Chemioterapia: zmiany w refundacji leków

JW/NFZ
opublikowano: 15-10-2021, 17:01

NFZ opublikował 14 października zarządzenie, które wprowadza szereg zmian w zakresie refundacji leków w chemioterapii.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
NFZ wprowadza zmiany w refundacji leków stosowanych w chemioterapii.
Fot. iStock

W czwartek (14 października) Centrala NFZ opublikowała zarządzenie prezesa Funduszu zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

Modyfikacje - jak czytamy w uzasadnieniu - wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w chemioterapii, tj. do obwieszczenia ministra zdrowia z dnia 20 sierpnia 2021 r. ws. wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 września 2021 r.

Refundacja leków w chemioterapii: najważniejsze zmiany

Najważniejsze zmiany w zakresie refundacji leków w chemioterapii dotyczą:

1. Umożliwienia rozliczania świadczeń hospitalizacji hematologicznej u dorosłych (kod: 5.08.05.0000170) lub hospitalizacji hematoonkologicznej u dzieci (kod: 5.08.05.0000174) - w przypadku leczenia pacjentów substancją czynną tisagenlecleucel oraz midostauryna - z katalogu leków refundowanych stosowanych w programach lekowych.

2. Załącznika nr 1n - katalog leków refundowanych stosowanych w chemioterapii i polegają na:

  • dodaniu kodu GTIN dla substancji czynnej:

5.08.10.0000029 - Fulvestrantum - GTIN: 05909991422189

5.08.10.0000082 - Anagrelidum - GTIN: 05909991422929

  • usunięciu substancji czynnej i kodu GTIN dla:

5.08.10.0000089 – Crisantaspasum - GTIN: 05060146290302

  • usunięciu kodu GTIN dla substancji czynnej:

5.08.10.0000087 – Voriconazolum - GTIN: 05909991095741, 05909991095840

3. Załącznika nr 1t - katalog refundowanych substancji czynnych, w części B, tj. substancji czynnych zawartych w lekach czasowo niedostępnych w obrocie na terytorium RP i polegają na:

  • usunięciu świadczenia o kodzie 5.08.05.0000209 crisantaspasum- inj. - 1000 j.m., w związku z zakończeniem okresu wskazanego do rozliczania świadczeń udzielanych tj. od dnia 27 maja 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.- zmiana ma charakter porządkujący;
  • dodaniu świadczenia o kodzie 5.08.05.0000212 vincristine sulfas- inj. 1 mg, z wartością 26,0800, w związku z uwagą Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., na podstawie pisma Ministra Zdrowia znak: PLR.4504.975.2021.1.KWA z dnia 26.09 2021 r.;
  • zmianie wartości punktowej dla świadczenia 5.08.05.0000199 - azacitidinum-inj. - 100 mg, - umożliwiając rozliczenie w tym trybie obcojęzycznych opakowań leku Azacitidine Accord w oparciu o zgodę Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydaną na podstawie art. 4c pkt. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2021, poz. 974, ze zm.).

4. Załącznika nr 1j - katalog świadczeń wspomagających i polegają na:

Onkologia
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
×
Onkologia
Wysyłany raz w miesiącu
Ekspercki newsletter z najważniejszymi informacjami dotyczącymi leczenia pacjentów onkologicznych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Grupa Rx sp. z o.o. Klauzula informacyjna w pełnej wersji dostępna jest tutaj
  • aktualizacji nazwy świadczenia o kodzie 5.08.05.0000046 oraz w kolumnie Uwagi (zmiana ma charakter porządkujący i wynika z wykreślenia crisantaspasum w katalogu 1t i 1n);
  • dodania nowych świadczeń:

- 5.08.05.0000210 - usunięcie infuzora, z wartością 0,00, możliwego do rozliczania ze świadczeniem o kodzie 5.08.05.0000172 - kompleksowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii (katalog 1e);

- 5.08.05.0000211 - wizyta kontrolna, z wartością 0,00, możliwego do rozliczania ze świadczeniem o kodzie 5.08.05.0000173 - podstawowa porada ambulatoryjna dotycząca chemioterapii (katalog 1e).

5. Załącznika nr 7 - katalog współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii i polegają na obniżenia progu kosztowego uprawniającego do zastosowania współczynnika korygującego dla substancji czynnych o kodach:

  • 5.08.10.0000082 anagrelidum: z 5,9059 zł/mg na 4,7085 zł/mg
  • 5.08.10.0000094 gefitynibum: z 0,0881 zł/mg na 0,0431zł/mg

Konsultacje zmian: dwie uwagi uznano za zasadne

W trakcie konsultacji do projektu zarządzenia łącznie otrzymano 16 stanowisk, w tym 12 zawierających uwagi oraz 4 informujące o ich braku. Z przesłanych 12 uwag, 2 uznano za zasadne, a 10 oceniono jako niezasadne.

Najważniejsze uwzględnione dotyczą:

1. Załącznika nr 1t do zarządzenia - dodania świadczenia o kodzie 5.08.05.0000212 vincristine sulfas- inj. 1 mg, z wartością 26,0800, w związku z uwagą Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o., na podstawie pisma Ministra Zdrowia znak: PLR.4504.975.2021.1.KWA z dnia 26.09 2021 r.

2. Doprecyzowania zapisów w załączniku nr 9 do zarządzenia, określającego wzór pełnomocnictwa, w związku z uwagą zgłoszoną przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 9, dotyczącego katalogu współczynników korygujących stosowanych w chemioterapii, który wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Onkologia: ABM zaprasza pacjentów do projektów, które finansuje [LISTA, KONTAKTY]

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.