Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa: z powodu braku kadr MZ łagodzi wymagania w obszarze zatrudnienia

Jacek Wykowski/RCL
opublikowano: 18-03-2022, 16:20

W związku z tym, że centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa coraz częściej sygnalizują problemy z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek, MZ postanowiło złagodzić kryteria zatrudnienia, w szczegółności na stanowiskach kierowniczych tych jednostek. W piątek (18 marca) opublikowano stosowny projekt rozporządzenia.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
Opublikowano projekt rozporządzenia łagodzący kryteria zatrudniania w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Fot. iStock

Projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie ws. określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek, opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Zmiany mają umożliwić zatrudnianie na stanowiskach kierowniczych w poszczególnych działach i pracowniach w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa osób o innych specjalizacjach niż dotychczas wymagane.

Nowelizacja podyktowana zmianami na rynku pracy

Projekt rozporządzenia zakłada dokonanie zmiany w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 8 września 2017 r. w sprawie określenia kwalifikacji oraz stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek, które wydane zostało na podstawie art. 14 ust. 1i ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi.

Jak czytamy w uzasadnieniu, dotychczasowe brzmienie było nieczytelne i budziło wątpliwości interpretacyjne, m. in. dotyczące wymagań dla kierownika oddziału terenowego, ponieważ stanowisko to nie było wprost wymienione w rozporządzeniu.

“Nowelizacja podyktowana jest również zmianami zachodzącymi na rynku pracy, w szczególności związanymi z trudnościami w znalezieniu kadry posiadającej specjalizację zgodną z profilem danego działu lub pracowni, a centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa coraz częściej sygnalizują problemy z pozyskaniem odpowiednio wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek” - piszą autorzy rozporządzenia.

W projekcie dokonano weryfikacji stażu pracy i kwalifikacji wymaganych od osób zatrudnionych w centrach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, w szczególności na stanowiskach kierowniczych w działach i pracowniach tych jednostek.

Zmiany mają przyczynić się do umożliwienia centrom krwiodawstwa i krwiolecznictwa zatrudniania na stanowiskach kierowniczych w poszczególnych działach i pracowniach osób o innych specjalizacjach niż dotychczas wymagane, a które jednocześnie dają gwarancję, iż bezpieczeństwo dawców, jaki i pacjentów, będzie zapewnione.

Centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa: lista zmian w kryteriach zatrudniania

Projekt wprowadza następujące zmiany:

  1. W dziale dawców oraz dziale pobierania kierownikiem może zostać lekarz lub pielęgniarka albo położna posiadająca specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa, jednocześnie odstąpiono od wymogu posiadania specjalizacji zgodnej z profilem tych działów, a także skrócono wymagany staż pracy w danym dziale do 2 miesięcy;
  2. W dziale ekspedycji skrócono wymagany czas stażu pracy dla lekarzy, niezbędny do objęcia stanowiska kierowniczego. Ponadto doprecyzowano, iż tytuł specjalisty zgodny z profilem działu oznacza posiadanie specjalizacji z dziedziny transfuzjologii klinicznej, hematologii, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgii oraz medycyny ratunkowej (dotyczy lekarzy), natomiast w przypadku diagnostów laboratoryjnych – specjalizacji z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej;
  3. Z uwagi na fakt, iż w strukturach organizacyjnych centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa występuje wyodrębniony dział laboratoryjny, który pełni funkcje medycznego laboratorium diagnostycznego, wydzielono ten dział;
  4. W dziale laboratoryjnym oraz działach lub pracowniach analiz lekarskich, a także działach lub pracowniach czynników zakaźnych kierownikami tych jednostek mogą być diagności laboratoryjni lub lekarze ze specjalizacją przydatną do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej, bez wskazywania, iż specjalizacja ta musi być zgodna z profilem działu. Ponadto skrócono wymagany staż pracy w tych działach i pracowniach;
  5. W dziale lub pracowni immunologii transfuzjologicznej utrzymano wymagany staż pracy dla kierownika, jednocześnie doprecyzowując, iż diagności laboratoryjni muszą posiadać specjalizację z laboratoryjnej transfuzjologii medycznej, a lekarze specjalizację w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;
  6. W dziale preparatyki dopuszczono możliwość zatrudniania na stanowisku kierownika mikrobiologów, biologów i biotechnologów oraz dokonano korekty wymaganego stażu pracy na tych stanowiskach;
  7. W dziale zapewnienia jakości dopuszczono możliwość zatrudniania na stanowisku kierownika farmaceutów oraz określono wymagany staż pracy na tym stanowisku;
  8. Z uwagi na sygnalizowane trudności w pozyskaniu lekarzy na stanowiskach kierowników oddziałów terenowych, Krajowa Rada ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zarekomendowała możliwość pełnienia tej funkcji przez osoby posiadające wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych, medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu, przy czym w praktyce oddziały terenowe są merytorycznie nadzorowane przez lekarzy z działu pobierania lub działu dawców lub też przez kierownika jednostki posiadającego specjalizację w dziedzinie transfuzjologii klinicznej;
  9. W związku z faktem, iż struktura organizacyjna w poszczególnych jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi jest zróżnicowana, w projekcie ujęto możliwość powoływania kierownika działów, które nie zostały wymienione w załączniku nr 1 do zmienianego rozporządzenia, przy czym wymagania w zakresie posiadanego wykształcenia, jak i stażu pracy pozostają w gestii kierownika centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, który odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie.

ZOBACZ: Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia kwalifikacji i stażu pracy wymaganych od osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi oraz wykazu stanowisk w poszczególnych działach i pracowniach tych jednostek.

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Narodowe Centrum Krwi spodziewa się wzmożonego zapotrzebowania na krew i jej składniki

Ukazały się ujednolicone wytyczne dotyczące pomieszczeń i urządzeń podmiotów leczniczych

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.