Cyfrowe technologie medyczne pozytywnie wpływają na doświadczenia personelu medycznego i pacjentów

Monika Rachtan
opublikowano: 02-07-2019, 15:51

Raport Future Health Index (FHI), sporządzony w 2019 roku na zlecenie firmy Philips na podstawie danych z 15 krajów, w tym także z Polski, dowodzi, że dostęp do cyfrowych rozwiązań medycznych zwiększa komfort pracy lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych oraz innych pracowników służby zdrowia. Pozytywnie wpływa również na stan zdrowia chorych.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Cyfrowe rozwiązania medyczne, także w postaci aplikacji mobilnych, już od kilku lat z powodzeniem stosowane są przez pracowników służby zdrowia i przez pacjentów. Pozwalają one lekarzom na gromadzenie danych i monitorowanie parametrów dotyczących chorego oraz umożliwiają dostęp do danych praktycznie w każdym miejscu i czasie. Sam pacjent może też zapisywać dane dotyczące np. aktywności fizycznej, wykonywanych pomiarów poziomu glukozy czy ciśnienia tętniczego i udostępniać je swojemu lekarzowi prowadzącemu. Choć cyfrowe rozwiązania medyczne są powszechnie dostępne (według raportu FHI 2019, w Polsce aż 77 proc. lekarzy korzysta co najmniej z jednego takiego rozwiązania), to wciąż jeszcze istnieją obszary, w których cyfrowe dane dotyczące pacjentów mogłyby być lepiej wykorzystywane.

Dr n. med. Łukasz Kołtowski
Wyświetl galerię [1/3]

Dr n. med. Łukasz Kołtowski

Wzrost jakości usług w sektorze zdrowia

W opinii Reiniera Schlatmanna, prezesa firmy Philips w krajach Europy Środkowo-Wschodniej: „Digitalizacja jest kluczem do sukcesu transformacji służby zdrowia i odpowiedzi na wyzwania, które przed nią stoją. Dlatego otwartość pacjentów i lekarzy na nowoczesne technologie, widoczna w wynikach raportu Future Health Index 2019, to ważny i pozytywny sygnał dla cyfryzacji tego sektora w Polsce. Sprawna, kompleksowa wymiana informacji między wszystkimi uczestnikami tego systemu będzie miała nie tylko wpływ na poprawę efektywności terapeutycznej i kosztowej, ale pozwoli też pacjentom świadomie zarządzać swoim zdrowiem. W ujęciu długofalowym zaś przyczyni się do wzrostu jakości usług w polskiej służbie zdrowia. Digitalizacja obszaru opieki medycznej jest także jednym z podstawowych wymogów dla wdrożenia modelu Value-Based Care. To obecnie szeroko dyskutowana koncepcja w wielu krajach Europy. Jestem pewien, że Polska i inne kraje regionu będą czerpać korzyści z cyfrowej transformacji i poczynią znaczący postęp w tym obszarze dzięki swojej otwartości na zmiany”.

Wdrażanie cyfrowych technologii medycznych to proces, który wymaga czasu, zaangażowania personelu medycznego oraz pracowników działów IT, a także nakładów finansowych. Realizowanie go ma prowadzić do osiągnięcia poczwórnego celu, na który składają się: poprawa doświadczeń pacjenta i pracowników służby zdrowia, lepsze wyniki zdrowotne oraz obniżenie kosztów opieki nad chorym.

Wyniki przedstawione w raporcie FHI 2019 wskazują, że 62 proc. pracowników służby zdrowia zauważa pozytywny wpływ wdrażania i stosowania cyfrowych rozwiązań medycznych na poprawę doświadczeń medycznych, na które składa się zadowolenie z opieki zdrowotnej oraz jej jakości. Osiągnięcie dwóch kolejnych celów — poprawę wyników zdrowotnych chorych oraz doświadczeń personelu medycznego — zauważa ponad połowa pracowników służby zdrowia.

Pomocny system telezdrowia

Kolejnym celem, który powinien być realizowany, jest zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej za pomocą nowoczesnych technologii cyfrowych. W realizacji tego zadania pomocne może okazać się narzędzie, jakim jest telezdrowie. Jest to system, który pozwala na szybką wymianę danych medycznych pomiędzy personelem medycznym oraz między lekarzem i pacjentem. Jest on szczególnie przydatny w sytuacji, gdy stan pacjenta nie zagraża jego życiu i zdrowiu, a musi on skontaktować się z lekarzem, np. w celu uzyskania recepty na stale przyjmowane leki. W Polsce, według raportu FHI, tylko 36 proc. pacjentów jest skłonnych odbywać zdalne konsultacje medyczne w sytuacjach, gdy osobisty kontakt z lekarzem nie jest konieczny (średnia dla 15 krajów to 44 proc.).

Telezdrowie to narzędzie, które pozytywnie wpływa także na doświadczenia pacjentów, ponieważ zwalnia ich z konieczności uzyskiwania skierowania do specjalistów, oczekiwania w kolejce na wizytę czy wyjazdu w tym celu do innego miasta.

Personel medyczny potrzebuje nowoczesnych technologii

W Polsce personel medyczny chętnie poszukuje, wdraża oraz uczy się nowych technologii medycznych, które mogą ułatwić mu pracę oraz wpłynąć na poprawę wyników leczenia. Ponad połowa przedstawicieli białego personelu (54 proc.) wskazuje na pozytywny wpływ tych technologii nie tylko na jakość opieki nad pacjentem, ale także na komfort ich pracy. W naszym kraju specjaliści chętnie korzystają z medycznych rozwiązań cyfrowych (77 proc.), w tym także z aplikacji mobilnych.

Istnieją jednak obszary, w których personel medyczny mógłby lepiej wykorzystywać istniejące już technologie i udostępniać dane dotyczące swoich pacjentów innym pracownikom służby zdrowia zarówno w swojej placówce, jak i poza nią. Obecnie w Polsce 64 proc. lekarzy, pielęgniarek i ratowników medycznych, pracujących w dużych i bardzo dużych ośrodkach, udostępnia historię choroby pacjenta innym pracownikom służby zdrowia w swojej placówce (średnia z 15 krajów wynosi 80 proc.). Ale tylko 11 proc. przedstawicieli personelu medycznego przekazuje dane poza swoją placówkę medyczną (średnia z 15 krajów wynosi 32 proc.).

Przeprowadzone badanie dowodzi, że w Polsce konieczne jest zwiększenie świadomości personelu medycznego na temat korzyści ze stosowania cyfrowych rozwiązań medycznych. Potrzebne są także nakłady na szkolenie pracowników służby zdrowia (aż 32 proc. respondentów wskazuje, że jest to obszar zaniedbany) oraz wsparcie przedstawicieli personelu medycznego ze strony pracowników działów IT.

Lekarze oraz inni pracownicy służby zdrowia podkreślają także, że problem udostępniania danych medycznych w formie elektronicznej na temat pacjentów innym pracownikom służby zdrowia poza swoją placówką jest bardziej złożony i wymaga wdrożenia wielu rozwiązań. 62 proc. respondentów widzi potrzebę stworzenia i wprowadzenia systemów pozwalających na udostępnianie danych, a 55 proc. — potrzebę interoperacyjności systemów dokumentacji medycznej. Jednak personel medyczny w Polsce, udostępniając kartę zdrowia pacjenta, nadal obawia się o bezpieczeństwo i prywatność danych.

Pacjenci chcą mieć dostęp do swojej dokumentacji medycznej

Badanie FHI 2019 wskazuje, że aż 82 proc. osób, które nie mają dostępu do wyników badań i dokumentacji medycznej w Polsce chce go mieć. Pod tym względem znacznie przewyższamy średnią z 15 krajów, która wynosi 63 proc. Polacy chcą także udostępniać samodzielnie zbierane dane medyczne swojemu lekarzowi (69 proc.).

Obecnie w Polsce aż 79 proc. pacjentów wykorzystuje cyfrowe technologie medyczne lub aplikacje mobilne do monitorowania swojego stanu zdrowia. Respondenci, którzy nie korzystają jednak z aplikacji, wskazują, że może ich do tego przekonać rekomendacja lekarza oraz atrakcyjna cena aplikacji (27 proc.), a także zapewnienie o bezpieczeństwie danych medycznych (23 proc.).

Warto korzystać z doświadczeń innych

Budowanie świadomości lekarzy i pacjentów na temat tego, jaki wpływ mają nowoczesne technologie medyczne na komfort ich pracy, a także na odczucia związane z korzystaniem ze służby zdrowia, jest w Polsce kluczowym zadaniem. Wdrożenie odpowiednich systemów wymaga czasu, zaangażowania wielu osób, a także nakładów finansowych. Należy jednak pamiętać, że aby narzędzia działy poprawnie i przynosiły pożądane efekty, potrzeba lat doświadczeń oraz chęci wprowadzania ciągłych zmian i innowacji. Polska może korzystać także z doświadczeń liderów w dziedzinie rozwoju technologii medycznych, jakimi są Chiny, Indie czy Arabia Saudyjska.

Zdaniem Michała Kępowicza, dyrektora ds. relacji strategicznych w firmie Philips, cały region Europy Środkowo-Wschodniej dokonał ogromnego skoku w zakresie wprowadzania technologii cyfrowych. Podkreśla on jednak, że technologie to jedynie narzędzia, które powinny polepszać działanie systemu, usuwać jego niedoskonałości. Zaznacza także, że wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia, a doświadczenia prekursorów informatyzacji ochrony zdrowia stanowią lekcję, z której warto czerpać w budowaniu cyfrowej dojrzałości w Polsce.

OPINIE

Wszyscy powinniśmy wspierać tworzenie interaktywnych narzędzi

Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów „Obywatele dla Zdrowia”:

Duża część pacjentów w naszym kraju wciąż jeszcze chodzi do lekarza z teczkami pełnymi dokumentów, w których trudno się zorientować nawet samym lekarzom. Mając na uwadze proces starzenia się społeczeństwa, wielochorobowość czy swobodny wybór miejsca leczenia, zintegrowany dostęp do danych medycznych to konieczność. Dlatego wszyscy powinniśmy wspierać aktywności zmierzające do tworzenia takich interaktywnych narzędzi.

Wyniki raportu FHI 2019 napawają optymizmem

Dr n. med. Łukasz Kołtowski, kardiolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, ekspert ds. nowych technologii i zdrowia cyfrowego:

Prawie 2/3 polskich profesjonalistów medycznych już dziś deklaruje monitorowanie przynajmniej jednego parametru zdrowotnego za pomocą cyfrowych urządzeń medycznych, w czym dorównujemy średniej badanych krajów. O 7 proc. przewyższamy średni wynik 15 krajów pod względem oceny korzyści płynących z zastosowania sztucznej inteligencji do monitorowania zdrowia naszych pacjentów. Oczywiście, jest też nadal dużo do zrobienia, bo zaledwie 11 proc. profesjonalistów medycznych współdzieli dane pacjentów z kolegami z innych placówek. Nie ma jednak wątpliwości, że wyniki tegorocznego raportu napawają optymizmem.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: Monika Rachtan

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.