Co trzecie dziecko na Lubelszczyźnie z obciążeniami zdrowotnymi

IKA
opublikowano: 19-02-2019, 16:32

W podlubelskich gminach Jastków i Wólka, w ramach nowo przyjętych programów polityki zdrowotnej, zakończono badania przesiewowe uczniów klas IV szkół podstawowych, sprawdzające stan ich zdrowia. U niemal 30 proc. 9-10-latków diagnostyka wykazała nieprawidłowości, których skutkiem może być cukrzyca typu 2 i inne choroby cywilizacyjne.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Badania przesiewowe w szkołach to dopiero początek. Przez najbliższy rok z czwartoklasistami z grupy ryzyka, a także z ich rodzinami, pracować będą specjaliści z Fundacji Medicover w ramach interwencji edukacyjno-leczniczej, tzw. zintegrowanej opieki indywidualnej (ZOI). Potrwa ona do grudnia 2019 r.

iStock

Kompleksowa analiza zdrowotna

Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Dzieci w Gminie Jastków na lata 2018-2019 oraz Program Polityki Zdrowotnej w Zakresie Profilaktyki i Leczenia Nadwagi i Otyłości w Populacji Młodzieży w Gminie Wólka o nazwie „PoZdro!” to kompleksowe, finansowane przez gminy, roczne projekty postępowania prozdrowotnego skierowane do uczniów klas IV SP i ich rodzin. Realizowane w partnerstwie z Fundacją Medicover na kanwie metod i doświadczeń Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!” są w pełni bezpłatne dla uczestników.

Pierwszym etapem programów były badania przesiewowe, tzw. kompleksowa analiza zdrowotna (KAZ), wykonane w listopadzie i grudniu 2018 r. we wszystkich szkołach podstawowych gminy Wólka oraz gminy Jastków. Ich celem było wczesne wykrycie ewentualnych zaburzeń zdrowotnych u dzieci – nadmiernej masy ciała, wad postawy, nadciśnienia tętniczego oraz identyfikacja niekorzystnych czynników wpływających na zdrowie.

W gminie Wólka przebadanych zostało 58 dzieci, w Jastkowie – 99. W sumie do pierwszego etapu programu włączono 157 dzieci, co stanowiło 75 proc. ogółu uczniów klas czwartych szkół podstawowych.

Dzieci w gminach grubsze, ale sprawniejsze
niż w Lublinie

Ciekawie wypadło porównanie gmin vs miasto Lublin. Najpoważniejszy z badanych problemów zdrowotnych wśród dzieci z obu gmin stanowi nadmierna masa ciała. Wskaźniki nadwagi i otyłości okazały się wyższe niż u gimnazjalistów z Lublina. Natomiast w porównaniu z miastem czwartoklasiści z obu gmin lepiej wypadają, jeśli chodzi o wydolność fizyczną.

Szczegółowe wyniki populacyjnych badań przesiewowych, przeprowadzonych wśród czwartoklasistów w ramach gminnych programów polityk zdrowotnych w Jastkowie i Wólce, wskazują:

  • U 27,9 proc. przebadanych dzieci wykryto nadwagę (18,4 proc.) i otyłość (9,5 proc.). Dla porównania w lublinie zaburzenia te występowały u 22,5 proc. równolatków. Otyłość i nadwaga w gminach była domeną chłopców.
  • Dostateczna, słaba i bardzo słaba wydolność fizyczna to problem aż 68,8 proc. dzieci z gmin Jastków i Wólka. Bardzo dobrą wydolnością fizyczną odznaczało się tylko 3,4 proc. uczniów. W przypadku 2,7 proc. konieczne było przerwanie testu ze względu na zbyt wysokie tętno badanego. Niedostateczny poziom wydolności fizycznej prezentowało natomiast 73,9 proc. lubelskich gimnazjalistów.
  •  Podwyższone ciśnienie tętnicze w trakcie badania stwierdzono u 16,5 proc. badanych, w stosunku do 15,4 proc. w Lublinie.
  • Nieprawidłową ostrość widzenia wykryto u 9,3 proc. uczniów poddanych testowi przesiewowemu. Wskaźnik dla Lublina to 10,2 proc. Ostrość widzenia w gminach oceniono u 82,2 proc. uczniów uczestniczących w badaniach przesiewowych. Pozostałe dzieci nie były badane ze względu na wcześniejsze rozpoznanie wady wzroku i fakt pozostawania pod opieką okulisty.
  • Nieprawidłową postawę ciała ma w Jastkowie i Wólce średnio 43,3 proc. uczniów, w Lublinie aż 72,9 proc. Dokonana przy użyciu skoliometru, ocena kręgosłupa wykazywała najczęściej: asymetrie w postawie ciała, skoliozę strukturalną oraz zaburzenia w obrębie krzywizn fizjologicznych kręgosłupa.

Porównując same gminy, uwagę zwraca wskaźnik podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi. Dla Jastkowa to 9,1 proc., dla Wólki – aż 29,3 proc. Rozbieżność widoczna była też w przypadku ostrości wzroku – tu słabsze wyniki odnotowano w Jastkowie – 18,2 proc. (Wólka – 10,3 proc.).   
Klasyfikowana przy pomocy Kasch Pulse Test, czyli tzw. testu schodka, wydolność fizyczna w obu gminach wypadła alarmująco. Takie rezultaty testów świadczą o niskiej sprawności układu krążenia, spowodowanej zbyt małą aktywnością fizyczną dzieci.

Roczna zintegrowana opieka indywidualna

W ramach etapu specjalistycznego programów, dzieci obarczone czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny zostaną objęte roczną zintegrowaną opieką indywidualną (ZOI) lekarza, dietetyka, psychologa i specjalisty aktywności fizycznej oraz zaproszone do udziału w warsztatach edukacyjnych w zakresie zdrowego stylu życia. Pierwsze konsultacje dla rodzin w ramach ZOI odbyły się na przełomie stycznia i lutego tego roku. Głównym kryterium kwalifikacji do dalszych etapów programu była masa ciała powyżej 90 centyla BMI dla wieku i płci.

Po co „PoZdro!”

Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!” należy do największych programów profilaktyczno-edukacyjnych nie tylko na gruncie woj. lubelskiego. Jest wiodącym pod względem skali w Europie, ale i na świecie, kompleksowym projektem, będącym odpowiedzią na niebezpiecznie rosnące zjawisko występowania nadwagi, otyłości, cukrzycy typu 2 oraz innych chorób cywilizacyjnych w społeczeństwie.

Celem „PoZdro!” jest doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia uczniów w wybranych grupach wiekowych, poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia u nich w wieku dorosłym cukrzycy typu 2 oraz innych chorób cywilizacyjnych, np. nadciśnienia tętniczego, podwyższonego stężenia cholesterolu. „PoZdro!” podnosi świadomość zdrowego trybu życia, kształtuje wybory i zachowania prozdrowotne.

Dotychczas, badaniami przesiewowymi „PoZdro!” objętych zostało 24 tys. polskich uczniów.

Informacje o Programie PoZdro! dostępne są na stronie internetowej www.po-zdro.pl i na profilu społecznościowym Facebook: www.facebook.com/ProgramPoZdro.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: IKA

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.