Co 10. lekarz stażysta z Wielkopolski chce wyjechać za granicę

MMT
opublikowano: 25-07-2019, 17:40

Już po raz drugi w historii Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, lekarze, którzy ukończyli staż, ocenili go, wypełniając przygotowaną dla nich ankietę. W tym roku po raz pierwszy w badaniu ankietowym uczestniczyli również lekarze dentyści.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

W tym roku, jak poinformowała Puls Medycyny Katarzyna Strzałkowska, rzecznik prasowy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, wypełnione zostały 262 ankiety, w tym 216 ankiet pochodziło od lekarzy, a 46 ankiet od lekarzy dentystów. To prawie dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Lekarzy ocenili w nich 25 jednostek stażowych oraz odnoszących się do 19 miejsc prowadzących staże kierunkowe.

„Jestem wdzięczny lekarzom i lekarzom dentystom stażystom za wypełnienie ankiety. Wnioski przekazaliśmy do dyrektorów wielkopolskich jednostek z nadzieją, że wezmą je pod uwagę przy prowadzeniu stażu na poszczególnych oddziałach” – podkreśla Artur de Rosier, prezes Okręgowej Rady Lekarskiej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. 

W badaniu uczestniczyli lekarze, którzy ukończyli swój staż w ubiegłym roku.

Za dużo stażystów na oddziałach szpitalnych

Wyniki badania dowodzą, że 73 proc. młodych lekarzy wybierze specjalizację na podstawie doświadczeń zebranych w trakcie stażu, a 11 proc. lekarzy stażystów planuje wyjazd za granicę. 

W zakresie oceny liczby szkolących się oraz wyboru miejsca stażu sytuacja nie uległa zmianie – nadal co piąty stażysta uważa, że liczba stażystów na oddziałach była zbyt duża, mino to większość poleca młodszym koleżankom i kolegom miejsce, w którym sami odbywali swój staż. Ich zdaniem, niezależnie od szpitala, zbyt małą uwagę przykłada się do uczenia procedur inwazyjnych czy zabiegowych, możliwość samodzielnego prowadzenia pacjentów jest umiarkowana, a praca z dokumentacją medyczną zajmuje dużo czasu.

Jak wskazuje Bartosz Urbański, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy ORL WIL, ocenie podlegały umiejętności zawarte w książeczce stażowej, które odpowiadają zakresowi stażu dla lekarzy i lekarzy dentystów określonemu w stosownym rozporządzeniu. Wśród ocenionych jednostek znalazły się szpitale kliniczne, wojewódzkie, miejskie i powiatowe. 

„Przy takich wynikach zadajemy sobie ponownie pytanie, czy wymagania programowe są nierealne do wykonania w obecnych warunkach oraz czy lekarzom w trakcie szkolenia nie poświęca się zbyt mało czasu” – mówi Michał Fidera z Komisji ds. Młodych Lekarzy ORL WIL, który – podobnie jak w ubiegłej edycji – wraz z Anną Zajączkowską opracował ankiety.

Jak przedstawiają się wyniki w poszczególnych zakresach

CHOROBY WEWNĘTRZNE

Interpretacja zapisu EKG, jedna z podstawowych umiejętności internistycznych, nie stanowi problemu dla około 75 proc. lekarzy stażystów. Natomiast tylko 25 proc. lekarzy potrafi nakłuwać opłucną i otrzewną. W tej części zapytano o czas pracy z dokumentacją medyczną - oceniono go na 3, gdzie 5 to cały czas szkolenia stażowego.

PEDIATRIA I NEONATOLOGIA

Problemu dla stażystów nie stanowią ogólne badanie pediatryczne, badanie noworodka po urodzeniu i zasady resuscytacji noworodka. Gorzej wypadają procedury bardziej inwazyjne – prawie żaden z lekarzy stażystów nie potrafi pobrać płynu mózgowo-rdzeniowego u dziecka, niewielu potrafi wykonać wkłucie dożylne i pobrać krew. Umiejętność cewnikowania stanowi także wyzwanie dla stażystów pracujących na neonatologii. W tej części również zapytano o czas pracy z dokumentacją medyczną – oceniono go na 2, gdzie 5 to cały czas szkolenia stażowego.

CHIRURGIA

W przypadku krwotoków zewnętrznych, badania per rectum, postępowania po oparzeniach czy szycia chirurgicznego ran powierzchownych pozytywne odpowiedzi sięgają 100 proc. Umiejętność wykonania anoskopii jest bardzo rzadka. Wyniki dla podstawowego unieruchomienia gipsowego to średnio 60 proc.

W tej części zapytano o możliwość asystowania przy zabiegach chirurgicznych. Z tym, jak się okazuje, bywa bardzo różnie. 

POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA

Interpretacja KTG, badanie położnicze, postępowanie podczas porodu fizjologicznego nie stanowi problemu dla 75-100 proc. ankietowanych, choć dwie jednostki uzyskały tylko 25-50 proc. pozytywnych odpowiedzi. Niewielu stażystów potrafi naciąć i zszyć krocze. 

W tej części zapytano również o możliwość asystowania przy zabiegach chirurgicznych i o pracę z dokumentacją medyczną. Z ankiet wynika, że w dwóch jednostkach rzadziej asystowano do zabiegów, za to znaczną część pracy zajmowała praca z dokumentacją medyczną, podczas gdy w większości jednostek wskazywano na odwrotny trend, tj. częstsze asystowanie i krótszy czas na pracę z dokumentacją. 

PSYCHIATRIA

Większość lekarzy stażystów potrafi stwierdzić myśli samobójcze i nawiązać kontakt z osobą z zaburzeniami psychicznymi (80-100 proc.), ale niewielu potrafi przeprowadzić interwencję kryzysową oraz miało możliwość samodzielnego prowadzenia pacjenta. Postępowanie w sytuacji konieczności działania bez zgody chorego opanowało około 50 proc. lekarzy stażystów.

MEDYCYNA RODZINNA

Uogólniając odpowiedzi dotyczące procedur z medycyny rodzinnej, tj. oceny rozwoju dziecka, tamponady nosa przedniej, usuwania woskowiny, odsetek pozytywnych odpowiedzi oscyluje wokół 40-100 proc. 

Stażyści wskazali na dużą rozbieżność odpowiedzi na pytanie o uczestnictwo w wizytach domowych. W związku ze specyfiką tej specjalizacji, trudno jednak wyciągać wnioski dotyczące poszczególnych jednostek – za mało lekarzy odbywało staż w poszczególnych przychodniach.

MEDYCYNA RATUNKOWA

Niewielu lekarzy stażystów potrafi udrażniać drogi oddechowe metodami chirurgicznymi, wykonać dostęp naczyniowy do żyły centralnej oraz tętnicy obwodowej. Znajomość zasad resuscytacji krążeniowo-oddechowej sięga 80-95  proc.

ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA

Niewielu lekarzy stażystów miało możliwość samodzielnego prowadzenia pacjentów – na taką możliwość wskazało około 30 proc. ankietowanych (tylko w jednym szpitalu było to około 75 proc.). Procedury na oddziałach intensywnej terapii, tj.: czynności resuscytacyjne, wprowadzanie pacjenta do znieczulenia oraz podstawowe zasady opieki nad pacjentem na OIOM, niezależnie od szpitala, stażyści opanowali w stopniu zadowalającym (od 71 do 100 proc.). Z kolei rzadka jest umiejętność odbarczania odmy prężnej – tylko w jednym szpitalu oceniono ją na około 85 proc.

LEKARZE DENTYŚCI

„Ocena poszczególnych miejsc stażowych jest trudna z uwagi na małą liczbę osób odbywających szkolenie w tej samej jednostce. Jednocześnie należy zaznaczyć, że uzyskane odpowiedzi cechuje duża rozbieżność” – tłumaczą autorzy ankiety. W związku z powyższym podano jedynie zakres pozytywnych odpowiedzi z poszczególnych staży cząstkowych:

• stomatologia zachowawcza: 59-100 proc., 

• stomatologia dziecięca: 65-98 proc., 

• chirurgia stomatologiczna: 78-100 proc., 

• ortodoncja: 53-89 proc., 

• protetyka: 39-96 proc.,

• periodontologia: 48-96 proc. 

Które oceny poszły w górę, a które w dół

Na pytanie dotyczące najbardziej wartościowego kursu przygotowującego do wykonywania zawodu, lekarze stażyści odpowiedzieli następująco: 

• krwiodawstwo 55 proc. (w poprzednim badaniu 52%), 

• prawo medyczne 49 proc. (w poprzednim badaniu 57 proc.),

• medycyna ratunkowa 25% (w poprzednim badaniu 37 proc.), 

• orzecznictwo 14 proc. (w poprzednim badaniu 20 proc.),

• bioetyka 7 proc. (identycznie jak w poprzednim badaniu).

Liczbę zajęć praktycznych z medycyny ratunkowej lekarze stażyści uznali – podobnie jak w poprzednim badaniu – za niewystarczającą.

Źródło: Puls Medycyny

Podpis: MMT

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.