Choroby rzadkie: pacjenci są dyskryminowani w dostępie do diagnostyki. Są rekomendacje RPO dla ministra zdrowia

KM/RPO
opublikowano: 04-08-2022, 10:40

Przeciwdziałanie chorobom rzadkim, na które cierpi 6-8 proc. populacji, wymaga dalszych zmian systemowych - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich i przedstawia swoje rekomendacje ministrowi zdrowia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
RPO apeluje m.in. o przyjęcie ustawy o testach genetycznych.
RPO apeluje m.in. o przyjęcie ustawy o testach genetycznych.
FOT. Pixabay

Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał osiem obszarów w systemie opieki nad pacjentami cierpiącymi na choroby rzadkie, wymagających poprawy i wskazał rekomendacje działań. Jednocześnie RPO poprosił o informację o planach i działaniach Ministerstwa Zdrowia w kwestii chorób rzadkich i wdrożenia poszczególnych punktów Planu dla Chorób Rzadkich.

6-8 proc. populacji cierpi na choroby rzadkie

W większości są to choroby uwarunkowane genetycznie (80 proc.), co łączy się ze zwiększonym ryzykiem choroby u członków rodziny. Cierpi na nie 2-3 mln pacjentów. Większość nie ma rozpoznania - chorzy nie są widoczni w systemie ochrony zdrowia. Wielu jest skazanych na "odyseję diagnostyczną" trwającą nawet wiele lat. Czasem do rozpoznania w ogóle nie dochodzi. Obecnie przełom w tych chorobach otwiera diagnostyka genetyczna.

Pacjent z chorobą rzadką jest dyskryminowany w dostępie do diagnostyki

Jak wskazuje RPO, pacjent z chorobą rzadką jest podwójnie pokrzywdzony - nie tylko nie ma możliwości terapii (co wynika z genetycznej natury chorób rzadkich), ale nie ma prawa do rozpoznania. Złotym standardem jest diagnostyka genetyczna z zastosowaniem wysokoprzepustowych metod genomowych: aCGH i NGS (panele celowane, WES, WGS). W Polsce te testy genetyczne nie są objęte refundacją. Przez wiele lat władze błędnie uważały, że niepotrzebne jest stawianie rozpoznania w przypadku chorób, dla których w danej chwili nie ma terapii.

Zdaniem ekspertów rozpoznanie przyczynowe (poznanie podłoża molekularnego) kończy "odyseję diagnostyczną" i umożliwia m.in. terapię dostępnym lekiem, także off label, terapię celowaną, właściwą opiekę medyczną, dobraną indywidualnie (np. unikanie określonych czynników szkodliwych, zapobieganie powikłaniom, nadzór onkologiczny), realizację planów prokreacyjnych (po rozpoznaniu rodzice 8 razy częściej decydują się na prokreację), łatwiejsze zaakceptowanie choroby, udział w badaniach klinicznych dotyczących opracowania terapii oraz skorzystanie z terapii choroby rzadkiej, jeśli została opracowana.

Niebezpieczeństwo korzystania z testów genetycznych niskiej jakości

Pacjent z chorobą rzadką jest narażony na niebezpieczeństwo korzystania z testów genetycznych niskiej jakości, niewiarygodnych, bez interpretacji wyników testów klinicznej, bez porady genetycznej, bez dalszej diagnostyki.

Nie ma zaś ustawy o testach genetycznych ani nadzoru nad jakością i wiarygodnością badań genetycznych. Testy genetyczne dla celów zdrowotnych są traktowane jako zwykła działalność gospodarcza. Pacjent zostaje pozostawiony samemu sobie z wynikiem, którego nie rozumie, skazany na wiedzę z Internetu. Obecnie nie ma przepisów, które by chroniły pacjenta przed takim zagrożeniem.

Występują dramatyczne braki kadrowe w genetyce medycznej/klinicznej

Problemem jest brak dostępu biotechnologów do specjalizacji z laboratoryjnej genetyki medycznej. Są oni niezbędni przy wysokoprzepustowych badaniach genomowych. Stanowią znakomicie przygotowaną kadrę, która powinna wejść w dalsze szkolenie i móc robić specjalizację z laboratoryjnej genetyki medycznej. Od 6 lat nie są zaś w Polsce organizowane studia podyplomowe.

A bez uprawnień diagnosty nie można podjąć specjalizacji - uprawnienia diagnosty są tylko dla absolwentów analityki medycznej. Wobec tego biotechnolodzy od 6 lat nie mogą zdobyć uprawnień i specjalizacji. Ministerstwo Zdrowia przedstawiło projekt nowej specjalizacji „Medyczna genetyka molekularna", dostępnej dla biotechnologów, która daje uprawnienia wybiórczo do diagnostyki genetycznej.

Dodatkowym problemem jest niewystarczająca liczba lekarzy specjalistów genetyki klinicznej. Ma na to wpływ odchodzenie do innych specjalizacji z braku możliwości prowadzenia diagnostyki genetycznej zgodnej z aktualnymi standardami. Dochodzi do tego bardzo niska wycena konsultacji genetycznej.

Według rodziców w pandemii nastąpiło obniżenie poziomu opieki medycznej nad dziećmi z wadami wrodzonymi

Na podstawie projektu Eurolinkcat, w którym po przeprowadzaniu ankiety wzięło udział 1070 rodziców w 9 krajach UE i Wlk. Brytanii (>500 z Polski), przedstawiono, że w Polsce podczas pandemii przesuwano lub odwoływano znaczną liczbę zabiegów, badań czy wizyt dzieci z wadami wrodzonymi, m.in. z ciężką wadą serca czy zespołem Downa. Zadowolenie z opieki w tym zakresie było niskie.

Należy rozszerzyć diagnostykę przesiewową u noworodków oraz zwiększyć ofertę farmakologiczną dla pacjentów z chorobami rzadkimi

Obecnie jest możliwość rozszerzenia diagnostyki noworodkowej na wiele chorób metabolicznych, które można zdiagnozować i poszerzyć procedurę. Oferta farmakologiczna jest tylko dla 6-10 proc. pacjentów. Występuje zawężanie refundacji dla leczenia chorób rzadkich. Może to prowadzić do dyskryminacji osób na nie cierpiących i ich gorszego traktowania niż pacjentów mających choroby populacyjne.

Nie ma instytucji koordynującej Plan dla Chorób Rzadkich

Założenia Planu dla Chorób Rzadkich zawierają zapisy polityki zdrowotnej państwa. Brak jest natomiast instytucji koordynującej ten plan (jest tylko organ doradczy). Nie zostały też wdrożone ośrodki eksperckie dla chorób rzadkich, w których można leczyć pacjentów. Istotne jest przyjęcie tych zapisów - nowelizacja ustawy refundacyjnej. Zwrócono uwagę na brak świadomości pacjentów i ich rodzin, ale również lekarzy, co do chorób rzadkich. Zauważono, że to co się dzieje w ochronie zdrowia, uwidacznia braki systemowe, kadrowe i pewne zaniedbania państwa. Przejawia się to również w różnego rodzaju zbiórkach podmiotów non profit m.in. fundacji na rzecz leczenia pacjentów z chorobami rzadkimi.

ZOBACZ TAKŻE: Plan dla Chorób Rzadkich opublikowany

Dysfunkcje w opiece nad dziećmi cierpiącymi na choroby rzadkie

Eksperci KE ds. Zdrowia uważają, że państwo szczególnie niedomaga w zakresie pieczy nad dzieckiem w dostępie do świadczeń i ich refundacji.

Zarysowano trzy płaszczyzny przyczyn, dla których świadczeń w tych przypadkach się nie udziela. Pierwsza odnosi się do sfery finansowej - koszty udzielenia świadczenia dziecku są tak duże, że NFZ odmawia ich pokrycia. Wówczas ciężar finansowania spada na dyrektorów szpital. Może przyczynić się to do zadłużenia.

Kolejną przyczynę stanowi wyczerpanie wszelkich dostępnych świadczeń, gdy nie ma już innych świadczeń, których można by było udzielić.

Ostatnią istotną płaszczyzną jest dysfunkcja w organizacji państwa - brak personelu i sprzętu sygnalizowany przez dyrektorów szpitali. Wobec tego pacjent jest wysyłany za granicę, gdzie są mu udzielane świadczenia. A jest wiele obszarów, gdzie Polska mogłaby zorganizować centrum i obsłużyć pacjentów w chorobach rzadkich wymagających opieki.

Wobec powyższego, należy podjąć następujące działania w zakresie chorób rzadkich.

Zmiany w opiece nad pacjentami z chorobami rzadkimi - rekomendacje RPO

 • Zespół ekspertów Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka i konsultant krajowy w dziedzinie genetyki klinicznej przygotowują szczegółowe rekomendacje dla lekarzy dotyczące diagnostyki genetycznej poszczególnych chorób rzadkich.
 • Plan dla Chorób Rzadkich, przyjęty przez Radę Ministrów i aktualnie wdrażany - za niezbędne należy uznać wdrożenie jego punktów przez m.in. ośrodki eksperckie chorób rzadkich (OECR), poprawę diagnostyki chorób rzadkich, w tym dostępu do nowoczesnych metod diagnostyki z wykorzystaniem technologii genomowych, dostęp do leków i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego w chorobach rzadkich, Polski Rejestr Chorób Rzadkich/Rejestr Chorób Rzadkich, Paszport pacjenta z chorobą rzadką, Platforma Informacyjna „Choroby Rzadkie". Istotne jest przyjęcie tych zapisów, a więc nowelizacja ustawy refundacyjnej.
 • Uwzględnienie prac Rady ds. Chorób Rzadkich powołanej 26 maja 2022 r.
 • Przyjęcie ustawy o testach genetycznych.
 • Ustanowienie nowej specjalizacji „medyczna genetyka molekularna" dla biotechnologów.
 • Ustanowienie nowego zawodu medycznego „doradca genetyczny".
 • Zmiany w refundacji diagnostyki genetycznej, tj. poszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych o wysokoprzepustowe badania genomowe, finansowanie diagnostyki genetycznej u dzieci w wieku 0-18 lat z Funduszu Medycznego, zmiana wyceny wizyt w poradni genetycznej.
 • Wdrożenie wszystkich punktów Planu dla Chorób Rzadkich, w tym powołanie ośrodków eksperckich dla określonych chorób rzadkich.
 • Powołanie instytucji koordynującej Plan dla Chorób Rzadkich.
 • Rozszerzenie diagnostyki przesiewowej u noworodków oraz zwiększenie oferty farmakologicznej dla pacjentów z chorobami rzadkimi.
 • Zwiększenie pieczy nad dzieckiem w dostępie do świadczeń i ich refundacji.

Źródło: bip.brpo.gov.pl

ZOBACZ TAKŻE: Bardzo ważny rok dla pacjentów z chorobami rzadkimi. Co ma im przynieść?

Choroby rzadkie - wyzwania medyczne i systemowe [DEBATA]

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.