Czego oczekujemy od telemedycyny

opac.kl
15-09-2017, 12:25

Jdnym z najbardziej wyczekiwanych elementów zinformatyzowanej ochrony zdrowia, z którego korzyści odniosą pacjenci, pracownicy medyczni, świadczeniodawcy oraz płatnik, jest elektroniczna recepta - wynika z raportu Razem dla Zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Rząd pracuje obecnie nad rozwiązaniami informatycznymi mającymi poprawić opiekę zdrowotną, takimi jak elektroniczna dokumentacja pacjenta, e-recepta czy e-skierowanie.

Najnowszy raport przedstawia wyniki badania dotyczące usług e-zdrowia. 75 proc. respondentów przyznała, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy korzysta z Internetu w obszarze ochrony zdrowia. 87 proc. szukało w sieci informacji o chorobie, ponad połowa ankietowanych rejestrowała się do lekarza online, a 47 proc. odbierało wyniki badań w formie elektronicznej. 

Korzyści z istnienia systemu z pełnymi danymi dotyczącymi stanu zdrowia, na które wskazują badani, to:

  • dostęp do własnych danych medycznych i możliwość zapoznania się z nimi (95 proc.),
  • dostęp do danych medycznych w sytuacji zagrożenia  życia lub zdrowia (95 proc.),
  • możliwość sprawdzenia w łatwy sposób kto i kiedy przeglądał moje dane medyczne (91 proc.),
  • zarządzanie własnymi danymi medycznymi poprzez ich udostępnianie wybranym osobom lub instytucjom (83 proc.),
  • możliwość uzyskania wsparcia/pomocy od osoby kompetentnej w zakresie samodzielnego zarządzania moimi danymi (80 proc.),
  • dokonywanie zmian w moich danych medycznych np. ich korygowania lub usuwania.

Niemal wszyscy ankietowani (98 proc.) przyznali, że chcieliby, aby system informował lekarza wystawiającego receptę, że przepisuje mi leki, których nie powinno się stosować z innymi lekami, które stosuję. 

W raporcie pojawiły się także rekomendacje. Narodowy Fundusz Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia  powinny wdrożyć w krótkiej perspektywie, aby w pełni wykorzystać potencjał wdrażanych rozwiązań z obszaru e-zdrowia:

wprowadzić możliwości bezpośredniego dostarczania leków do domów pacjentom a zwłaszcza umożliwić to osobom z ograniczeniami mobilności.

Konieczne są także nowe rozwiązania opieki farmaceutycznej opartej na dostępie farmaceuty do danych medycznych i danych dotyczących stosowanych przez pacjentów leków (po wprowadzeniu e-recepty) w celu pełnego wykorzystania potencjału tego zawodu medycznego oraz poprawy bezpieczeństwa i skuteczności farmakoterapii.

Należy określić, odpowiednio do preferencji poszczególnych grup pacjentów oraz kontekstów udzielanej opieki (w tym zdarzeń nagłych) politykę prywatności w obszarze ochrony zdrowia, uwzględniającą także wykorzystanie danych dla celów wtórnych tj. badań naukowych czy celów zdrowia publicznego. W procesie wdrażania w Polsce rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) należy współpracować z przedstawicielami środowisk pacjenckich i zawodów medycznych w celu kompletnej i prawidłowej implementacji nowych regulacji.

Nowe regulacje w obszarze ochrony danych osobowych powinny znaleźć odzwierciedlenie w nowelizacji ustawy o prawach pacjenta. Trzeba wprowadzić efektywne mechanizmy zapewniające realizację praw pacjentów w zakresie ochrony informacji medycznej, na przykład poprzez ustanowienie odpowiednich instytucji i procedur społecznego nadzoru (w tym niezależnych audytów) w tym obszarze. 

Należy nauczyć pacjentów roli świadomego administrowania swoimi danymi medycznymi oraz nadawania uprawnień dostępu personelowi medycznemu i świadczeniodawcom.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: opac.kl

Najważniejsze dzisiaj
Puls Medycyny
E-zdrowie / Czego oczekujemy od telemedycyny
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.