CEM przegrało w sądzie sprawę o jawność pytań do PES. Teraz żąda opłaty za ich udostępnienie

MJM/NIL
opublikowano: 06-03-2023, 12:34

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego Centrum Egzaminów Medycznych (CEM) na wniosek Naczelnej Izby Lekarskiej powinno udostępnić pytania i odpowiedzi zawarte w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym (PES) w latach 2016-2020. CEM jednak, zamiast wykonać wyrok, żąda od NIL zapłaty kosztów związanych ze sposobem udostępnienia archiwalnych pytań i odpowiedzi.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna
5.649,60 zł - na tyle CEM wycenił udostępnienie archiwalnych pytań i odpowiedzi z PES.
5.649,60 zł - na tyle CEM wycenił udostępnienie archiwalnych pytań i odpowiedzi z PES.
Fot. iStock

Jak przypomina w swoim oświadczeniu Naczelna Izba Lekarska, prezes NRL Łukasz Jankowski zwrócił się do p. o. dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych dr. hab. n. praw. Rafała Kubiaka z prośbą o wykonanie uprawomocnionego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 28 września 2021 r.

Jak czytamy, “w wyroku stwierdzono bezczynność dyrektora CEM w rozpoznaniu wniosku Naczelnej Izby Lekarskiej z 15 lutego 2021 r. o udostępnienie pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami, wykorzystanych na potrzeby Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego, dla wszystkich specjalności, które odbyły się w latach 2016-2020 w sesji wiosennej i jesiennej”.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Samorząd lekarski chce poznać pytania i odpowiedzi z PES. CEM nie reaguje

CEM przegrało w sądzie sprawę o jawność pytań do PES. Chce opłaty za ich udostępnienie

W piśmie prezes NRL przypomniał, że wyrokiem z 14 grudnia 2022 r. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną dyrektora CEM w Łodzi od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. NSA wskazał tym samym, że brak jest podstaw do odmowy udostępnienia NIL żądanych w jej wniosku pytań egzaminacyjnych wraz z poprawnymi odpowiedziami. W wyroku stwierdzono również, że dostęp do testów wykorzystanych na egzaminie służy nie tylko osobom przygotowującym się do egzaminu, ale także ochronie interesu całego społeczeństwa, dzięki umożliwieniu kontroli nad jakością pytań, a w konsekwencji sposobu przygotowania lekarzy specjalistów do wykonywania zawodu.

Tymczasem w swoim powiadomieniu dotyczącym procedury udostępnienia pytań i odpowiedzi do PES, p.o. dyrektora CEM pisze:

“Odnośnie do pytań wykorzystanych na egzaminach w latach 2018-2022 r. dyrektor CEM, działając na postawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902), powiadamia, że udostępnienie informacji publicznych, o które zwrócił się Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku, wiąże się z poniesieniem przez CEM dodatkowych kosztów wynikających ze sposobu ich udostępnienia wskazanego we wniosku. Koszty te obejmują odszukanie w archiwach CEM żądanych materiałów i ich przygotowanie w formie skany/pdf, który zostanie przesłany elektronicznie Wnioskodawcy”.

Dyrektor CEM wskazuje, że materiały te obejmą ok. 320 testów egzaminacyjnych, po 30 stron każdy. Łączna liczba stron formatu A4 to ok. 4800. Dodatkowo konieczne będzie przygotowanie kluczy poprawnych odpowiedzi. Wartość opłaty została ustalona przez CEM na kwotę 5.649,60 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych 60/100) z uwzględnieniem stawki godzinowej wynagrodzenia pracowników przygotowujących wnioskowane materiały.

pdf
Mimo wyroku NSA CEM żąda opłaty za udostępnienie pytań.
download

Dyrektor CEM wyznaczył również nowy termin rozpatrzenia wniosku NIL o udostępnienie pytań i odpowiedzi na 31 marca 2023 r.

PRZECZYTAJ TAKŻE: PES w sesji wiosennej 2023 - wydłużony termin składania wniosków

Prawo w medycynie
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
×
Prawo w medycynie
Wysyłany raz w miesiącu
Newsletter przygotowywany przez radcę prawnego specjalizującego się w zagadnieniach prawa medycznego
ZAPISZ MNIE
Administratorem Twoich danych jest Bonnier Healthcare Polska.

Źródło: Puls Medycyny

Najważniejsze dzisiaj
× Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.