych w innych państwach, bo wszędzie są inne uwarunkowania organizacyjne, prawne czy finansowe” — podkreślał podczas spotkania z mediami prof. Maciej Krzakowski, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej.
Nieformalny patronat nad pracami zapowiedział premier Donald Tusk, a w pracę zaangażują się przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia. Pełniący obowiązki prezesa NFZ Marcin Pakulski, zapytany o priorytety dla polskiej onkologii i możliwości finansowania leczenia przeciwnowotworowego przyznał, że „system musi tworzyć zachęty do prawidłowych zachowań zarówno dla pacjentów — do prozdrowotnego stylu życia, jak i dla lekarzy — np. do tego, aby niepotrzebnie nie hospitalizowali pacjentów, bo przez to marnowane są pieniądze”.
Onkolodzy podkreślili, że polski Cancer Plan powstanie niezależnie od Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, nad którego kontynuacją również rozpoczęto prace. „Narodowy program to zupełnie odrębna sprawa, to program wsparcia finansowego wybranych elementów, np. badań cytologicznych czy radioterapii. To nie jest strategiczny plan walki z rakiem” — wyjaśnia prof. Jacek Jassem.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Marta Markiewicz

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.