COVID-19: nowe wytyczne dla szpitali w zależności od transmisji koronawirusa w Polsce [4 ETAPY]

opublikowano: 03-11-2020, 17:00

Strategia walki z pandemią COVID-19 - wersja 3.0 zawiera m.in. nowe wytyczne dla szpitalnictwa w zależności od dziennej liczby wykrytych zakażeń koronawirusem SARS-CoV.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmodyfikowaną strategię walki z pandemią COVID-19 - wersję 3.0. Zawiera ona m.in. wytyczne dla szpitali w zależności od stopnia transmisji koronawirusa i dziennej liczby wykrytych zakażeń. W strategii uznano, że przy liczbie zakażeń przekraczającej 20 tys. na dobę każdy pacjent podejrzany o zakażenie będzie traktowany jako osoba zakażona, a realizacja świadczeń ma być ograniczona do leczenia choroby podstawowej. Jako stan krytyczny uznano zbliżenie się do granicy rezerw łóżkowych, zaplanowanych na poziomie 35 proc. wszystkich łóżek w szpitalach, włączonych do leczenia pacjentów zakażonych (około 35 000 łóżek w skali kraju).

COVID-19 w Polsce: sposób postępowania w szpitalach w zależności od liczby zakażeń

Etap I - zwykła transmisja. Dzienna liczba nowo wykrytych przypadków SARS-CoV2: < 5 000 w skali kraju, lub według wskaźnika na województwa (strefa: biała, żółta, czerwona).

Realizacja świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego odbywa się w reżimie sanitarnym. Personel medyczny ma obowiązek stosowania środków ochrony indywidualnej od tej pory aż do końca odwołania stanu epidemii.

a) Zasady postępowania w przypadku pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, lecz zgłaszających się do szpitala z innego powodu (na ostro) - np. poród - zmian w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowanych działań:

 • każdorazowo wykonujemy testy PCR lub antygenowe – w każdym szpitalu,
 • pacjenci skąpoobjawowi lub z ogniska epidemicznego – w przypadku braku dostępu do testów PCR są traktowani jako podejrzani o zakażenie SARS-CoV-2 i do czasu uzyskania wyniku badania są hospitalizowani w warunkach izolacji lub poddani izolacji w warunkach domowych.
 • wdrożenie adekwatnego do stanu zdrowia pacjenta leczenia, w tym wykonywanie zabiegów realizowane jest w każdym szpitalu.

b) Zasady postępowania w przypadku pacjentów z rozpoznanym COVID-19, zmian w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowanych działań:

 • realizacja świadczeń odbywa się w szpitalach na II lub III poziomie szpitali wytypowanych do walki z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2,
 • świadczenia udzielane są na rzecz pacjentów wymagających tlenoterapii lub hospitalizacji z powodu chorób współistniejących do COVID-19, np. internistycznych, kardiologicznych, wymagających jedynie leczenia zachowawczego.

Etap II - nasilona transmisja. Dzienna liczba nowo wykrytych przypadków SARSCoV-2: od 5 000 do 20 000 lub wg wskaźnika na województwa (strefa: zielona, żółta, czerwona)

a) Zasady postępowania w przypadku pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, zmian w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowanych działań:

 • w przypadku pacjentów objawowych dopuszcza się wykonywanie testów antygenowych jako podstawy rozpoznania, szczególnie w przypadku diagnostyki prowadzonej na Izbach Przyjęć czy Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych,
 • w przypadku pacjentów skąpoobjawowych wykonujemy testy PCR,
 • świadczenia zabiegowe są realizowane w każdym szpitalu jedynie w przypadku takiej konieczności – w warunkach izolacji.

b) Zasady postępowania w przypadku pacjentów z rozpoznanym COVID-19, zmiany w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowanych działań:

 • realizacja świadczeń odbywa się w szpitalach na II lub III poziomie szpitali wytypowanych do walki z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (wykaz szpitali stanowi załącznik do strategii),
 • łóżka dla pacjentów chorych na COVID-19 tworzone są również w szpitalach na I poziomie,
 • w szpitalach I poziomu szpitali tworzone są stanowiska intensywnej opieki (w przypadku ich braku) lub odpowiednio doposażanie (w przypadku, gdy szpital taki szpital posiada oddział anestezjologii i intensywnej terapii)
 • świadczenia udzielane są na rzecz pacjentów wymagających tlenoterapii lub hospitalizacji z powodu chorób współistniejących do COVID-19, np. internistycznych, kardiologicznych, wymagających jedynie leczenia zachowawczego.

Etap III – bardzo nasilona transmisja. Dzienna liczba nowo wykrytych przypadków SARS-CoV-2: > 20 000.

a) Zasady postępowania w przypadku pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, zmian w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowanych działań:

 • każdy pacjent jest traktowany jako osoba zakażona,
 • realizacja świadczeń sprowadza się jedynie do leczenia choroby podstawowej,
 • podstawą diagnostyki u pacjentów objawowych są testy antygenowe i PCR1 w przypadku SpO
 • w przypadku braku poprawy stanu zdrowia pacjenta, konieczne jest przekazanie do szpitala o wyższym poziomie;
 • zasady prowadzenia pacjenta zdefiniowane są według

b) Zasady postępowania w przypadku pacjentów z rozpoznanym COVID-19, zmian w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowanych działań:

 • wszystkie łóżka w szpitalach posiadające dostęp do tlenu bez względu na ich lokalizację;
 • w przypadku dobowych bądź lokalnych skoków zachorowań, przekraczających chwilowo pojemność systemu trójstopniowej opieki, możliwe użycie szpitali tymczasowych w celu uniknięcia dalekich transportów pacjentów wymagających leczenia.

Etap IV – stan krytyczny. Liczba pacjentów hospitalizowanych jednocześnie zbliża się do granicy rezerw łóżkowych, zaplanowanych na poziomie 35 proc. wszystkich łóżek w szpitalach, włączonych do leczenia pacjentów zakażonych (około 35 000 łóżek w skali kraju)

a) Zasady realizacji świadczeń, zmiany w organizacji funkcjonowania podmiotów leczniczych oraz podejmowane działania:

 • liczba chorych wymagających tlenoterapii przekracza liczbę łóżek z dostępem do tlenu w warunkach stacjonarnych,
 • sukcesywne uruchamianie w poszczególnych województwach szpitali tymczasowych posiadających dostęp do tlenu i łóżka intensywnej terapii,
 • do pomocy w udzielaniu świadczeń (w szpitalach tymczasowych) włączone zostają Wojska Obrony Terytorialnej oraz pracownicy służb sanitarnych wojska,
 • rozważenie możliwości zwiększenia puli łóżek do 50 proc. (z wyłączeniem szpitali onkologicznych i położniczych).

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.